مشخصات:

 نام و نام خانوادگي: حميد اسلاميان              فرزند :محمد       متولد: 3813     اصفهان                eng.eslamian@gmail.com

 تحصيلات :

 مهندس عمران- دانشگاه صنعتي اصفهان

 كارشناسي ارشد مديريت اجرايي  (M.B.A)

  سوابق:

 مشاور وزير جهاد كشاورزي در طرح احياء 550  هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايلام                             1395 تاكنون

 عضو هيأت مديره موسسه جهاد نصر و قائم مقام مجري طرح احياء اراضي خوزستان و ايلام                        1395-1393

 مدير عامل گروه بين المللي توسعه و عمران نصر سپهر                                                                    1393-1392

 مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت خدمات بيمه اي نصر معين  ايرانيان                                           1392-1390

 مدير عامل شركت آذركيان تاويرژ                                                                                             1390-1389

 معاون سرمايه گذاري و توسعه مديريت شركت سرمايه گذاري جهاد نصر                                               1389-1388

 معاون امور شركتها ( مجامع و مديريت) شركت مديريت منابع آب ايران (مادر تخصصي آّب)                       1387-1385

 مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنايع برق و آب (صبا)                                                                  1385-1384      

 مدير عامل شركت سرمايه گذاري نيرو                                                                                        1384- 1376

 مدير عامل و رئيس هيأت مديره آب منطقه اي اصفهان و چهارمحال و بختياري                                      1376-1371

 مدير كل  امور آب استان چهارمحال و بختياري و عضو هيأت مديره آب منطقه اي اصفهان و چهارمحال         1371-1370

 مسئول بخش ساختمان(كميته عمران) جهادسازندگي استان اصفهان                                                    1370-1365

 مدير  امور تربيتي مناطق آموزش و پرورش اصفهان و دبير آموزش و پرورش                                          1365- 1359

 جهاد سازندگي استان چهارمحال و بختياري                                                                             از آغاز تشكيل جهاد

  عضويت در هيأت مديره ها:

 1) رئيس هيأت مديره شركت كلر پارس (وابسته به تأمين اجتماعي)                                         

 2) رئيس هيأت مديره شركت حمل و نقل ريلي نيرو (وابسته به وزارت راه و ترابري)

 3) رئيس هيأت مديره شركت حسابرسي و خدمات مديريت آب و برق (يكي از موسسين بانك پارسيان)

 4) رئيس هيأت مديره شركت مهندسين مشاور جاماب

 5) رئيس هيأت مديره شركت پست هاي فشار قوي پارسيان

 6) رئيس هيأت مديره شركت مولد نيروي برق خوي(صانيرو)

 7) عضو هيأت مديره شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)

 8)عضو هيأت مديره شركت سرمايه گذاري نيرو

 9) عضو هيأت مديره شركت احياء اراضي كوثر

 10)عضو هيأت مديره شركت توسعه و عمران ميانه

 11) عضو موسس و نايب رئيس هيأت مديره شركت بيمه حافظ ( اولين شركت بيمه خصوصي كشور)

 12) عضو موسس و نايب رئيس هيات مديره شركت بيمه سينا( وابسته به بنياد مستضعفان)

 13)عضو هيأت مديره شركت بيمه پارسيان

 14) عضو هيأت مديره شركت تجارت الكترونيك ايرانيان(پارسيان)

 15)عضو هيأت مديره شركت مولد نيروي كرمان (بم)

 16) نايب رئيس هيأت مديره شركت سيمان كارون

 17) رئيس هيأت مديره شركت كالا رسانا

 18)رئيس  هيأت مديره شركت طلوع خورشيد نيرو

 19)رئيس هيأت مديره شركت توسعه آب خاورميانه

 20) رئيس هيأت مديره شركت رز سرخ قشم(وابسته به ايثارگران كشور)

 21)نايب رئيس هيأت مديره شركت صانير (صادرات نيرو)

 22) نائب رئيس هيأت مديره گروه بين المللي توسعه و عمران نصر سپهر

 23) عضو هيأت مديره موسسه جهاد نصر

 24)عضو هيأت مديره شركت ساختماني و مهندسي  ماشين آلات زاينده رود

 25)رئيس هيأت مديره شركت  سرمايه گذاري ابرار

 26) نايب رئيس هيأت مديره شركت  تحقيقاتي و توليدي ايكاد

 27) نائب رئيس هيات مديره شركت معين پارسيان بازرگان توانا

 28)مشاور كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي

 29) مشاور معاون وزير نيرو در امور آب

 30)مشاور مدير عامل شركت مديريت منابع آب

 31) مشاور مدير عامل شركت مهاب قدس

 32) عضو هيأت راهبردي وزارت نيرو براي ايجاد بانك انرژي

 33)عضو شوراي خصوصي سازي وزارت نيرو

 34) مشاور مدير عامل موسسه جهاد نصر در امور شركتها و مجامع

 35) مشاور سرمايه گذاري و توسعه  شركت نصر معين پارسايان

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.