» اخبار
  

 

بسمه تعالي

"تقديرنامه"

خداي متعال را شاكريم كه دگر بار شاهد موفقيت و سربلندي عزيزان و تلاشگران عرصه آب و خاك بوده  و با اجراي مطلوب و با كيفيت "پروژه طرح و ساخت (EPC ) انتقال آب اراضي دشت سيستان محدوده نيمروز - واحد عمراني يك " در استان سيستان و بلوچستان ،برگ زرين ديگري بر افتخارارات شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس افزوده گرديد.
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات جناب آقاي مهندس رئيسي مدير محترم پروژه و همكاران محترم شاغل در پروژه و تمام همكاران ستادي كه در پشتيباني پروژه نقش آفرين بوده اند ،به پيوست تقديرنامه رياست سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در خصوص تقدير از زحمات شركت در اجراي مطلوب و با كيفيت عمليات اجرائي پروژه مذكور ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/24

تقديرنامه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " در فروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس حسين شكري پور  كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري ماهيانه پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/23

 

آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4

آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4

آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"تقديرنامه "

خداي بزرگ را شاكريم كه تلاش و كوشش هاي شبانه روزي كاركنان شركت در پروژه هاي عمراني دگر بار منشاء خير و بركت براي كشور عزيزمان ايران گرديده و بر اين باوريم كه انديشه و تلاش خدمتگــــــــــزاران صديق عمران و آباداني ايران اسلامي هيچ گاه از ياد نخواهد رفت.
با تلاش و زحمات مستمر همكاران شركت در اجراي پروژه بزرگ شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا در محدوده شهر بهشهر استان مازندران ، انجام بهينه و بهنگام زهكشي و لايروبي كانال ها و رودخانه هاي فصلي در محدوده پروژه ، باعث جلوگيري از خسارات سنگين سيل در بارش هاي فروردين ماه سال جاري شده  ، و در نتيجه رضايت روستائيان و كشاورزان زحمتكش منطقه  و در نهايت رضايت خداوند سبحان را به همراه داشته است .
 به پيوست لوح تقدير اهالي و شوراي اسلامي روستاي شهيد آباد بهشهر استان مازندران از خدمات شركت در اين پروژه ، ارائه ميگردد .
ضمن تشكر از زحمات جناب آقاي مهندس بيژني و همكاران شان ،از خداوند متعال براي ايشان و كليه همكاران شاغل در صف و ستاد كه در پروژه مذكور مشغول به فعاليت ميباشند،   سلامتي، بهروزي و توفيق استمرار خدمتگذاري را مسئلت داريم.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/21

تقديرنامه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در ارديبهشت ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس سيامك رمضاني كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري ماهيانه پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/20

 ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98

ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98

ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" درفروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/19

 ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمانترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان

ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمانترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاوير منتخبي از اجراي عمليات زيرسازي باند دوم  پروژه محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان و جناب آقاي مهندس زيرار محمودي كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري ماهيانه پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/18

 باند دوم پروژه محور بوكان - سقزباند دوم پروژه محور بوكان - سقز

باند دوم پروژه محور بوكان - سقزباند دوم پروژه محور بوكان - سقز

باند دوم پروژه محور بوكان - سقزباند دوم پروژه محور بوكان - سقز

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند قطعه 1 كيلومتر 000+13 الي 300+29 " در پايان فروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس نظري و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس اكبر مشتاق پور   كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/17

آزادراه تبريز مرند قطعه 1آزادراه تبريز مرند قطعه 1

آزادراه تبريز مرند قطعه 1آزادراه تبريز مرند قطعه 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " احداث خط انتقال آب آبياري دشت سيستان مسير ميانكنگي (خط اصلي B)" در پايان فروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس ماهان فر و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس علي امين زاده  كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/16

زابل خط Bزابل خط B

زابل خط Bزابل خط B

زابل خط Bزابل خط B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

{مراسم تقدير ازهمكاراني كه دراواخر سال1397به افتخار بازنشستگي نائل گرديدند}
 در روز چهارشنبه 11 ارديبهشت ماه 1398  آيين تجليل وتكريم از تعداد دو نفر از همكاران بازنشسته در حوزه معاونت ماشين آلات شركت (آقاي مهندس عبد الله ده بزرگي و آقاي مصطفي نظري ) باحضورمديرعامل محترم ،معاونين  و جمعي از مديران  شركت  دردفتر مدير عامل برگزارشد.
دراين مراسم كه با ذكر صلوات شروع گرديد ، جناب آقاي مهندس شاهرخي ضمن خير مقدم به مدعوين جلسه، فرارسيدن  روز كار و كارگر را تبريك عرض نموده و ضمن بيان ارزش كار و كارگر در منطق ديني ، از زحمات وتلاش هاي سال هاي متمادي اين همكاران درمجموعه بزرگ شركت  آب وخاك قدرداني نموده وپس از استماع گفتگوهاي حاضرين به اتفاق معاونين محترم تقديرنامه هاي همكاران بازنشسته را اهدا نموده و براي آنان آرزوي سلامتي و بهروزي نمودند ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين مراسم برگزار ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/15

