» اخبار
  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"

با سلام
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " منتهي به پايان اسفندماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1399/2/3

آزادراه تهران شمال اسفند 98آزادراه تهران شمال اسفند 98

آزادراه تهران شمال اسفند 98آزادراه تهران شمال اسفند 98

آزادراه تهران شمال اسفند 98آزادراه تهران شمال اسفند 98

آزادراه تهران شمال اسفند 98آزادراه تهران شمال اسفند 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "

با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  "ساماندهي قسمت سرپوشيده رودخانه آبشوران كرمانشاه " منتهي به اسفند ماه  1398 جهت استحضار ارائه ميگردد .
به جناب آقايان مهندسين يحيي و زارع مديران محترم سابق و فعلي پروژه وهمكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه،خسته نباشيد و خداقوت عرض مينمائيم .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1399/2/1

آبشوران اسفند 98آبشوران اسفند 98

آبشوران اسفند 98آبشوران اسفند 98

آبشوران اسفند 98آبشوران اسفند 98

آبشوران اسفند 98آبشوران اسفند 98

آبشوران اسفند 98آبشوران اسفند 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرائي پروژه"

با سلام
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان " در اسفند ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1399/1/26

مسجد سليمان اسفند 98مسجد سليمان اسفند 98

مسجد سليمان اسفند 98مسجد سليمان اسفند 98

مسجد سليمان اسفند 98مسجد سليمان اسفند 98مسجد سليمان اسفند 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "

با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  "ساماندهي قسمت سرپوشيده رودخانه آبشوران كرمانشاه " منتهي به بهمن ماه  1398 جهت استحضار همكاران محترم  ارائه ميگردد .
به جناب آقاي مهندس يحيي مدير محترم پروژه و همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه خسته نباشيد و خداقوت عرض مينمائيم .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/12/10

آبشورن بهمن 98آبشورن بهمن 98

آبشورن بهمن 98آبشورن بهمن 98

آبشورن بهمن 98آبشورن بهمن 98

آبشورن بهمن 98آبشورن بهمن 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام خدمت همه همكاران محترم 
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه  " زهكشي تنور لاهور خاتم يزد " منتهي به پايان بهمن ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس فتاحي و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/12/7

تنور لاهورتنور لاهور

تنور لاهورتنور لاهور

تنور لاهورتنور لاهور.

تنور لاهورتنور لاهور

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"

با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " منتهي به پايان بهمن ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/12/6

آزاد ره بهمن 98آزاد ره بهمن 98

آزاد ره بهمن 98آزاد ره بهمن 98

آزاد ره بهمن 98آزاد ره بهمن 98

آزاد ره بهمن 98آزاد ره بهمن 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرائي پروژه"

با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در بهمن ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/12/5

سد مسجد سليمان بهمن 98سد مسجد سليمان بهمن 98

سد مسجد سليمان بهمن 98سد مسجد سليمان بهمن 98

سد مسجد سليمان بهمن 98سد مسجد سليمان بهمن 98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند " در پايان بهمن ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/12/3

آزادراه تبريز مرند بهمن 98آزادراه تبريز مرند بهمن 98

آزادراه تبريز مرند بهمن 98آزادراه تبريز مرند بهمن 98

آزادراه تبريز مرند بهمن 98آزادراه تبريز مرند بهمن 98

آزادراه تبريز مرند بهمن 98آزادراه تبريز مرند بهمن 98

آزادراه تبريز مرند بهمن 98آزادراه تبريز مرند بهمن 98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "

با سلام
به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات  پروژه هاي :" عمليات اجرائي قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر " و  " زيرگذر سه راه شندآباد -شبستر " منتهي به پايان بهمن ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نظري و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .
 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/30

سلماس شبستر بهمن 98سلماس شبستر بهمن 98

سلماس شبستر بهمن 98سلماس شبستر بهمن 98

سلماس شبستر بهمن 98سلماس شبستر بهمن 98

سلماس شبستر بهمن 98سلماس شبستر بهمن 98

سلماس شبستر بهمن 98سلماس شبستر بهمن 98

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

" گزارش بازديد كميته آبگيري سد نعمت آباد"
در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ جلسه بررسي امكان سنجي آبگيري سد نعمت آباد در استان همدان با حضور معاونين شركت آب منطقه اي همدان ، نمايندگان مهندسين مشاور بندآب، كارشناسان كميته آبگيري سدها از وزارت نيرو ، كارشناسان شركت مديريت منابع آب ايران و همچنين مدير محترم پروژه سد نعمت آباد همدان در محل پروژه تشكيل و ضمن بازديد از بخش هاي مختلف پروژه،  شرايط آبگيري سد را بررسي و مقرر گرديد گزارش مربوطه پس از جمع بندي گزارش كارشناسان حوزه هاي كاري مختلف ، گردآوري و پس از آن به كارفرما جهت اقدامات بعدي ابلاغ گردد .
ضمن تشكر از مدير محترم پروژه،  جناب آقاي مهندس بيات و همكاران شاغل در پروژه،  به پيوست تصاوير اين جلسه ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/29

بازديد كميته آبگيري سد نعمت آباد 98بازديد كميته آبگيري سد نعمت آباد 98

بازديد كميته آبگيري سد نعمت آباد 98بازديد كميته آبگيري سد نعمت آباد 98 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

«گزارش برگزاري مراسم روز زن در شركت»

به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن ، در روز شنبه 26 بهمن ماه 1398  مراسم گراميداشت و تجليل از بانوان شاغل در شركت در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي با حضور مدير عامل محترم ، معاونين و جمعي از مديران ستادي برگزار گرديد
در اين نشست صميمانه ، بعد از قرائت قرآن و سرود ملي ، مدير عامل  محترم شركت ضمن  تبريك ميلاد حضرت فاطمه (س) و بيان ارزش و جايگاه منزلت زن در اسلام ، بر اهميت و نقش ارزش هاي معنوي در جامعه  تاكيد نمودند 
در ادامه با اعطاي لوح تقدير و يك شاخه گل به همه بانوان از زحمات آنان تقدير بعمل آمد ، همچنين به پاس قدرداني  از مدير عامل محترم ،يك شاخه گل از طرف سركار خانم گرشاسبي (مادر محترم شهيد ) به نمايندگي از بانوان شركت به جناب آقاي مهندس شاهرخي اعطا گرديد .
ضمن آرزوي سلامتي و شادكامي براي بانوان شركت و تمام مادران ايران زمين به پيوست تصاوير منتخبي از اين مراسم ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/27

روز زن 98

روز زن 98روز زن 98

روز زن 98روز زن 98

روز زن 98روز زن 98

روز زن 98روز زن 98 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

" گزارش بازديد "
در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸ ، جناب آقاي دكتر چوبدار و جناب آقاي دكتر حسين عبده تبريزي ، (مدرس دانشگاه ) و يك تيم همراه از دفتر مركزي شركت بازديد و طي جلسه‌اي با حضور مدير عامل،  معاونين و تعدادي از مديران ستادي شركت ، از نزديك در جريان آخرين وضعيت شركت قرار گرفتند .
به پيوست تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/25

گزارش بازديد دكترچوبدار 98

گزارش بازديد دكترچوبدار 98گزارش بازديد دكترچوبدار 98

گزارش بازديد دكترچوبدار 98گزارش بازديد دكترچوبدار 98

گزارش بازديد دكترچوبدار 98گزارش بازديد دكترچوبدار 98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "پروژه خط انتقال آب شرب ، حد فاصل خليل شهر تا گلوگاه و اجراي مخازن ذخيره شده محدوده طرح آبرساني به شهرهاي نكاء ، بهشهر و گلوگاه از سد گلورد " در پايان ديماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس بيژني و كليه همكاران محترم  ايشان درپروژه.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/17

 گلوگاه بهمن 98گلوگاه بهمن 98

گلوگاه بهمن 98گلوگاه بهمن 98

گلوگاه بهمن 98گلوگاه بهمن 98

گلوگاه بهمن 98گلوگاه بهمن 98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي

«برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي»
با توجه به تدوين  و امضاي منشور اخلاق حرفه اي توسط مدير عامل محترم شركت ، در راستاي عملياتي نمودن   آن ،موارد ذيل انجام گرديده است :  
  1-كميته اخلاق حرفه اي در شركت تشكيل و  احكام اعضاي كميته   مذكور توسط مديرعامل محترم صادر و جلسات منظم كميته در حال برگزاري است.
2- دوره آموزشي به مدت 60 ساعت در سالن كنفرانس دفتر مركزي براي كاركنان ستادي برگزار گرديد تا در عملياتي شدن منشور اخلاق حرفه اي ، همه كاركنان در اين مهم همكاري نمايند .
ضمن تشكر از زحمات جناب آقاي مهندس مهرداد نوروزي كه دوره مذكور را تدريس نموده اند به پيوست تصاويري از اين دوره ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/15

برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98

برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98

برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98

برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98برگزاري دوره آموزش اخلاق حرفه اي 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"

با سلام 
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " منتهي به پايان ديماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/7

آزاد راه دي 98آزاد راه دي 98

آزاد راه دي 98آزاد راه دي 98

آزاد راه دي 98آزاد راه دي 98

آزاد راه دي 98آزاد راه دي 98

آزاد راه دي 98آزاد راه دي 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام خدمت همه همكاران محترم 
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه  " زهكشي تنور لاهور خاتم يزد " منتهي به پايان ديماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس فتاحي و كليه همكاران محترم  ايشان  كه در  پروژه  مذكور مشغول  به تلاش و فعاليت مي باشند .

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/5

تنور لاهور خاتم يزد دي 98تنور لاهور خاتم يزد دي 98

تنور لاهور خاتم يزد دي 98تنور لاهور خاتم يزد دي 98

تنور لاهور خاتم يزد دي 98تنور لاهور خاتم يزد دي 98

تنور لاهور خاتم يزد دي 98تنور لاهور خاتم يزد دي 98

تنور لاهور خاتم يزد دي 98تنور لاهور خاتم يزد دي 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند " در پايان ديماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/2

تبريز مرند دي 98تبريز مرند دي 98

تبريز مرند دي 98تبريز مرند دي 98

تبريز مرند دي 98تبريز مرند دي 98

تبريز مرند دي 98تبريز مرند دي 98

تبريز مرند دي 98تبريز مرند دي 98

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي


"آلبوم تصويري عمليات اجرائي پروژه"

با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در ديماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/11/1

سد مسجد سليمان دي 98

سد مسجد سليمان دي 98سد مسجد سليمان دي 98

سد مسجد سليمان دي 98سد مسجد سليمان دي 98

سد مسجد سليمان دي 98سد مسجد سليمان دي 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "

با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا  واحدعمراني (۱،۴،۵) قطعه ۲_الف منتهي به پايان ديماه 1398 جهت استحضار همكاران محترم  ارائه ميگردد .
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بيژني و كليه همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/30

دشت نكا دي 98دشت نكا دي 98

دشت نكا دي 98دشت نكا دي 98

دشت نكا دي 98دشت نكا دي 98

دشت نكا دي 98دشت نكا دي 98

دشت نكا دي 98دشت نكا دي 98

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "

با سلام
به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات  پروژه هاي :" عمليات اجرائي قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر " و  " زيرگذر سه راه شندآباد -شبستر " منتهي به پايان ديماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نظري و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/30

سلماس شبستر دي 98سلماس شبستر دي 98

سلماس شبستر دي 98سلماس شبستر دي 98

سلماس شبستر دي 98سلماس شبستر دي 98

سلماس شبستر دي 98سلماس شبستر دي 98

سلماس شبستر دي 98سلماس شبستر دي 98

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"دريافت گواهينامه فني "

با تلاش ها و پيگيري هاي انجام شده توسط آقايان مهندسين "اسكندر نظري " و "سيامك جعفري " مدير و رييس كارگاه بزرگراه شبستر - سلماس  ، طي بازديد و بررسي هاي انجام شده توسط كارشناسان " مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي " وزارت راه و شهرسازي ، " اولين گواهينامه فني فرآيند  توليد آسفالت براي شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس " توسط  مركز مذكور صادر گرديد .
ضمن تشكر از زحمات  آقايان مهندسين "اسكندر نظري " و "سيامك جعفري " و همه همكاران ايشان ، به پيوست تصوير گواهينامه ياد شده ارائه ميگردد .

 

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/24

 

گواهينامه فني

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"جلسه اختتاميه مميزي ISO"

با توجه به  اخذ گواهينامه هاي بين المللي ايزو در سنوات قبل و ضرورت انجام مميزي هاي ساليان به منظور پياده سازي بهينه فرآيندها بر اساس  گواهينامه هاي اخذ شده ايزو ،  امسال هم مانند سالهاي گذشته ،مميزي  توسط شركت هاي ذيصلاح با موفقيت به اتمام رسيده و در روز شنبه مورخ 1398/10/21 جلسه اختتاميه  پيشنهادات لازم جهت انجام بهينه فرآيندهاي كاري بر اساس الزامات :مديريت كيفيت ISO9001 - محيط زيست  ISO14001  و همچنين  ايمني و بهداشت OHSAS18001   با حضور معاونين و مديران ستادي و كارشناسان مرتبط در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي برگزار گرديد .
ضمن تشكر از زحمات جناب آقاي مهندس مطهري  نماينده محترم مديرعامل در ايزو كه پيگيري هاي مربوطه را انجام داده اند به پيوست تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد.

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/22

اختتاميه iisoاختتاميه iiso

اختتاميه iisoاختتاميه iiso

اختتاميه iisoاختتاميه iiso

اختتاميه iisoاختتاميه iiso

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آئين كلنگ زني پروژه "
 
همزمان با سفر رياست محترم جمهور و هيات همراه به استان اردبيل ، آئين كلنگ زني " پروژه  عمليات اجرائي قطعه 4 باند دوم محور اردبيل - فيروزآباد  " با حضور مدير عامل محترم شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ، معاونين ايشان و جمعي از مقام هاي محلي و استاني و همچنين مديرعامل محترم شركت ، مدير پروژه و مديريت امور قراردادهاي شركت انجام گرديد .
ضمن آرزوي موفقيت براي همكاراني كه در پروسه پروژه مذكور حضور خواهند شد ، تصاوير منتخبي از اين مراسم ارائه ميگردد .

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/18

كلنگ زني اردبيل فيروز آبادكلنگ زني اردبيل فيروز آباد

كلنگ زني اردبيل فيروز آبادكلنگ زني اردبيل فيروز آباد

كلنگ زني اردبيل فيروز آبادكلنگ زني اردبيل فيروز آباد

كلنگ زني اردبيل فيروز آبادكلنگ زني اردبيل فيروز آباد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش جلسه "
در روز يكشنبه 15 ديماه 98 مدير عامل محترم  كانون جهادگران كشور و معاون ايشان در جلسه هيات مديره شركت حضور بهم رسانده و در خصوص  بررسي امكان همكاري هاي مشترك در زمينه مديريت جامع ،طراحي و اجراي پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري در مناطق مختلف كشور از جمله حوزه كرخه و .....    ،بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
به پيوست تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/16

مدير عامل كانون جهادگرانمدير عامل كانون جهادگران

مدير عامل كانون جهادگرانمدير عامل كانون جهادگران

مدير عامل كانون جهادگرانمدير عامل كانون جهادگران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه  " زهكشي تنور لاهور خاتم يزد " در پايان آذرماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس فتاحي و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/14

زهكشي تنور لاهور آذر 98زهكشي تنور لاهور آذر 98

زهكشي تنور لاهور آذر 98زهكشي تنور لاهور آذر 98

زهكشي تنور لاهور آذر 98زهكشي تنور لاهور آذر 98

زهكشي تنور لاهور آذر 98زهكشي تنور لاهور آذر 98

زهكشي تنور لاهور آذر 98زهكشي تنور لاهور آذر 98

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند " در پايان آذرماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/12

