نام و نام خانوادگي :سيد نصيرالدين شاهرخي

تاريخ تولد : 3/06/1336

مدرك تحصيلي : كارداني  راه و ساختمان -كارشناسي مهندسي عمران-كارشناسي ارشدراه

EmailSnshahrokhi@gmail.com

سيد نصيرالدين شاهرخي

پيشينه شغلي:


رديف

تاريخ


سمت


كارفرما-شركت

از تاريخ

تا تاريخ

1

5/1358

12/1368

عضو شورا و مسئول اجرايي

جهاد سازندگي لرستان

2

4/1374

7/1376

 طراحي و معاون طرح و برنامه ومعاون توسعه و عمران

مهندسين مشاور پارساب –سازمان امور عشاير ايران

3

7/1376

11/1380

معاون برنامه ريزي و اداري مالي-معاون هماهنگي امور عمراني

استانداري لرستان

4

11/1380

5/1385

معاون هماهنگي امور عمراني

استانداري مازندران

5

5/1385

5/1388

مديرعامل

شركت عمران شهر جديد پرند

6

5/1388

9/1391

مجري پروژه هاي مترو

شركت بلند پايه

7

9/1391

9/1392

مديرعامل

شركت ساخت و عمران تدبير

8

9/1392

12/1393

مديرعامل

شركت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر

9

12/1393

تاكنون

مدير عامل

شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.