بازنشستگان ماسين آلات

بازنشستگان ماسين آلاتبازنشستگان ماسين آلات

بازنشستگان ماسين آلاتبازنشستگان ماسين آلات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در راستاي آشنايي همكاران ستادي با فعاليت هاي اجرائي شركت در پروژه ها  و با  مساعدت مدير عامل و مديران  محترم ارشدشركت، به منظور تقويت روحيه همكاري و تعامل و انجام كارتيمي در جهت افزايش سينرژي  در بخش هاي صف و ستاد شركت و بالا بردن راندمان فعاليت ها و افزايش بهره وري ، در روز سه شنبه 98/02/10 ، بانوان محترم ستادي شركت با حضور جمعي از معاونين و مديران محترم ستادي ، از قطعه B2 پروژه آزاد راه تهران -شمال  شركت بازديد نموده و از نزديك با فعاليت هاي اجرايي در پروژه آشنا شدند ، ضمن تشكر از مساعدت مدير عامل محترم و همكاري مديريت محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت  و همكاران ايشان كه در برگزاري بهينه اين برنامه همكاري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/11

         بازديد بانوانبازديد بانوان                       بازديد بانوانبازديد بانوان           

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

             بازديد بانوانبازديد بانوان             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در روز پنجشنبه مورخ  1398/01/29  تعدادي از مديران ستادي وزارت راه و شهر سازي ، مدير كل راه و شهرسازي استان آذربائيجان شرقي ، مديران مهندسين مشاور كاوش راه ،  به همراه جمعي از مديران محترم پروژه آزاد راه تبريز مرند از شركت هاي آباد راهان پارس و توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس از پروژه مذكور بازديد نموده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي و عمليات اجرائي پروژه قرار گرفتند  .

ضمن خسته نباشيد و خداقوت به جناب آقايان مهندسين :  نظري و وطني مديران محترم  قطعات 1 و 2 پروژه و همكاران تلاشگر آنها   ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/01/31

 

بازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرندبازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرند

بازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرندبازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در راستاي آشنايي همكاران ستادي با فعاليت  ساير بخش هاي عملياتي و اجرائي شركت و به منظور تقويت روحيه همكاري و تعامل و انجام كارتيمي در جهت افزايش سينرژي در فعاليت هاي شركت ، در روز يكشنبه 98/01/25 ، بانوان محترم ستادي شركت در حضور مديرعامل و معاونين محترم ، از محوطه تعميرگاه ماشين آلات ، انبار و آزمايشگاههاي شركت بازديد نموده و از نزديك با فعاليت هاي اجرايي در بخش هاي ياد شده آشنا شدند ، ضمن تشكر از معاونين محترم ماشين آلات و مطالعات و همكاران آنان كه در برگزاي اين برنامه همكاري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/01/28

بازديد همكارانبازديد همكاران

بازديد همكاران

بازديد همكارانبازديد همكاران

بازديد همكارانبازديد همكاران

بازديد همكارانبازديد همكاران

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

احتراما ضمن عرض تبريك سال نو به كليه همكاران محترم شركت , به استحضار ميرساند مطابق روال سنوات گذشته,  ديدار نوروزي همكاران شاغل در مجموعه

دفتر مركزي , روز شنبه  17 فروردين ماه 1398 ساعت  8/30  صبح در محل سالن غذاخوري شركت انجام  گرديد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/1/18

ديدوبازديد عيد 98ديدوبازديد عيد 98

ديدوبازديد عيد 98ديدوبازديد عيد 98

ديدوبازديد عيد 98ديدوبازديد عيد 98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۲/۷ مراسم كلنگ زني پروژه زيرگذرشندآباد-شهرك صنعتي شبسترباحضوردكترحدادعادل مشاورعالي مقام معظم رهبري وعضومجمع تشخيص مصلحت نظام ،استاندارآذربايجان شرقي ،نماينده مردم شبستر درمجلس شوراي اسلامي،مهندس اميني معاون وزيرراه وشهرسازي،مديران كل راه وشهرسازي وراهداري استان وسايرمسئولين  و مقام هاي محلي انجام گرفت.
همچنين بعد از افتتاح زير گذر مذكور ، معاونت محترم وزارت راه و شهرسازي ، و جمعي از مقام هاي استاني از پروژه آزاد راه تبريز مرند بازديد نموده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه قرار گرفتند.
 خسته نباشيد و خداقوت  به  جناب آقايان  مهندسين نظري و وطني و همكاران محترم شاغل در پروژه .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/12/11

كلنگ زني پروژه زيرگذرشندآبادكلنگ زني پروژه زيرگذرشندآباد

كلنگ زني پروژه زيرگذرشندآبادكلنگ زني پروژه زيرگذرشندآباد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن ، در روز سه شنبه 7 اسفند ماه 1397  مراسم گراميداشت و تجليل از بانوان شاغل در شركت در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي با حضور مدير عامل محترم ، معاونين و جمعي از مديران ستادي برگزار گرديد . در اين نشست صميمانه ، بعد از قرائت قرآن و خير مقدم مديريت روابط عمومي و امور بين الملل ، مدير عامل  محترم شركت ضمن بيان ارزش و جايگاه منزلت زن در اسلام ، بر اهميت و نقش فعال تر بانوان در امور جاري شركت تاكيد نموده و پس از آن تعدادي از معاونين و مديران محترم هم ضمن تبريك روز زن به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند .
در ادامه تعدادي از بانوان محترم هم ضمن تشكر از برگزاري اين نشست ، به بيان شرايط كاري و مسائلي كه در محيط كار با آن روبرو هستند پرداخته و از مديران ارشد شركت تقاضاي نگاه ويژه به مسائل كاري زنان در شركت را داشتند .
در ادامه با اعطاي لوح تقدير و يك شاخه گل به همه بانوان از زحمات آنان تقدير بعمل آمد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/12/08