 

تبريز مرند آذر 98

تبريز مرند آذر 98تبريز مرند آذر 98

تبريز مرند آذر 98تبريز مرند آذر 98

تبريز مرند آذر 98تبريز مرند آذر 98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"

با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " منتهي به پايان آذرماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/11

آزاد راه آذر 98 كارگاهآزاد راه آذر 98 كارگاه

آزاد راه آذر 98 كارگاهآزاد راه آذر 98 كارگاه

آزاد راه آذر 98 كارگاهآزاد راه آذر 98 كارگاه

آزاد راه آذر 98 كارگاهآزاد راه آذر 98 كارگاه 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"بهره برداري ازقسمت هايي از پروژه هاي شركت در طرح بزرگ آبرساني به دشت سيستان"

با سلام
خداي بزرگ را شاكريم كه با تلاش و كوشش هاي شبانه روزي كاركنان شركت در پروژه هاي عمراني ،دگر بار منشاء خير و بركت براي كشور عزيزمان ايران گرديده و بر اين باوريم كه انديشه و تلاش خدمتگزاران صديق عمران و آباداني ايران اسلامي هيچ گاه از ياد نخواهد رفت.
با همت و زحمات مستمر همكاران شركت، قسمتهايي از پروژه هاي : " انتقال و توزيع آب به دشت سيستان محدوده نيمروز به روش طرح و ساخت (EPC )  و  " احداث خط انتقال آب آبياري دشت سيستان مسير ميانكنگي (خط اصلي B) " ، كه بخشي از طرح بزرگ آبرساني به 46 هزار هكتار از اراضي دشت سيستان ميباشد،به بهره برادي رسيده و برگ زرين ديگري بر افتخارات شركت در توسعه عمران و آباداني كشور عزيزمان ايران افزوده گرديد .
با تشكر از مديران محترم پروژه هاي مذكور ، آقايان مهندسين رئيسي و ماهان فر و كليه همكاران تلاشگر در اين دو پروژه و همچنين همكاران ستادي كه در پشتيباني اين پروژه همكاري نموده اند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/9

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "

با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  "ساماندهي قسمت سرپوشيده رودخانه آبشوران كرمانشاه " منتهي به آذرماه  1398 جهت استحضار همكاران محترم  ارائه ميگردد .
به جناب آقاي مهندس يحيي مدير محترم پروژه و همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه  .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/8

آبشوران آذر 98آبشوران آذر 98

آبشوران آذر 98آبشوران آذر 98

آبشوران آذر 98آبشوران آذر 98

آبشوران آذر 98آبشوران آذر 98

آبشوران آذر 98آبشوران آذر 98

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي


"تبريك انتخاب شدن شركت در مناقصه"
 
با ياري خداوند متعال و تلاش بي شائبه  همكاران محترم مديريت امور قرارداد ها، عليرغم شرايط سخت و رقابتي در مناقصات داخلي ، شركت موفق گرديد در مناقصه : "عمليات اجرايي و آماده سازي محله A1 و معابر پيراموني شهر تيس " در استان سيستان و بلوچستان- شهرستان چابهار  بعنوان برنده مناقصه انتخاب گردد .
ضمن تبريك به همه همكاران شركت ، براي  مديريت محترم امورقراردادهاي شركت جناب آقاي مهندس عارفي و همكاران ايشان كه در تحقق اين موفقيت تلاش كرده اند،  آرزوي موفقيت و سلامتي نموده و در ادامه خلاصه اي از مشخصات پروژه ارائه ميگردد .

عنوان پروژه :    عمليات اجرايي و آماده سازي محله A1 و معابر پيراموني شهر تيس
كارفرما :          شركت عمران شهر جديد رامشار
مشاور :          مهندسين مشاور كاوش راه
محل پروژه :    شهر رامشار (تيس ، چابهار )استان سيستان و بلوچستان
پيمانكار :        شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس
مبلغ قرارداد :   694999000000 ريال 
خلاصه اي از آيتم هاي اصلي پيمان :
عمليات اجرايي آماده سازي محله A1 شهر جديد تيس و جاده هاي پيراموني آن
خاكريزي و خاكبرداري :                      370.000 متر مكعب
بتن ريزي :                                      18.000 متر مكعب
تسطيح و كوبيدن كف :                     251.000 متر مكعب
قالب بندي :                                    8.800 متر مكعب
آرماتور بندي :                                  163.000 كيلوگرم
تهيه و نصب جدول بتني :                  82.000 متر طول
تهيه و اجراي اساس و زير اساس :      99.000 متر مكعب
سطح آسفالت :                               185.000  متر مربع
كابل كشي :                                   106.000 متر طول
كفپوش و موزاييك بتني :                  67.000 متر مربع

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/7

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش جلسه عقد تفاهمنامه"

با توجه به هماهنگي ها و پيگيري هاي بعمل آمده ،در راستاي صدور خدمات فني و مهندسي در حوزه فعاليت هاي شركت و استفاده از تجارب شركت در عرصه هاي  بين المللي  ، در روز يكشنبه مورخ يكم ديماه  1398 ،جلسه اي  با حضور مديران شركت هاي :  "اينوست اورين" از كشور تاجيكستان   و "شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس "، در دفتر مركزي شركت برگزار و پس از بحث و مذاكره  و ارائه توانمندي هاي هر كدام از شركت ها ، با امضاي تفاهمنامه ،طرفين ، آمادگي خود را جهت همكاري و مشاركت  در تامين مالي و اجراي پروژه هاي عمراني در كشورهاي ايران ،تاجيكستان و ساير كشورها اعلام نمودند.
 ضمن آرزوي حصول نتايج مثبت براي هركدام از شركت هاي ياد شده ،در ادامه تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/4

 

تفاهم نامه دي 98

تفاهم نامه دي 98تفاهم نامه دي 98

تفاهم نامه دي 98

تفاهم نامه دي 98تفاهم نامه دي 98

تفاهم نامه دي 98تفاهم نامه دي 98

تفاهم نامه دي 98

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش حضور در نمايشگاه"

چهارمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ، لجستيك و صنايع وابسته همزمان با نمايشگاه بين المللي صنايع وابسته جمهوري اسلامي ايران  با حضور بيش از 200  شركت پيمانكاري و مشاور از بخش هاي  دولتي و خصوصي در حوزه هاي مرتبط با آن در روزهاي 24 لغايت 26 آذر ماه 1398 در محل مصلي امام خميني (ره) در تهران برگزار و آخرين دستاوردها و تكنولوژي هاي داخلي در اين حوزه به نمايش گذاشته شد ، با توجه به اينكه شركت هاي : توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس، جهاد نصر فارس ، جهاد نصر كرمانشاه ، جهاد نصر حمزه و گروه بين المللي نصر سپهر  كنسرسيومي به نام   "مشاركت انصار "  را  تشكيل داده و در قطعه B2  منطقه دو آزاد راه تهران شمال مشغول به فعاليت ميباشد لذا در نمايشگاه مذكور همگي در غرفه مشترك و زير مجموعه "شركت احداث و بهره برداري  آزاد راه تهران شمال" حضور بهم رسانده و ضمن ارائه آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي قطعه ياد شده ، توانمنديهاي شركت هاي خود در اين زمينه را براي معاونين وزير راه و مديران و مراجعين، تشريح نمودند .
ضمن خسته نباشيد به جناب آقاي مهندس بصيرت و همكاران ايشان در پروژه مذكور  و همچنين آقاي اميرحسين گلي در روابط عمومي شركت كه در اين خصوص پيگيري و اقدامات لازم بعمل آورده اند ،به پيوست تصاوير منتخبي از نمايشگاه ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/3

آزاد راه آذر 98آزاد راه آذر 98

آزاد راه آذر 98آزاد راه آذر 98

آزاد راه آذر 98

آزاد راه آذر 98آزاد راه آذر 98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرائي پروژه"

