» اطلاعات سهامداران و مديران » معرفي هيئت مديره » مهدي گلي
  

 

نام و نام خانوادگي :مهدي گلي

تاريخ تولد : 5/02/1336

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس مهندسي مكانيك

EmailGoli1957@yahoo.com

گلي

پيشينه شغلي:


رديف

تاريخ


سمت


كارفرما-شركت

از تاريخ

تا تاريخ

1

 

4/1386

كارمند ، مدير ، عضو هيأت علمي پژوهشكده مهندسي

جهاد كشاورزي

2

2/1386

ادامه دارد

رييس هيأت مديره

شركت نصر اصفهان

3

8/1389

ادامه دارد

رييس هيأت مديره

شركت مهندسين مشاور جاماب

4

8/1389

ادامه دارد

رييس هيأت مديره

شركت معين پارسيان بازرگان توانا

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.