عمليات چهار خطه كردن محور سلماس - شبستر - صوفيان 

شماره قرارداد : 91/34851             تاريخ قرارداد : 1391/06/27

مدت قرارداد : 12 ماه 

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : راه گستر انديشان

كارفرما : اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي    

 

سلماس شبستر (1)

سلماس شبستر (1)   

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.