به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در آذرماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد. ( ابتكار جابجايي و تردد بيل مكانيكي چرخ زنجيري بر روي مسير بتني به منظور جلوگيري از آسيب به سطوح بتني در خور توجه و قابل تقدير است).
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/10/2

سد مسجد سليمان آذر 98سد مسجد سليمان آذر 98

سد مسجد سليمان آذر 98سد مسجد سليمان آذر 98

سد مسجد سليمان آذر 98سد مسجد سليمان آذر 98

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "


احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا  واحدعمراني (۱،۴،۵) قطعه ۲_الف منتهي به آذرماه 1398 جهت استحضار همكاران محترم  ارائه ميگردد .
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بيژني و كليه همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/28

دشت نكا آذر 98دشت نكا آذر 98

دشت نكا آذر 98دشت نكا آذر 98

دشت نكا آذر 98دشت نكا آذر 98

دشت نكا آذر 98دشت نكا آذر 98

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"تقديرنامه"

با توجه به حمايت هاي شركت از برگزاري روز جهاني خاك در روزسه شنبه 12 آذرماه 1398 كه در محل سالن اجتماعات سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي  برگزار گرديد، به پيوست لوح تقدير جناب آقاي مهندس اكبري معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي از شركت جهت استحضار ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/25

تقديرنامه_معاونت_آب_و_خاك_از_شركت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسمه تعالي

"دريافت لوح تقدير "
 
با عنايت به مساعدت هاي شركت در سيل فروردين ماه سال جاري در استانهاي شمالي كشور ، هفته گذشته به مناسبت بزرگداشت هفته بسيج مراسمي توسط سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان در شهر گرگان برگزار و از كليه شركت ها و سازمانهاي خصوصي و مردم نهاد كه در هنگام وقوع سيل مذكور ، همكاري نموده اند تشكر و قدرداني بعمل آمد و به آنان لوح تقدير اهدا گرديد.
ضمن تشكر از آقاي مهندس غفاري و همكاران ايشان كه در اين خصوص پيگيري و مساعدت هاي لازم بعمل آورده اند به پيوست تصوير لوح تقدير مربوطه و تصاوير برگزاري اين همايش  , و همچنين گزارش كانال تلگرامي اخبار جهاد كشاورزي گلستان در اين مورد ارائه ميگردد .
 ✅🔺برگزاري مراسم تجليل از جهادگران بخش خصوصي  مقابله با سيل ۹۸ به مناسبت هفته ي بزرگداشت بسيج


❇️به منظور تجليل از تلاشگران و جهادگران بخش خصوصي در مقابله با سيل ۹۸ توسط سازمان جهادكشاورزي استان گلستان مراسمي ۶ آذر ۹۸ در گرگان، سالن اجتماعات موسسه تحقيقات پنبه كشور برگزار شد.

🔻در اين مراسم دكتر مختار مهاجر رييس سازمان جهادكشاورزي استان گلستان و فرمانده پايگاه بسيج حضرت امير (ع) اين سازمان با اشاره به نقش جهادگران و يادآوري دليري ها و رشادت هاي سنگرسازان بي سنگر در طول دوران دفاع مقدس گفت: بسيج يادگار ارزشمند بنيان گذار كبير انقلاب اسلامي است و شما پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي در  شرايط بحراني و وقوع بلاياي طبيعي و خصوصا سيل اخير در استان گلستان بسيجي وار به ميدان آمديد و فداكاري و رشادت هاي بسيار از خود نشان داديد كه براي هيچ كسي قابل تصور و تجسم نبود.

🔻وي افزود:  در دوران دفاع مقدس در پشتيباني جنگ  افتخار داشتيد كه ۵۰ درصد شهداي ادارات از ميان شما عزيزان بودند.
🔻دكتر مهاجر گفت: در جريان سيل ما بهترين نمونه هاي ايثار و از خودگذشتگي و حركت بسيجي وار شما عزيزان را ديديم مرحوم عبدالحسيني كه شهيد راه خدمت نامگذاري شد از خيل شما پاكان بود و اين براي هر كسي قابل درك نيست.
🔻رييس سازمان جهادكشاورزي استان گلستان در ادامه سخنانش افزود: مدتها پيگير تامين منابع براي بازسازي امورات زيربنايي بخش كشاورزي بوديم و خوشبختانه مبلغ قابل توجهي تصويب شدو امروز دست ياري به سوي شما عزيزان دراز مي كنم و درخواست دارم همچون هميشه با حركت انقلابي و بسيجي وار براي لايروبي انهار و كانال ها و قنوات و...تمام همت و تلاش خود را به كار گيريد.

🔻فرمانده ي پايگاه بسيج حضرت امير(ع) سازمان در پايان سخنانش گفت: لازم مي دانم از صياداني كه با آوردن ۶۰ قايق به كمك سيل زدگان آمدند و از كارخانه داران توليدكننده كنسانتره كه مواد خوراك دام سيل زدگان  را توليد و تامين كردند و از اكيپ هاي دامپزشكي و همچنين صندوق هاي حمايت از بخش خصوصي نيز تقدير و تشكر كنم.

🔹حجت الاسلام معصومي فر مسوول حوزه ي نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان با تاكيد بر لزوم تجليل از حركت بسيجي وار جهادگران و فعالان بخش خصوصي در جريان سيل اخير در استان از تلاش و همت و از خودگذشتگي آنان قدرداني كرد.
🔹وي افزود: حتي در روستاهاي دورافتاده هم مردم جمع شدند و  بدون هيچ چشمداشت و انتظاري به ياري سيل زدگان شتافتند.
🔹حجت الاسلام معصومي فر گفت : اعتقادم اين است كه مردم دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در جريان سيل خانمان برانداز  كه  به يقين آزموني الهي بود سربلند شدند.

🔸در ادامه ي مراسم مهندس جلالي رييس انجمن پيمانكاران عمراني استان گلستان گفت: با ديدن فداكاري ها و تلاش خستگي ناپذير پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي در زمان سيل ياد عمليات هايي افتادم كه بسيجي ها خدمات بسيار شاياني به اين نظام كردند و حماسه ها آفريدند كه حاصلش امروز امنيت است.
🔸وي افزود: پيمانكاران تعداد  ۱۷۰ تا ۲۰۰ ماشين آلات را از ۲۸ اسفند روانه ي مناطق سيل زده استان كردند.

🔸جلالي گفت: نيروها را در مدت زمان بسيار كمي از طريق فضاي مجازي فعال كرديم و اگر اين ماشين آلات نبود خسارت هايي اتفاق مي افتاد كه بسيار بيشتر و سنگين تر بود.

🔸وي در ادامه گفت:  حضور در كنار دستگاههاي اجرايي و مردم را در شرايط بحراني وظيفه و تكليف خود مي دانيم.

🔹در ادامه ي مراسم مهندس افتخارالدين مديرعامل كارخانجات خوراك دام استان نيز با تشريح تلاش شبانه روزي كارخانه داران و كارفرمايان و كارگران مربوطه از ايشان تقدير و تاكيد كرد همچنان در شرايط بحراني به كمك و ياري آسيب ديدگان خواهند شتافت و آن را تكليف خود مي دانند.
 