روز زنروز زن

روز زنروز زن

روز زن 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به افتتاح و تحويل  پروژه احداث باند دوم قطعه سوم محور بستان آباد -سراب ، به پيوست نامه تقدير مدير كل محترم اداره كل راه و شهرسازي  استان آذربايجان شرقي  از شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس ارائه ميگردد .
 از زحمات جناب آقاي مهندس نظري مديريت محترم پروژه مذكور  و تمامي همكاران شاغل در پروژه و  در ستاد شركت كه در تكميل عمليات پروژه مذكور نقش داشته اند تشكر و قدرداني ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/11/27

لوح تقدير

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

همزمان با ايام مبارك دهه فجر انقلاب اسلامي ايران در روز يكشنبه ۹۷/۱۱/۲۱
آيين افتاحييه بخشي از شبكه زهكشي پروژه دشت نكا واحد عمراني1,4,5 بطول تقريبي 15 كيلومتر با پوشش 2000 هكتار از اراضي با حضور جناب آقايان دكتر شاعري نماينده مردم شريف شهرستان هاي بهشهر ونكا وگلوگاه و رييس كميسيون كشاورزي ومنابع طبيعي در مجلس شوراي اسلامي ، دكتر خنجري فرماندار شهرستان بهشهر و معاونين طرح وتوسعه وبهره برداري  شركت آب منطقه اي مازندران و جمعي از مديران محلي استان و مدير پروژه و همكاران شركت انجام و از زحمات همكاران شاغل در پروژه  و مديران شركت  تقدير ويژه بعمل آمد .
ضمن خسته نباشيد و خداقوت به جناب آقاي مهندس بيژني و همكاران زحمتكش ايشان و تمام همكاراني از شركت كه در اتمام عمليات فوق نقش داشته اند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/11/23

دشت نكادشت نكا

دشت نكادشت نكا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به اهميت و نقش آموزش در افزايش توانمندي هاي كاركنان شركت و به منظور اجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه(١٠و١١بهمن ماه٩٧)پنجمين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك اساتيد؛
-جناب مهندس عسگرزاده ازكارشناسان مجرب بيمه ايران.
- جناب مهندس ياوري از مديران اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران.
به ترتيب در زمينه :
" كليات بيمه مهندسي و آيين دادرسي كار"
برگزار گرديد.
با آرزوي توفيق و خدا قوت  به مديريت محترم منابع انساني و  كليه همكاران ستادي كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/11/13 

منابع انساني 10 بهمنمنابع انساني 10 بهمن

منابع انساني 10 بهمنمنابع انساني 10 بهمن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به رويكرد شركت مبني بر  حضور در پروژه هاي بين المللي و مشاركت با شركت هاي چند مليتي به منظور استفاده از تجارب و تكنولوژي هاي جديد در حوزه فعاليت هاي شركت ، در روز سه شنبه مورخ 25 ديماه 1397جلسه اي در دفتر مركزي با حضور مديران ارشد  شركت هاي : « DR.NIK&ASSOCIATES SDN BHD  » از كشور مالزي  و شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس برگزار و پس از بحث و مذاكره و ارائه توانمندي هاي هر كدام از شركت ها ، طرفين بر  همكاري و مشاركت  در زمينه طراحي ، مشاوره و اجراي پروژه هاي بين المللي در حوزه هاي مورد فعاليت دو شركت در  داخل و خارج كشور توافق نمودند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/26

مالزيمالزي

مالزيمالزي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به نقش و جايگاه آموزش در بالا بردن توانمنديهاي كاركنان شركت ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه(28و29آذر ماه٩٧) دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت امور مالي در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت محترم امور مالي در زمينه ؛
"آشنايي با سيستم هاي مورد استفاده و الزامات قانون ماليات مستقيم و ارزش افزوده و موادي از قانون بيمه تامين اجتماعي " برگزار گرديد.
ضمن خسته نباشيد به مديريت محترم امور مالي مالي شركت و  كليه همكاران ستادي شركت كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/02

حوزه مديريت امور مالي پروژه هاحوزه مديريت امور مالي پروژه ها

حوزه مديريت امور مالي پروژه هاحوزه مديريت امور مالي پروژه ها

حوزه مديريت امور مالي پروژه ها

حوزه مديريت امور مالي پروژه هاحوزه مديريت امور مالي پروژه ها

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

سومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و صنايع وابسته با حضور بيش از 150 شركت پيمانكاري و مشاور از بخش هاي  دولتي و خصوصي در حوزه حمل و نقل و صنايع مرتبط با آن در روزهاي 25 لغايت 28 آذر ماه 1397 در محل مصلي امام خميني (ره) در تهران برگزار و آخرين دستاوردها و تكنولوژي هاي داخلي در اين حوزه به نمايش گذاشته شد ، با توجه به اينكه شركت هاي : توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس، جهاد نصر فارس ، جهاد نصر كرمانشاه ، جهاد نصر حمزه و گروه بين المللي نصر سپهر  كنسرسيومي به نام   "مشاركت انصار "  را  تشكيل داده و در قطعه B2  منطقه دو آزاد راه تهران شمال مشغول به فعاليت ميباشد لذا در نمايشگاه مذكور همگي در غرفه مشترك و زير مجموعه "شركت احداث و بهره برداري  آزاد راه تهران شمال" حضور بهم رسانده و آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي قطعه ياد شده را براي معاونين وزير راه و مديران و مراجعين تشريح نمودند.
ضمن خسته نباشيد به جناب آقاي مهندس بصيرت و همكاران ايشان در پروژه مذكور به پيوست تصاوير منتخبي از حضور مراجعين در غرفه  ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/01

