نام و نام خانوادگي :هوشنگ نجفي

تاريخ تولد : 1/07/1354

مدرك تحصيلي : ليسانس مهندسي عمران –فوق ليسانس MBA مديريت استراتژيك

EmailNajafi7639@gmail.com

نجفي

پيشينه شغلي:


رديف

تاريخ


سمت


كارفرما-شركت

از تاريخ

تا تاريخ

1

3/1378

12/1378

سرپرست ابنيه فني

آبادراهان پارس

2

6/1378

12/1378

سرپرست كارگاه

آبادراهان پارس

3

1/1379

12/1381

معاون كارگاه و سرپرست كارگاه

آبادراهان پارس فاز 1 پالايشگاه عسلويه-كمربندي قطعه 1 عسلويه منطقه ويژه

4

3/1381

12/1382

مدير پروژه

آبادراهان پارس

5

1/1382

1/1385

مير هماهنگ كننده و مدير پروژه

آبادراهان پارس-عمليات تسطيح و آماده سازي فاز 6و7و8 پتروپارس-اجراي سيويل فازهاي C4B C5 كنسرسيوم TIJD

6

1/1384

3/1386

مدير پروژه

آبادراهان پارس- كانالهاي مهار و دفع سيلاب بسته يكم منطقه- لات 1 و 2 و 3 و كمربندي سايت 2 تنبك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

7

3/1386

6/1387

مدير پروژه

آبادراهان پارس -تسطيح و آماده سازي محوطه فاز 12 پارس جنوبي پترو پارس

8

7/1387

6/1392

مدير پروژه

آبادراهان پارس -احداث ساختمان هاي صنعتي و فاز 16 و 15 U.G 15 آريا نفت شهاب (سپانير)

9

8/1389

ادامه دارد

مدير پروژه و معاونت نفت و گاز

آبادراهان پارس- تسطيح و آماده سازي فاز 13- احداث كمپ مهندسي فاز 13- عمليات سيويل صنعتي و احداث جاده هاي داخلي فاز 13- عمليات اجراي خطوط زير زميني U.G فاز 22- اجراي كمپ مهندسي فاز 22- اجراي كليه عمليات ترين 1 و سيويل يوتيليتي پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس – شركت فرادست انرژي

10

11/1392

ادامه دارد

مدير پروژه و معاونت نفت و گاز

آبادراهان پارس -احداث اتوبان قطعات 2 و 3 محور اربيل به سلمانيه وزارت راه اقليم كردستان

11

7/1392

ادامه دارد

مدير پروژه و معاونت نفت و گاز

آبادراهان پارس -سايت مجتمع رفاهي ،تفريحي و كمپهاي شيرينو شركت نفت و گاز پارس

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.