❇️🔻در پايان اين مراسم از خانواده شهيد عبدالحسيني شهيد راه خدمت و جهادگران و پيمانكاران بخش خصوصي كه بسيجي وار به مقابله با سيل و به كمك سيل زدگان رفتند با اهداي لوح سپاس تقدير و تجليل شد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"

با سلام
به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات زيرسازي باند دوم  پروژه محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف ) منتهي به پايان آبانماه  1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/16

بوكان سقز آبان 98بوكان سقز آبان 98

بوكان سقز آبان 98بوكان سقز آبان 98

بوكان سقز آبان 98بوكان سقز آبان 98

بوكان سقز آبان 98بوكان سقز آبان 98

بوكان سقز آبان 98بوكان سقز آبان 98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسمه تعالي


"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "پروژه خط انتقال آب شرب ، حد فاصل خليل شهر تا گلوگاه و اجراي مخازن ذخيره شده محدوده طرح آبرساني به شهرهاي نكاء ، بهشهر و گلوگاه از سد گلورد " در پايان آبان ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس بيژني و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/13

گلوگاه آبان 98گلوگاه آبان 98

گلوگاه آبان 98گلوگاه آبان 98

گلوگاه آبان 98گلوگاه آبان 98

گلوگاه آبان 98گلوگاه آبان 98

گلوگاه آبان 98گلوگاه آبان 98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند " در پايان آبان ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/13

تبريز مرند آبان 98تبريز مرند آبان 98

تبريز مرند آبان 98تبريز مرند آبان 98

تبريز مرند آبان 98تبريز مرند آبان 98

تبريز مرند آبان 98تبريز مرند آبان 98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "

با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " عمليات نوسازي قطعه 4 - ب  محور مشهد - سرخس " در آبان ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس منشي زاده و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/6

مشهد سرخس آذر 98مشهد سرخس آذر 98

مشهد سرخس آذر 98مشهد سرخس آذر 98

مشهد سرخس آذر 98مشهد سرخس آذر 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرائي پروژه"

با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در آبانماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/9/5

مسجد سليمان آذر 98

مسجد سليمان آذر 98مسجد سليمان آذر 98

مسجد سليمان آذر 98مسجد سليمان آذر 98

مسجد سليمان آذر 98مسجد سليمان آذر 98

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"تبريك انتخاب شدن شركت در مناقصه"
 
با ياري خداوند متعال و تلاش بي شائبه  همكاران محترم مديريت امور قرارداد ها، عليرغم شرايط سخت و رقابتي در مناقصات داخلي ، شركت موفق گرديد در مناقصه :

" پروژه  عمليات اجرائي قطعه 4 باند دوم محور اردبيل - فيروزآباد  " در استان اردبيل بعنوان برنده مناقصه انتخاب گردد .


ضمن تبريك به همه همكاران شركت ، براي  مديريت محترم امورقراردادهاي شركت جناب آقاي مهندس عارفي و همكاران ايشان كه در تحقق اين موفقيت تلاش كرده اند،  آرزوي موفقيت و سلامتي نموده و در ادامه خلاصه اي از مشخصات پروژه ارائه ميگردد .

نام پروژه :    عمليات اجرائي قطعه 4 باند دوم محور اردبيل - فيروزآباد
كارفرما : شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور
مشاور طراح : مهندسين مشاور پاسيلو
مشاور نظارت : مهندسين مشاور  پل رود
مدت قرارداد  :    48 ماه
خلاصه قرارداد :  اجراي عمليات راهسازي به طول حدود 25 كيلومتر


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
 
با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " تامين مالي و اجراي عمليات سد مخزني خرمرود " در پايان مهرماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس بيات و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/29

خرم رود مهر 98خرم رود مهر 98

خرم رود مهر 98خرم رود مهر 98

خرم رود مهر 98خرم رود مهر 98

خرم رود مهر 98خرم رود مهر 98

خرم رود مهر 98خرم رود مهر 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "
 به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  "پروژه احداث خط انتقال آب آبياري دشت سيستان مسير ميانكنگي (خط اصلي B) " منتهي به شهريور ماه 1398 جهت استحضار همكاران محترم  ارائه ميگردد .
به جناب آقاي مهندس ماهان فر مدير محترم پروژه و همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/23

خط بي زابل شهريور 98خط بي زابل شهريور 98

خط بي زابل شهريور 98خط بي زابل شهريور 98

خط بي زابل شهريور 98خط بي زابل شهريور 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "
به پيوست آلبوم تصويري  منتخبي از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند " در پايان شهريورماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/20

تبريز مرند شهريور 98تبريز مرند شهريور 98

تبريز مرند شهريور 98تبريز مرند شهريور 98

تبريز مرند شهريور 98تبريز مرند شهريور 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش گردهمايي "
 
سومين جلسه شوراي مركزي انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان و گردهمايي اعضاي انجمن آب و خاك پايدار با حضور تعدادي از معاونين محترم وزارت جهاد كشاورزي ،اعضاي انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان و تعدادي از مديران و كارشناسان بخش دولتي و خصوصي و فعالان حوزه آب و خاك كشور   در روز پنج شنبه 11 مهرماه 1398 در محل سالن اجتماعات معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي در كرج برگزار و پس از قرائت قرآن و سرود جمهوري اسلامي ايران ، جناب آقاي مهندس شكري پور دبير محترم انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان ضمن ارائه برنامه گردهمايي ، به همه حاضرين در جلسه  خير مقدم عرض نمودند .
در ادامه آقايان مهندسين : اكبري معاونت محترم آب و خاك ، كشاورز معاونت محترم زراعت ، حسيني فر  رييس هيات مديره انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان  و تعدادي از مديران و كارشناسان فعال در بخش آب و خاك ،مطالب مهم و مفيدي در خصوص حضور فعال تر اعضاي انجمن بعنوان يك تشكل غير دولتي و مشاوره به كشاورزان و فعالان بخش كشاورزي در جهت استفاده بهينه از منابع آب و خاك كشور و افزايش بهره وري در اين بخش بيان نمودند.
در پايان جلسه از تعداد 17 نفر از پيشكسوتان فعال در حوزه آب و خاك تقدير و تشكر بعمل آمد .
ضمن تشكر از همكاري معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي و مدير عامل و كاركنان شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس كه در برگزاري اين گردهمايي همكاري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از گردهمايي ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/14

اب و خاك پايدار مهر 98اب و خاك پايدار مهر 98

اب و خاك پايدار مهر 98اب و خاك پايدار مهر 98

اب و خاك پايدار مهر 98اب و خاك پايدار مهر 98

اب و خاك پايدار مهر 98اب و خاك پايدار مهر 98

اب و خاك پايدار مهر 98اب و خاك پايدار مهر 98

اب و خاك پايدار مهر 98اب و خاك پايدار مهر 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " منتهي به پايان شهريورماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/14

ازاد راه شهريور 98ازاد راه شهريور 98

ازاد راه شهريور 98ازاد راه شهريور 98

ازاد راه شهريور 98ازاد راه شهريور 98

ازاد راه شهريور 98ازاد راه شهريور 98

ازاد راه شهريور 98ازاد راه شهريور 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "
احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا  واحدعمراني (۱،۴،۵) قطعه ۲_الف منتهي به شهريور ماه 1398 جهت استحضار  ارائه ميگردد .
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بيژني و كليه همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه  .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/8

دشت نكا شهريور 98دشت نكا شهريور 98

دشت نكا شهريور 98دشت نكا شهريور 98

دشت نكا شهريور 98دشت نكا شهريور 98

دشت نكا شهريور 98دشت نكا شهريور 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"
به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات زيرسازي باند دوم  پروژه محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف ) منتهي به پايان شهريورماه  1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان .


