» اطلاعات شركت » منابع انساني
  

شركت خدمات مهندسي آب و خاك پارس با در خدمت گرفتن بيش از ۲۵۰ نفر پرسنل متخصص و كارآمد در زمينه هاي مشاوره اي و پيمانكاري ، از توان بسيار مطلوب و مناسبي جهت مطالعه و اجراي پروژه هاي گوناگون برخوردار مي باشد و با توجه به تجربه ، سوابق و نيز دانش علمي تاكنون منشاء اثرات و خدمات شايان توجه در گستره ميهن اسلامي بوده اند .

همچنين اين شركت نقش قابل توجهي در زايش و آموزش و توسعه بخش پيمانكاري و مهندسي مشاور داشته بطوري كه درصد قابل توجهي از پيمانكاران و مشاوران بومي بخش آب و خاك در سراسر استانهاي كشور يا از همكاران سابق اين شركت بوده و يا از آموزش و انتقال تجربيات اين شركت بهره برداري نموده اند.

 

                                                              

نيروهاي انساني شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس به تفكيك ستادي و عملياتي (بهمن ماه 1397 )

شرح

نيروهاي كارگري غير سازماني و ساير عوامل

نيرو هاي فني ، سرويس كاران و رانندگان دستگاهها (ديپلم و زير ديپلم)

تكنسين ها(فوق ديپلم )

كارشناسان (ليسانس ، فوق ليسانس و دكترا)

مديران

 ستادي

52

8

8

45

14

 عملياتي

431

444

40

307

18

جمع  

483

452

48

352

31

جمع كل 

1367

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.