آزاد راه مصليآزاد راه مصلي

آزاد راه مصلي

آزاد راه مصليآزاد راه مصلي

آزاد راه مصلي

آزاد راه مصليآزاد راه مصلي

آزاد راه مصلي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"پيام تبريك "
با كمال مسرت ، باخبر شديم كه جناب آقاي مهندس سيد رحيم سجادي ، رئيس محترم اسبق هيات مديره شركت،  در اولين كنفرانس اقتصاد آب كه با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي و اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن  و كشاورزي ايران در محل اتاق بازرگاني برگزار شده است بعنوان چهره برتر فعال در صنعت  آب و خاك كشور معرفي شده اند .
اين موفقيت را به ايشان تبريك عرض نموده و از خداوند متعال سلامتي و موفقيت هاي روزافزون برايشان آرزومنديم.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/01

رحيم سجاديرحيم سجادي

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به اهميت و نقش آموزش در افزايش توانمندي هاي كاركنان شركت و به منظور اجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 

(١٤و١٥ آذر ماه٩٧)سومين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك جناب استاد دكتر رياضي در زمينه ؛
" آشنائي با  خدمات و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در حوزه كار فرمايان " برگزار گرديد.

با آرزوي توفيق و خدا قوت  به مديريت محترم منابع انساني و  كليه همكاران ستادي كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/09/17

سومين دوره آموزشي مديريت منابع انسانيسومين دوره آموزشي مديريت منابع انساني

سومين دوره آموزشي مديريت منابع انسانيسومين دوره آموزشي مديريت منابع انساني

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ ، مراسم روز جهاني خاك در محل سالن اجتماعات وزارت جهاد كشاورزي با حضور معاونت هاي محترم : آب و خاك  و  زراعت جهاد كشاورزي ، نماينده فائو در ايران ، رئيس انجمن علوم خاك ايران ، رئيس پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي پژوهشگاه وزارت نفت،  رئيس موسسه تحقيقات خاك و آب ، رييس سازمان امور اراضي كشور و جمع كثيري از مديران ستادي و استاني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصي فعال در بخش خاك كشور و همچنين انجمن هاي مردم نهاد و مدير عامل محترم شركت و تعدادي از معاونين و مديران ستادي شركت ، تشكيل و پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و خير مقدم جناب آقاي مهندس اكبري معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي،  هر كدام از سخنرانان  به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص حفاظت از منابع خاك كشور پرداختند. در انتها ، برنامه با اهداي لوح تقدير به تعدادي از خادمان خاك و قرائت قطعنامه  پاياني به پايان رسيد.

به پيوست تصاويري از اين مراسم ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/09/14

 

روز جهاني خاكروز جهاني خاك

روز جهاني خاكروز جهاني خاك

روز جهاني خاكروز جهاني خاك

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران با موضوع ويژه : "آينده آب كشاورزي در ايران"  و ششمين جشنواره مهندسي و مديريت آب ايران در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 22 و 23 آذرماه 1397 با حضور بيش از 500 نفر از مديران ارشد بخش هاي دولتي و خصوصي ، كارشناسان ، و شركت هاي پيمانكار و مشاور فعال در حوزه آب و خاك در محل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران برگزار و پس از برنامه افتتاحيه در صبح سه شنبه، در خصوص موضوعات مرتبط با آب در بخش كشاورزي و چالش هاي پيش روي آن در سالن هاي تخصصي مربوطه ، هر كدام از مديران ، كارشناسان و صاحبنظران بخش آب به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود و ارائه راهكارهايي براي كاهش مشكلات اين بخش پرداختند .
در اين مراسم همچنين  از پيشكسوتان فعال در حوزه آب و خاك تقدير بعمل آمد. ضمن تشكر از كليه دست اندركاران برگزاري كنگره و جشنواره مذكور و  همكاران ارجمند شركت كه در برگزاري باشكوه غرفه ما را ياري نمودند به پيوست تصاويري از بخش هاي مختلف اين مراسم ارائه ميگردد .

 


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/26

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به نقش و جايگاه آموزش در بالا بردن توانمنديهاي كاركنان شركت و به منظور اجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي شركت ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه         (٢٣و٢٤آبان ماه٩٧)دومين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك اساتيدمدعو در زمينه ؛
"قراردادكار-شرايط و مباحث مربوط به بيمه مسوليت مدني "برگزار گرديد.
ضمن خسته نباشيد به مديريت محترم منابع انساني و  كليه همكاران ستادي شركت كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/24

 دومين دوره آموزشي منابع انسانيدومين دوره آموزشي منابع انساني

دومين دوره آموزشي منابع انسانيدومين دوره آموزشي منابع انساني

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از اجراي لايروبي بخشي از آببندان (استخرهاي ذخيره آب بومي) لپوي شرقي، روستاي زاغمرز به مساحت تقريبي پنج هكتار به ارتفاع يك متر در مدت زمان يك ماه در شرايط سخت با حجم تقريبي 50000 متر مكعب كه بخشي از پروژه  شبكه آبياري وزهكشي دشت نكا  واحدعمراني(۱،۴،۵)قطعه ۲_الف ميباشد جهت استحضار ارائه ميگردد .
به همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه  خسته نباشيد و خداقوت عرض مينمائيم .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/09