 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/7/3

بوكان سقز شهريور 98بوكان سقز شهريور 98

بوكان سقز شهريور 98بوكان سقز شهريور 98

بوكان سقز شهريور 98بوكان سقز شهريور 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"تصاويري از بهره برداري پروژه "
احتراما به پيوست  تصاوير زيبايي از بهره برداري از  "پروژه تكميل سد نعمت آباد " جهت استحضار ارائه ميگردد .
به مديران فعلي و قبلي پروژه جناب آقايان مهندسين بيات و ماهان فر
و كليه همكاران محترم  شاغل در پروژه و ستاد كه در اجرا و پشتيباني اين پروژه نقش داشته اند ،خسته نباشيد و خداقوت عرض نموده و اين موفقيت را به تمام همكاران شركت تبريك عرض مينماييم  .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/27

 

بهره برداري سد نعمت آباد 98بهره برداري سد نعمت آباد 98

بهره برداري سد نعمت آباد 98بهره برداري سد نعمت آباد 98

بهره برداري سد نعمت آباد 98بهره برداري سد نعمت آباد 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي


"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "

احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  "پروژه احداث خط انتقال آب آبياري دشت سيستان مسير ميانكنگي (خط اصلي B) " منتهي به مرداد ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد .
به جناب آقاي مهندس ماهان فر مدير محترم پروژه و همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه ،خسته نباشيد و خداقوت عرض مينمائيم .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/16

خط بي زابل مرداد 98خط بي زابل مرداد 98

خط بي زابل مرداد 98خط بي زابل مرداد 98

خط بي زابل مرداد 98خط بي زابل مرداد 98

خط بي زابل مرداد 98خط بي زابل مرداد 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرائي پروژه"

به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در مردادماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/11

مسجد سليمان مرداد 98

مسجد سليمان مرداد 98مسجد سليمان مرداد 98

مسجد سليمان مرداد 98مسجد سليمان مرداد 98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"
به پيوست آلبوم تصويري  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " منتهي به پايان مردادماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/10

آزاد راه مردادآزاد راه مرداد

آزاد راه مردادآزاد راه مرداد

آزاد راه مردادآزاد راه مرداد

آزاد راه مردادآزاد راه مرداد

آزاد راه مردادآزاد راه مرداد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه"

به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات زيرسازي باند دوم  پروژه محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف ) منتهي به پايان مردادماه ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/9

مردادماه بوكان سقزمردادماه بوكان سقز

مردادماه بوكان سقزمردادماه بوكان سقز

 مردادماه بوكان سقزمردادماه بوكان سقز

مردادماه بوكان سقزمردادماه بوكان سقز

مردادماه بوكان سقزمردادماه بوكان سقز

مردادماه بوكان سقزمردادماه بوكان سقز

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

گزارش بازديد از سد مخزني خرمرود درج شده در سايت شركت سهامي آب منطقه اي همدان   :
پيشرفت 24 درصدي سد خرمرود تويسركان
مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان همدان با اشاره به پيشرفت ۲۴ درصدي ساخت سد خرمرود، گفت: پروژه عظيم سد خرمرود كاملا به صورت فاينانس داخلي و با سرمايه گذاري صددرصدي بخش خصوصي در دست احداث است. 
به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان، مهندس منصور ستوده همزمان با چهارمين روز هفته دولت در بازديد از سد خرمرود تويسركان، اظهار كرد: پروژه عظيم سد خرمرود به طور كامل و صددرصد با سرمايه گذاري خصوصي در دست ساخت است و براساس مدل مالي كه تعريف شده طي سه سال سد به بهره برداري مي ‎ رسد و پس از اتمام دولت آورده پيمانكار را با سودي معقول و مناسب به سرمايه گذار پرداخت مي‌كند.

وي با بيان اينكه هزينه ساخت اين سد افزون بر ۳۱۶ ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني مي‌شود هزينه ساخت اين سد تا ۴۰۰ ميليارد تومان نيز برسد كه اين مبلغ جمع آورده سرمايه گذار و سود بانكي در نظر گرفته شده است و طبق ماده 56 در وزارت نيرو بعد از ۶ ماه از تكميل ساخت، دولت در مدت سه سال هزينه و سود سرمايه گذاري را به طور كامل به پيمانكار پرداخت مي كند.

مديرعامل شركت آب منطقه اي استان همدان در ادامه گفت: اين سد كه از نوع خاكي همگن با هسته رسي است، با پيشرفت ۲۴ درصدي بر روي رودخانه خرمرود با آورد ساليانه 6 ميليون و 500 هزار متر مكعب در حال ساخت است.

وي با بيان اينكه بدنه سد در حال خاكبرداري است، تصريح كرد: سيستم انتقال موقت آب، فراز بند و پد بتوني در كف سد كه براي جلوگيري از فرار آب در نظر گرفته شده از پيشرفت قابل توجهي برخوردار است و همچنين جاده جايگزين به طول يك كيلومتر در حال انجام است كه بعد از بهره‌برداري از سد اين جاده نيز آسفالت شده و‌براي استفاده ساكنان بهره‌برداري مي‌شود.

ستوده با اشاره به اينكه حجم مخزن اين سد هشت ميليون و 300 هزار متر مكعب است، بيان كرد: 8 ميليون و 100 هزار متر مكعب از حجم مخزن سد مفيد است و علاوه بر تأمين آب شرب ۴۰ روستا، در بخش كشاورزي و صنعت نيز مورد مصرف دارد.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان همدان با تأكيد براينكه اين سد 9 ميليون و 600 هزار متر مكعب آب قابل تنظيم در سال تامين مي كند، افزود: 2 ميليون و 800 هزار متر مكعب آن در بخش شرب و صنعت، 5 ميليون متر مكعب در بخش كشاورزي و يك ميليون و 40 هزار متر مكعب به بخش محيط زيست اختصاص مي‌يابد.

ستوده ادامه داد: 100 دستگاه ماشين آلات سنگين و 250 نفر نيروي انساني در ساخت اين سد فعالند كه از اين تعداد ۱۴۹ نفر به طور مستقيم و مابقي به صورت غير مستقيم در اين پروژه مشغول هستند.

وي با اشاره به اينكه اين سد 700 متر طول تاج دارد، يادآور شد: ارتفاع اين سد از پي 54 متر و ارتفاع از كف آن 46 متر است.

 

وي با بيان اينكه نوع سر ريز سد آزاد با دهانه اوجي شكل و 196 متر مكعب بر ثانيه ظرفيت سرريز دارد، افزود: عرض از كف سد 257 متر و عرض تاج  9 متر است.

ستوده تأكيد كرد: با بهره‌برداري از سد خرمرود علاوه بر ماندگاري جمعيت فعلي، شاهد مهاجرت معكوس به اين منطقه خواهيم بود و عمده هدف ما از ساخت اين سد ايجاد رونق و آباداني در اين منطقه و همچنين هدف گزاري براي جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگري است و در اين راستا تفاهم‌نامه‌اي با سازمان ميراث فرهنگي تنظيم‌شده كه هر دو طرف موظف به بررسي و معرفي جاذبه‌ها و عوامل و مناطق گردشگري در محدوده هاي تعيين شده  هستند تا از طريق مزايده و واگذاري اين اماكن به سرمايه‌گذاران خصوصي خدمات مطلوبتري به  گردشگران ارائه دهيم.

روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان
hmrw.ir (http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1551)
پيشرفت 24 درصدي سد خرمرود تويسركان
شركت سهامي آب منطقه اي همدان

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/7

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش بازديد "
همزمان با چهارمين روز از هفته دولت در روز سه شنبه مورخ 98/06/05 يك تيم متشكل از  : مديرعامل محترم شركت سهامي آب منطقه اي همدان و  معاونين ايشان  ، فرماندار و بخشدار شهرستان تويسركان ،نمايندگان شركت مهندسين مشاور و همچنين تعدادي از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان  از پروژه " سد مخزني خرمرود تويسركان " در استان همدان ، بازديد  و از نزديك در جريان آخرين وضعيت اجرائي پروژه هاي مذكور قرار گرفته و در شبكه ها و كانال هاي خبري استان اطلاع رساني نمودند.
از مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس بيات ، رئيس كارگاه جناب آقاي مهندس جعفري و همكاران ايشان و تمامي مديران و همكاران محترم شركت (در صف و ستاد )كه در اجراي بهينه اين پروژه نقش دارند تقدير و تشكر  مينمائيم.
به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/6

چهارمين روز از هفته دولتچهارمين روز از هفته دولت

چهارمين روز از هفته دولتچهارمين روز از هفته دولت

چهارمين روز از هفته دولتچهارمين روز از هفته دولت

چهارمين روز از هفته دولتچهارمين روز از هفته دولت

چهارمين روز از هفته دولتچهارمين روز از هفته دولت

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "
با سلام
احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا  واحدعمراني (۱،۴،۵) قطعه ۲_الف منتهي به مردادماه 1398 جهت استحضار همكاران محترم  ارائه ميگردد .
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بيژني و كليه همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/5

