» اطلاعات شركت » پيام مدير عامل
  

 

توسعه پايداردر كشور با انجام امور عمراني و زيربنايي محقق خواهد شد.

 شركت توسعه خدمات مهندسي آب وخاك پارس با تلفيق دانش، تجربه ومديريت طي 27 سال

گذشته با مطالعه ، طراحي واجراي پروژه هاي مختلف آب وخاك مرتبط با امور زيربنايي كشاورزي وراهسازي

در راستاي عمران و آباداني در اقصي نقاط كشور فعاليت نموده است .

  سيد نصيرالدين شاهرخي   

 اگر امروز از نام شركت آب وخاك پارس به عنوان نماد مطالعه واجراي پروژه هاي بخش آب وخاك ياد مي شود براين باور هستيم كه حفظ مسير

توسعه پايدار جز با استعانت از خداوند متعال واتكاء به منابع انساني توانمند و مجرب در عرصه هاي سازندگي كشور امكان پذيرنمي باشد .

دراين راستا مشتري مداري ، ارتقاء كيفيت و كميت خدمات و رضايت ذينفعانبراي ما، نه يك شعار، كه يك اعتقاد و باور است.

 

اخذ گواهينامه مديريت يكپارچه IMS ازشركت URS انگلستان شامل ISO 9001)  درزمينه كيفيت ، ISO14000 درزمينه محيط زيست و

OHSAS18001  درزمينه ايمني وبهد اشت كار ) و حفظ و حراست ازآن درسالهاي طولاني و همچنين تشويق و تقديرنامه هاي كارفرمايان

محترم خود مصداقي بر اين مدعا مي باشد .

 

 اكنون مديريت شركت آب وخاك پارس وظيفه خود مي داند تمامي تجربه هاي گرانبهايي كه در طول مدت حيات خود داشته است را در اختيار كليه كارفرمايان محترم و نظام مقدس جمهوري اسلامي قراردهد.

 

 

سيدنصيرالدين شاهرخي-مديرعامل

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.