لايروبي بخشي از آببندان

لايروبي بخشي از آببندانلايروبي بخشي از آببندان

لايروبي بخشي از آببندان

لايروبي بخشي از آببندانلايروبي بخشي از آببندان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران با رويكرد " پيوند چرخه آب و اكولوژي در مناطق خشك براي پايداري سرزمين "با حضور اساتيد دانشگاه ،  شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي فعال در بخش آب در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 2 و 3 آبانماه 1397 در دانشگاه يزد برگزار و با توجه به سوابق اجرائي و مطالعاتي موفق  شركت در حوزه آب در اقصي نقاط كشور ، در اين كنفرانس حضور پيدا كرده و غرفه اي در محل كنفرانس برپا نموده و دستاوردهاي اجرايئ و مطالعاتي بيش از دو دهه حضور موفق در حوزه آب را براي مراجعين و بازديد كنندگان به نمايش گذاشته شد.
ضمن تشكر از همكاران محترم شركت در استان يزد كه ما را در برپا نمودن غرفه در كنفرانس مذكور ياري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين كنفرانس ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/07

كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانكنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانكنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

در راستاي استفاده از تجارب شركت هاي بين المللي و تكنولوژي هاي جديد در حوزه فعاليت هاي شركت ، در روز چهارشنبه مورخ 25 مهرماه 1397جلسه اي در دفتر مركزي با حضور شركت هاي :  Aytekin از كشور تركيه  و شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس برگزار و پس از مذاكره و بحث و ارائه توانمندي هاي هر كدام از شركت ها ، طرفين بر  همكاري و مشاركت  در زمينه طراحي ، مشاوره فني ، مالي،بازاريابي بين المللي و ساخت گلخانه و ....  توافق نمودند .
 در ادامه تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/28

شركت Aytekinشركت Aytekin

شركت Aytekinشركت Aytekin

شركت Aytekin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به ياري خداوند متعال و با تلاش و كوشش فراوان مدير و كليه كاركنان پروژه عمليات اجرائي  قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بيد و پشتيباني مديران و كاركنان  ستاد شركت ، در روز شنبه  مورخ 21 مهرماه 1397 مقدار 7/5 كيلومتر باقيمانده از پروژه عمليات اجرائي  قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بيددر استان خراسان شمالي  با حضور  معاونت محترم فني و عمراني استانداري خراسان شمالي  ، جمعي از مديران استاني  و  نمايندگان كارفرما (وزارت راه و شهرسازي ) و مشاور و شركت (  مدير محترم پروژه ، سرپرست كارگاه و كاركنان پروژه ) به بهره برداري رسيده و  با تحويل اين بخش از پروژه ، كل مسير 16/5 (شانزده و نيم ) كيلومتري پروژه تحويل و به بهره برداري رسيد و برگ زرين ديگري بر افتخارات شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس در سازندگي كشور عزيزمان ايران افزوده گرديد.
ضمن خسته نباشيد و خداقوت به مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس منشي زاده  و تمام همكاران عزيز(در پروژه و ستاد شركت )كه در تكميل و بهره برداري از اين پروژه ملي نقش داشته اند  و همچنين تبريك اين موفقيت بزرگ به كليه مديران و كاركنان شركت ، به پيوست تصاوير منتخبي از مراسم بهره برداري  پروژه ياد شده ارائه ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/23

چشمه خانچشمه خان

چشمه خانچشمه خان

چشمه خان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

در روز چهارشنبه مورخ 18 /1397/07  استاندار محترم استان آذربائيجان شرقي به همراه جمعي از مديران استاني و نمايندگان كارفرما (وزارت راه و شهرسازي )  و مشاور و همچنين نمايندگان شركت ، از پروژه  آزاد راه تبريز - صوفيان بازديد نمودند. 
ضمن خسته نباشيد و خداقوت به جناب آقاي مهندس نظري مدير محترم پروژه و همكاران تلاشگر پروژه ه ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/21 

بازديد استاندار آذربائيجان شرقيبازديد استاندار آذربائيجان شرقي

بازديد استاندار آذربائيجان شرقيبازديد استاندار آذربائيجان شرقي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

 

در روز پنجشنبه مورخ 12 مهر ماه 1397 ، يك هيات متشكل از نماينده محترم مردم شريف تويسركان در مجلس شوراي اسلامي ، مدير عامل و معاونين شركت آب منطقه اي استان همدان ، فرماندار تويسركان و تعدادي از مقام هاي محلي شهرستان ، به اتفاق مدير عامل محترم  شركت ،مديريت محترم پروژه  و مدير عامل مهندسين مشاور پروژه از پروژه سد مخزني خرم رود در شهرستان تويسركان استان همدان بازديد نموده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پروژه قرار گرفتند .

ضمن خداقوت و خسته نباشيد به مديريت محترم پروژه و همكاران تلاشگر ايشان, به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد و انعكاس خبر آن در راديو سراسري جهت استحضار  ارائه ميگردد .


