آزادراه تبريز-مرند 

شماره قرارداد : 97/101                              تاريخ قرارداد : 1397/06/31  

مدت قرارداد : 12 ماه

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

دستگاه نظارت : مهندسين مشاور كاوش راه

كارفرما : آبادراهان پارس

 

تبريز مرند (1)

تبريز مرند (1)

تبريز مرند (1)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.