» اطلاعات سهامداران و مديران » معرفي سهامداران
  

saham_title

 

تركيب سهامداران شركت بعد از واگذاري به بخش خصوصي به شرح ذيل مي باشد.

 

رديف

نام صاحبان سهام

درصد سهام

1

محمد صادق چوبدار

57/26

2

شركت نصر معين پارسايان

39/99985

3

شركت معين پارسايان بازرگان توانا

0/000015

4

سهام ترجيحي كاركنان

2/74

5

جمع

100

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.