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/16

بازديد از سد خرم رودبازديد از سد خرم رود

بازديد از سد خرم رود

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

دراجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي شركت  در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه(١١و١٢مهرماه٩٧)اولين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك اساتيدمدعو
در زمينه ؛
قراردادكار-شرايط و مباحث مربوط به بيمه درمان و حوادث برگزار شد.
با توجه به برنامه ريزي هاي به عمل آمده  ونياز مبرم مجموعه شركت ،مقرر است هرماه به مدت دو روز تا ارديبهشت ماه سال آتي اين دوره ها با محوريت ؛
 قانون كار ،قانون تامين اجتماعي و مباحث و مفاهيم امور بيمه اي به صورت كاربردي ارائه و مورد تبادل نظر قرار گيرد.
گوشه اي از تصاوير تقديم مي شود."روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/14

آموزش مديريت منابع انسانيآموزش مديريت منابع انساني

آموزش مديريت منابع انسانيآموزش مديريت منابع انساني

آموزش مديريت منابع انساني

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي


به منظور آشنائي و آموزش مسئولين  دفاتر شركت با نرم افزار سامانه  برسا (ERP) ،سه جلسه دو ساعته در روزهاي 18و20و 24 شهريور ماه  و همچنين آشنايي مديران و معاونين با نرم افزار Trello ، يك جلسه دوساعته  در روز دوشنبه 26 شهريور ماه 97  در قالب مصوبات كميته  آموزش؛ با همكاري مديريت هاي فناوري اطلاعات و منابع انساني در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي برگزار گرديد.
ضمن تشكر از كليه همكاراني كه در برگزاري اين دوره هاي آموزشي نقش داشته اند به پيوست تصاوير منتخبي جهت استحضار ارائه ميگردد .


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/06/27

 آموزش مسئول دفتر trello

آموزش مسئول دفتر trello

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 بسمه تعالي


در راستاي برنامه هاي مصوب آموزشي شركت ، در روز شنبه 10شهريورماه 1397  و در سالروز ولادت با سعادت حضرت امام موسي كاظم (ع) ،جلسات آموزشي در دو نوبت صبح و بعد ازظهر پيرامون؛
"نگاه مثبت و نقش اميد و نشاط در زندگي " با حضور اساتيدي از كلينيك تدبير  ويژه مديران و كاركنان در محل سالن كنفرانس و رستوران دفتر مركزي شركت برگزار گرديد.
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات كميته آموزش و همكاران محترمي كه در برگزاري اين دوره نقش داشتند و همچنين سركار خانم دكتر افشاري و جناب آقاي طاهري ، به پيوست تصاوير منتخبي از دوره هاي آموزشي مذكور جهت استحضار  تقديم مي گردد.


"روابط عمومي و امور بين الملل"
 

G 1397/06/23

 

 

 نگاه مثبتنگاه مثبت

نگاه مثبت

نگاه مثبت

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بسمه تعالي


با توجه به تصويب شيوه نامه ماشين آلات در جلسه هيات مديره محترم شركت ، و در راستاي بازسازي و نوسازي ماشين آلات به منظور افزايش راندمان و بهره وري ماشين آلات و تجهيزات شركت ، در روز چهارشنبه 14 شهريور ماه 1397 جلسه اي با حضور مديران محترم معاونت ماشين آلات  و مديران منطقه اي شركت ايتاليايي سيفا (از شركت هاي زير مجموعه زوم لايون) برگزار و در خصوص شرايط و نحوه  نوسازي دستگاههاي سنگين و تجهيزات شركت از قبيل پمپ هاي بتن ،تراگ ميكسر و انواع بچينگ پلانت (توليدي شركت مذكور) بحث و مذاكره گرديد .
در پايان ضمن تشكر از مديران محترم معاونت ماشين آلات  و آرزوي توفيق براي آنان به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد و جلسه ارائه ميگردد.


"روابط عمومي و امور بين الملل "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     G 1397/06/20


 
شركت ايتاليايي سيفا 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالي 


در راستاي تبيين نقش روابط عمومي ها در ترويج و توسعه فرهنگ كسب و كار مسئولانه و ايجاد بستر تحقق توسعه پايدار ،  دبيرخانه دائمي جايزه مسئوليت اجتمائي بنگاههاي اقتصادي ،همايش   « صنعت روابط عمومي ، مسئوليت اجتمائي و توسعه پايدار »  را با همكاري : «وزارت راه و شهرسازي » ، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » ، «وزارت آموزش و پرورش » ، « انجمن روابط عمومي ايران » ، «جمعيت هلال احمر » ، «اتاق اصناف ايران » ، «سازمان آموزش فني و حرفه اي » و با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي مقام محترم وزارت راه و شهرسازي، معاونين محترم راه و شهرسازي ، معاون محترم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مديران روابط عمومي سازمانها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي كشور در روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1396 در محل سالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازي برگزار نمودند كه به پيوست تصاوير مربوطه ارائه ميگردد . 


« مديريت روابط عمومي و امور بين الملل »

G 1397/06/26

 همايش روبط عموميهمايش روبط عمومي

 همايش روبط عمومي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي


اولين سمينار حفاظت و نظارت بر منابع آب ، اقدام مشترك براي آينده اي پايدار ، با همكاري مشترك اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان (AHK ) و شركت آلماني BASF  در روز سه شنبه مورخ 96/11/10 در محل اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان و با حضور مديران و كارشناساني از شركت هاي بزرگ فعال در حوزه آب ، تشكيل و جناب آقاي  دكتر طاهري، مدير كل دفتر محيط زيست، ايمني و بهداشت وزارت نيرو  و تعدادي از مديران شركت آلماني BASF  و همچنين اساتيد دانشگاهي در خصوص اهميت حفاظت و نظارت بر منابع آب مطالبي ارائه نمودند .
با توجه به اهميت استفاده از تجربيات شركت هاي معتبر بين المللي در حوزه آب ، يك تيم از شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس هم به اين سمينار اعزام  شدند كه به پيوست تصاوير منتخبي از آن ارائه ميگردد .


