نام و نام خانوادگي :سيد عليرضا شريعت پناهي

تاريخ تولد : 1346

مدرك تحصيلي : ليسانس مهندسي كشاورزي - خاكشناسي

EmailSshariatpanahi@hotmail.com

شريعت پناهي

پيشينه شغلي:


رديف

تاريخ


سمت


كارفرما-شركت

از تاريخ

تا تاريخ

1

7/1371

8/1375

مسئول مطالعات و طراحي

شركت آب و خاك كشور

2

8/1375

2/1383

مدير نمايندگي سمنان

شركت آب و خاك كشور

3

12/1378

2/1383

مدير پروژه با حفظ سمت

شركت آب و خاك كشور

4

2/1382

2/1383

مدير پروژه با حفظ سمت

شركت آب و خاك كشور

5

11/1382

2/1385

معاون فني مدير عامل

شركت آب و خاك كشور

6

2/1385

4/1387

عضو هيأت مديره و معاون فني

شركت آب و خاك كشور

7

4/1387

6/1388

معاون فني

شركت آب و خاك كشور

8

6/1388

12/1388

معاونت فني و اجرايي

شركت آب و خاك كشور

9

12/1388

تاكنون

عضو هيأت مديره و معاون فني و اجرايي

شركت آب و خاك پارس

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.