«مديريت روابط عمومي و امور بين الملل »

G 1397/06/25

سمينار حفاظت و نظارت بر منابع آبسمينار حفاظت و نظارت بر منابع آب

سمينار حفاظت و نظارت بر منابع آبسمينار حفاظت و نظارت بر منابع آب

سمينار حفاظت و نظارت بر منابع آبسمينار حفاظت و نظارت بر منابع آب

 

                             

 

 ساختار سازماني

با توجه به رويكرد هيأت مديره محترم مبني بر "استقرار سيستم مديريت استراتژيك" در شركت ،به منظور نيل به اهداف بلند مدت و بالا بردن راندمان و بروزآوري كليه فرآيندهاي كاري و استفاده از تجارب شركت هاي موفق بين المللي در حوزه هاي مختلف عمراني ، در سال گذشته (1395) با كسب نظر از مشاورين مجرب و با حضور كارشناسان ، مديران و معاونين شركت در صف و ستاد جلسات متعددي برگزار و "برنامه استراتژيك شركت" تدوين و جهت عملياتي نمودن آن ساختار سازماني جديد شركت  تهيه و در جلسه شماره 437 هيأت مديره محترم به تاريخ 01/05/96 تصويب و ابلاغ گرديد.

ضمن تشكر از اعضاي محترم هيات مديره ،كليه معاونين، مديران  و كارشناساني كه در تهيه و تدوين آن  تلاش نموده اند و با آرزوي موفقيت روز افزون براي شركت در دستيابي به اهداف  مورد نظر ، در زير ساختار سازماني جديد تقديم مي گردد.

چارت                                     

 
 
خلاصه اي از مشخصات پروژه شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا واحد عمراني(5 و 4 و 1 )
- مبلغ اوليه قرداد : ۶۰۰ ميلياردريال
كارفرما : شركت آب منطقه‌اي استان مازندران 
مشاور : مهندسين مشاور توسعه منابع آب و خاك  
مدت قرارداد : 36 ماه 
عمليات اجرايي  شامل : احداث كانال وزهكشهاو
- لايروبي آبندان لپو درسطح ۵۰ هكتار به حجم ۵۰۰ هزارمترمكعب لجن برداري  
ضمن تشكر از جناب آقاي مهندس يحيي , مدير محترم پروژه و همه همكاران ايشان در پروژه  به پيوست تصاوير منتخبي از عمليات اجرايي لايروبي آب بندان لپو ارائه ميگردد .
 

 دشت نكا6

عمليات اجرايي بزرگراه مياندوآب كرمانشاه قطعه 1- الف ( باند دوم محور بوكان سقز)

شماره قرارداد:                                                تاريخ قرارداد:    96/02/01
مدت اوليه قرارداد:    30 ماه
مبلغ اوليه پيمان:      406.944.000.000 ريال
محل انجام:   استان آذربايجان غربي (بوكان)
نام پيمانكار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
نام كارفرما: شركت ساخت و توسعه راههاي حمل و نقل كشور
شرح مختصر كار: احداث و تعريض جاده اصلي به طول 21/50 كيلومتر شامل خاكريزي به حجم 720/000 متر مكعب و خاكبرداري 1/000/000 متر مكعب همراه با سازه هاي ابنيه فني
بوكان1ار

 

 

بازديد از پروژه سد خرم رود و آخرين وضعيت پروژه

در راستاي سياست ارتباط بيشتر مديران ارشد شركت با همكاران در پروژه ها و اطلاع از آخرين وضعيت پروژه هاي در دست اقدام ، در روز يكشنبه 23 ارديبهشت 97 يك تيم متشكل از اعضاي محترم هيات مديره و مديران ستادي شركت از پروژه سد مخزني خرم رود در شهرستان تويسركان استان همدان بازديد نموده و  ضمن  بازديد ، جلسه اي با مدير محترم پروژه ، سرپرست محترم كارگاه و ساير عوامل اجرائي پروژه برگزار و در خصوص آخرين وضعيت اجرائي پروژه و مشكلات و مباحث مالي ، فني ، اجرائي و .... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ضمن خسته نباشيدبه جناب آقايان مهندسين: بيات مديريت محترم پروژه ، جعفري سرپرست محترم كارگاه و كليه همكاران محترم كه در اجراي سد مخزني خرم رود نقش آفرين هستند در ادامه خلاصه اي از مشخصات پروژه و تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد :

عنوان پروژه : تامين مالي و اجراي پروژه سد مخزني خرم رود

كارفرما : شركت سهامي آب منطقه اي استان همدان

مشاور : شركت مهندسين مشاور آبدان فراز

سرمايه گذار و پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس 

زمان ابلاغ قرارداد : خرداد ماه 1396

 

 

خرم رود7 

 

 

 

عمليات اجرايي احداث شبه فرعي آبياري تحت فشار ناحيه عمراني دوم خدا آفرين واحد هاي 2،3،4

 
در روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 يك تيم متشكل از جناب آقاي مهندس اكبري معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي ،جناب آقاي مهندس سجادي مجري محترم رودخانه هاي مرزي كشور، رياست سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل،   تعدادي از مديران محلي و استاني و  جناب آقاي دكتر ادواردو منصور مدير محترم بخش آب و خاك فائو ، دكتر پاسكواله هماهنگ كننده برنامه راهبردي دفتر منطقه اي فائو  ، نمايندگان شركت هاي مهندسين مشاور : آب خاك تهران ،آب كاوش سرزمين ،پوياب ، كاواب، سامان آبراه،مهاب قدس ، يكم ، جنوب سازه ، آبفن ، جهاد نصر كوثر و كمنداب  از پروژه "عمليات اجرايي احداث شبكه فرعي آبياري تحت فشار ناحيه عمراني دوم خدا آفرين واحدهاي 4.3.2 " بازديد نمودند 
 
لازم به ذكر است كه عليرغم وجود پروژه هاي متعدد مشابه در استان اردبيل ، بدليل بالا بودن كيفيت اجرائي و پيشرفت فيزيكي مناسب ، بيشترين زمان بازديد تيم فوق ، به پروژه هاي شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس در مناطق خداآفرين و دشت فتحعلي اختصاص يافت ،اين موفقيت را به  مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس بيات و همكاران ايشان و تمامي مديران و همكاران محترم شركت (در صف و ستاد )كه در روند پيشرفت بهينه پروژه هاي مذكور نقش داشته اند تبريك عرض مينمائيم.

خداآفرين1

گواهي صلاحيت خدمات مشاوره

با ياري خداوند متعال و تلاش و كوشش همكاران محترم شركت در اقصي نقاط كشور ، شركت موفق به اخذ و ارتقاء صلاحيت هاي خدمات مشاوره در رشته هاي  كاري مورد فعاليت بشرح فايل پيوست گرديد ، ضمن تشكر از كليه كارشناسان و مديران و معاونت محترم مطالعات ، اين موفقيت را به كليه همكاران ارجمند  تبريك عرض نموده و براي موفقيت روز افزون شركت و استفاده حداكثري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي آن تلاش نموده و از خداوند متعال سلامتي همكاران و موفقيت روز افزون شركت را خواستاريم
گواهي صلاحيت

 

 

يادداشت تفاهم همكاري

در راستاي استفاده از تجارب شركت هاي بين المللي و تكنولوژي هاي جديد در حوزه فعاليت هاي شركت ، ، در روز شنبه 29 ارديبهشت ماه 1397 جلسه اي در دفتر مركزي با حضور شركت هاي : توسعه مهندسي گلوبال تك از كشور اسپانيا ، شركت آماده لذيذ از ايران و شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس برگزار و پس از مذاكره و بحث و ارائه توانمندي هاي هر كدام از شركت ها ، يادداشت تفاهم همكاري در زمينه طراحي ، مشاوره فني ، مالي،بازاريابي بين المللي و ساخت گلخانه و مجتمع هاي كشاورزي منعقد و طرفين بر همكاري هاي مشترك در پروژه هاي مورد اشاره توافق نمودند .

ضمن تشكر از همكاران محترم معاونت مطالعات ، ماشين آلات ، روابط عمومي و امور بين الملل شركت ، كه جهت تشكيل اين جلسه پيگيري هاي متعددي بعمل آوردند در ادامه تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد
گلوبال6

 

 

جلسه با مديران شركت هسكو
 
به  منظور بهره وري و افزايش راندمان ماشين آلات و تجهيزات و همچنين ساماندهي بازسازي و نوسازي آنها بر اساس شيوه نامه ماشين آلات و تجهيزات شركت مصوب جلسه 433 هيات مديره محترم و پيرو جلسات منعقده هيات عامل شيوه نامه مذكور , در راستاي عملياتي نمودن شيوه نامه و به منظور گسترش فعاليت‌هاي تعمير، بازسازي و پشتيباني ماشين‌آلات شركت، در روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه مورخ ۶ و ۸ خردادماه ۱۳۹۷، جلساتي با حضور آقاي دكتر احسان عاليخاني مديرعامل شركت خدمات تجهيزات سنگين هسكو(متعلق به هپكو) و مديران محترم آن مجموعه، در دفتر معاونت محترم ماشين‌آلات شركت ، برگزار و طرفين در زمينه‌هاي مختلف همكاري شامل: بازسازي، آموزش، تامين قطعات و لوازم مختلف، مذاكره نموده و بر تبادل دانش و تجربيات  تاكيد نمودند .
ضمن تشكر از سرپرست محترم معاونت ماشين آلات شركت و همكاران ايشان , به پيوست تصاوير منتخبي از مديران مربوطه درماشين آلات ارائه ميگردد
ماشين آلات1
 

لوله راني جهت عبور  انتقال آب آزادگان به كانون هاي ريزگردها

خلاصه اي از مشخصات پروژه "لوله راني جهت عبور  انتقال آب آزادگان به كانون هاي ريزگردها " در استان خوزستان

عنوان پروژه : " لوله راني جهت عبور  انتقال آب آزادگان به كانون هاي ريزگردها  "

كارفرما : موسسه جهاد نصر

مشاور : مهندسين مشاور سازآب پردازان

پيمانكار : شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس

تاريخ قرارداد : 1396/04/24

توضيح تصاوير : تصاويري از پروژه ريزگردها استان خوزستان مربوط به اجراي عمليات لوله راني با لوله فلزي بقطر ۱۴۰۰ ميليمتربه طول ۸۰۰ متربا استفاده از دستگاه پايپ جكينگ و عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن بقطر ۱۲۰۰ بطول ۲۴۰۰ متر جهت عبور كانال انتقال آب به كانون هاي ريز گرد از زير راه آهن ماهشهر به اهواز

ضمن تشكر و خسته نباشيد به كليه همكاران تلاشگر شاغل در پروژه و آرزوي موفقيت و سلامتي براي آنان ، در ادامه تصاوير منتخب ارائه ميگردد .

ريزگرد2
 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.