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري پروژه "

با سلام خدمت همه همكاران محترم
به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات  پروژه هاي :" عمليات اجرائي قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر " و " زيرگذر سه راه شندآباد -شبستر " منتهي به پايان مردادماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نظري و كليه همكاران محترم  ايشان .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/4

قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبسترقطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر

قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبسترقطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر

قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبسترقطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر

قطعه سوم بزرگراه سلماس - شبسترقطعه سوم بزرگراه سلماس - شبستر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش ديد و بازديد "
با سلام و احترام
مطابق روال سنوات گذشته ، به مناسبت عيد سعيد غدير , مراسم تبريك به سادات محترم شركت با حضور مدير عامل محترم , معاونين , مديران  و كاركنان دفتر مركزي در محل سالن غذاخوري شركت برگزار گرديد , ضمن تبريك مجدد عيد غدير به همه همكاران و سادات بزرگوار شركت , به پيوست تصاويري از اين ديدار ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/6/2

ديد و بازديد عيد غديرديد و بازديد عيد غدير

ديد و بازديد عيد غديرديد و بازديد عيد غدير

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش جلسه مجمع صندوق قرض الحسنه "

چهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزي شركت پيرامون انتخاب سه عضو اصلي و يك عضو علي لبدل هيات امناي صندوق براي مدت« 3» سال و همچنين اصلاح مفاد مواد «2» و «18» اساسنامه مصوب ذيربط حسب آگهي صادره ، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1398/05/15 با حضور اكثريت اعضاي صندوق ، تشكيل و از بين  تعداد 9 نفر كانديدا تعداد چهار نفر ازاعضاء كه بشرح ذيل حائز بيشترين آراء شدند :
1- آقاي مجتبي بذرپاچ بعنوان عضو اصلي
2- آقاي محمود بزاز  بعنوان عضو اصلي
3- آقاي صابر درويشي بعنوان عضو اصلي
4- آقاي محمد شاكري بعنوان عضو علي البدل
بعنوان اعضاي اصلي و علي البدل هيات امنا انتخاب و همچنين با راي گيري ماده «18» اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت .
ضمن آرزوي موفقيت براي اعضاي هيات امناي جديد ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/5/16

چهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزيچهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزي

چهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزي

چهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزيچهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزي

چهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزيچهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزيچهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزيچهارمين جلسه مجمع عمومي صندوق قرض الحسنه كاركنان دفتر مركزي

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش جلسه "

در روز سه شنبه 15 مرداد ماه 1398 جلسه اي با حضور مدير اداره جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي و مدير امور آب و خاك شهرستان فرديس و همچنين مدير عامل ، تعدادي از معاونين و مدير امور املاك و مستغلات در محل دفتر مديريت محترم عامل شركت برگزار و در خصوص بكارگيري سامانه هاي نوين آبياري  در زمين زراعي شركت واقع در دفتر مركزي ،به منظور افزايش راندمان آبياري و همچنين افزايش ميزان محصول در واحد سطح  بحث و تبادل نظر گرديده و مقرر گرديد اقدامات لازم جهت عملياتي نمودن موضوع از طريق شركت و مراجع ذيربط بعمل آيد .
 ضمن تشكر از مدير املاك و مستغلات شركت كه پيگيري هاي لازم را در اين خصوص بعمل آورده اند ، به پيوست تصاوير مربوطه جهت استحضار ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/5/16

جلسه اي با حضور مدير اداره جهاد كشاورزيجلسه اي با حضور مدير اداره جهاد كشاورزي

جلسه اي با حضور مدير اداره جهاد كشاورزي

جلسه اي با حضور مدير اداره جهاد كشاورزيجلسه اي با حضور مدير اداره جهاد كشاورزي

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه "

احتراما به پيوست آلبوم تصويري عمليات اجرايي پروژه  شبكه آبياري وزهكشي دشت نكا  واحدعمراني (۱،۴،۵) قطعه ۲_الف منتهي به تير ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/5/01

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵)دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵)

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵)دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵)

دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵)دشت نكا واحدعمراني (۱،۴،۵)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش بازديد "
در روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 يك تيم متشكل از  :  استاندار محترم همدان و معاونين وي ، نماينده محترم مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي ،  ،مدير عامل شركت آب منطقه اي همدان و  معاونين ايشان و تعدادي از مديران محلي و استاني و نمايندگان شركت مهندسين مشاور و همچنين مدير عامل محترم شركت و معاونت محترم اجرايي از پروژه " سد مخزني خرمرود تويسركان " در استان همدان ، بازديد  و از نزديك در جريان آخرين وضعيت اجرائي پروژه هاي مذكور قرار گرفتند.
از مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس بيات و همكاران ايشان و تمامي مديران و همكاران محترم شركت (در صف و ستاد )كه در اجراي بهينه اين پروژه نقش دارند تقدير و تشكر  مينمائيم.
به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/4/30

بازديد استاندار همدانبازديد استاندار همدان

بازديد استاندار همدان

بازديد استاندار همدان

بازديد استاندار همدانبازديد استاندار همدان

بازديد استاندار همدان

بازديد استاندار همدان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش جلسه "
به منظور عملياتي شدن نظام جامع ارزيابي پويا و مستمر كه در اسفند ماه 97 به تمام واحدهاي تابعه شركت ابلاغ شده بود در روز دوشنبه 98/04/17 جهت  تبادل نظر و بررسي موانع و مشكلات اجرايي نظام مذكور و ارائه گزارش پيشرفت كار از سوي واحدهاي مختلف شركت ، جلسه اي با حضور مدير عامل محترم ، معاونين ، مديران ستادي و تعدادي از كارشناسان مسئول واحد هاي مختلف در محل سالن كنفرانس برگزار و ضمن توضيح اهداف پياده سازي نظام جامع ارزشيابي پويا و مستمر ، هركدام از حضار نقطه نظرات خود را در اين خصوص بيان نمودند .
ضمن تشكر از جناب آقايان مهندسين مطهري و نوروزي كه در برگزاري اين جلسه پيگيري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/4/18

نظام جامع ارزيابي پويا و مستمرنظام جامع ارزيابي پويا و مستمر

نظام جامع ارزيابي پويا و مستمرنظام جامع ارزيابي پويا و مستمر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش بازديد "
در روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 يك تيم متشكل از جناب آقايان  مهندسين : شفيعي معاونت محترم  طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايران(از شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو)  ،مدير عامل شركت آب منطقه اي استان همدان و  معاونين ايشان و تعدادي از مديران محلي و استاني و نمايندگان شركت هاي مهندسين مشاور از پروژه هاي "سد مخزني شنجور رزن و عمليات تكميلي آن" و " سد مخزني خرمرود تويسركان " در استان همدان ، بازديد  و از نزديك در جريان آخرين وضعيت اجرائي پروژه هاي مذكور قرار گرفتند.
از مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس بيات و همكاران ايشان و تمامي مديران و همكاران محترم شركت (در صف و ستاد )كه در اجراي بهينه اين پروژه ها  نقش دارند تقدير و تشكر  مينمائيم.
به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديدها ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/4/14

سد مخزني شنجور رزنسد مخزني شنجور رزن

سد مخزني شنجور رزن

سد مخزني شنجور رزنسد مخزني شنجور رزن

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش بازديد "

در روز سه شنبه مورخ 98/04/11 يك تيم متشكل از جناب آقايان  مهندسين : اكبري معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي ، سجادي مجري محترم رودخانه هاي مرزي كشور، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري اردبيل ، رياست سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل،   تعدادي از مديران محلي و استاني و  جمعي از خبرنگاران محلي و كشوري و اصحاب رسانه و نمايندگان شركت هاي مهندسين مشاور از پروژه "عمليات اجرايي احداث شبكه فرعي آبياري تحت فشار ناحيه عمراني دوم خدا آفرين واحدهاي 4.3.2 " بازديد نموده و در خصوص آخرين وضعيت سامانه هاي نوين آبياري در اراضي پاياب سد خداآفرين استان اردبيل به خبرنگاران استاني و كشوري گزارش مفصلي ارائه نمودند  .

از مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس بيات و همكاران ايشان و تمامي مديران و همكاران محترم شركت (در صف و ستاد )كه در اجراي بهينه اين پروژه  نقش داشته اند تقدير و تشكر  مينمائيم.

به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/4/13

 

ناحيه عمراني دوم خدا آفرينناحيه عمراني دوم خدا آفرين

ناحيه عمراني دوم خدا آفرينناحيه عمراني دوم خدا آفرين

ناحيه عمراني دوم خدا آفرينناحيه عمراني دوم خدا آفرين

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

«گزارش برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس »

بر اساس آگهي دعوت شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس (سهامي عام) ، منتشر شده در روزنامه كثيرالانتشار اطلاعات مورخ 1398/03/27 و دعوت از سهامداران شركت ، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس با حضور نمايندگان سهامداران و نماينده محترم سازمان خصوصي سازي در روز چهارشنبه 1398/04/12 ساعت 10 صبح با دستور جلسه بشرح ذيل تشكيل گرديد :
1- استماع گزارش هيات مديره در خصوص فعاليت و عملكرد شركت در سال 1397
2-   استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي شركت منتهي به 1397/12/29 و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي مذكور
3- تعيين بازرس (حسابرس قانوني) براي سال مالي  منتهي به 1398/12/29 
4- تعيين روزنامه كثير الانتشار
5- ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي باشد
ضمن تشكر از سرپرست محترم معاونت  مالي و توسعه منابع انساني و همكاران ايشان  كه در برگزاري اين جلسه تلاش نموده اند به پيوست تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

 

G 1398/4/12

مجمع 4 98

مجمع 4 98مجمع 4 98

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش بازديد هيات عراقي ازدفترمركزي و پروژه قطعه B2 آزاد راه تهران شمال  "

با توجه به نقش و اهميت صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي ديگر و مخصوصا كشور هاي همسايه ، به منظور معرفي توانمندي و پتانسيل هاي شركت در بخش هاي : اجرائي ، مطالعات ، ماشين آلات و نيروهاي انساني كارشناسي و مديريتي  ، طي هماهنگي هاي بعمل آمده يك تيم از مديران و  نمايندگان استاني مجلس استان بابل در كشور عراق ، از دفتر مركزي بازديد بعمل آوردند كه خلاصه اي از برنامه و تصاوير بازديد بشرح زير ارائه ميگردد :

- حضور در سالن كنفرانس و جلسه با مدير عامل ، معاونين و مديران ستادي شركت و ارائه فيلم توانمندي و پروژه هاي شركت و معرفي ليست پروژه هاي اجرائي در استان بابل توسط تيم عراقي و مذاكره پيرامون چگونگي حضور در پروژه هاي كشور عراق (مناقصات و مذاكرات ) و ابراز تمايل آنها به استفاده از تجربيات شركت در پروژه هاي عمراني مخصوصا بخش هاي :  آب ، كشاورزي ، زهكشي و ...... در كشور عراق

- بازديد از آزمايشگاههاي شركت در دفتر مركزي

- بازديد از پروژه قطعه B2 آزاد راه تهران شمال

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

 

G 1398/4/10

عراق

عراقعراق

عراق

عراقعراق

عراقعراق

عراق

عراق

عراقعراق


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

"گزارش بازديد كارشناسان محترم دفتر فني استانداري يزد از شركت و پروژه ها"

به منظور آشنائي كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و خصوصي با شركت و  معرفي پتانسيل ها و توانمنديهاي شركت   ،طي هماهنگي هاي بعمل آمده ، در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  28 و 29 خردادماه يك تيم از كارشناسان محترم دفتر فني استانداري يزد ، در محل دفتر مركزي و پروژه هاي شركت حضور بهم رسانده و پس از جلسه با مدير عامل محترم ، تعدادي از معاونين و مديران محترم ستادي ، با ارائه  فيلم ، شركت به آنان معرفي گرديد .

در ادامه طي بازديد از تعميرگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين ، انبار ماشين آلات سنگين ،انبار قطعات و لوازم يدكي ، آزمايشگاههاي خاك و بتن ، با امكانات شركت آشنا  و پس از آن به پروژه آزاد راه تهران شمال - قطعه B2  اعزام و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي عمليات اجرائي پروژه و همچنين توانمنديهاي شركت در اجراي پروژه هاي راهسازي و تونل سازي قرار گرفتند .

با توجه به تنوع فعاليت هاي شركت ، در روز چهارشنبه به استان همدان اعزام و از سد هاي شنجور رزن كه توسط شركت تكميل و خرم رود تويسركان  كه در دست ساخت ميباشند بازديد نموده و با توانمنديهاي شركت در رشته سد سازي آشنا شدند .

ضمن تشكر از: آقايان مهندسين آقايي و فتاحي كه هماهنگي لازم با استانداري رابعمل آوردند، مديرعامل و معاونين و مديران و كارشناساني كه در جلسه سالن كنفرانس ، محوطه انبارها و ماشين آلات و آزمايشگاهها و پروژه ها حضور بهم رسانده  و توضيحات لازم را ارائه نمودند و همچنين جناب آقايان مهندسين بصيرت و بيات  كه  در بازديد از پروژه هاي ياد شده همكاري نموده اند به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ها ارائه ميگردد.

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/3/30

 


بازديد دفتر فني استانداري يزد

بازديد دفتر فني استانداري يزدبازديد دفتر فني استانداري يزد

بازديد دفتر فني استانداري يزدبازديد دفتر فني استانداري يزد

بازديد دفتر فني استانداري يزدبازديد دفتر فني استانداري يزد

بازديد دفتر فني استانداري يزدبازديد دفتر فني استانداري يزد

بازديد دفتر فني استانداري يزدبازديد دفتر فني استانداري يزد

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

"گزارش بازديد مسئولين كشوري از پروژه "

در روز شنبه مورخه 98/03/25  جناب آقاي مهندس اسلامي مقام محترم وزارت راه و شهرسازي و تعدادي از معاونين ايشان   ،استاندارآذربايجان شرقي ،نماينده

مردم شبستر درمجلس شوراي اسلامي،مديران كل راه وشهرسازي وراهداري استان و تعدادي از مسئولين  و مقام هاي محلي از  ،  مشاورين فراديد و كاوش راه

و مديران پروژه شركت هاي آباد راهان پارس و توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس از "پروژه آزاد راه تبريز- مرند " بازديد بعمل آورده و از نزديك در جريان آخرين

وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه قرار گرفتند.

ضمن خسته نباشيد و خداقوت  به  جناب آقاي  مهندس وطني و همكاران محترم شاغل در پروژه ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد.


"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/3/25

بازديد مهندس اسلامي اپروژه آزاد راه تبريز- مرندبازديد مهندس اسلامي اپروژه آزاد راه تبريز- مرند

بازديد مهندس اسلامي اپروژه آزاد راه تبريز- مرندبازديد مهندس اسلامي اپروژه آزاد راه تبريز- مرندبازديد مهندس اسلامي اپروژه آزاد راه تبريز- مرندبازديد مهندس اسلامي اپروژه آزاد راه تبريز- مرند

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

"گزارش بازديد مسئولين كشوري از پروژه "

در روز پنج شنبه مورخه 98/03/23  جناب آقاي مهندس اسلامي مقام محترم وزارت راه و شهرسازي و تعدادي از معاونين ايشان   ،استاندارآذربايجان شرقي ،نماينده مردم شبستر درمجلس شوراي اسلامي،مديران كل راه وشهرسازي وراهداري استان و تعدادي از مسئولين  و مقام هاي محلي از "پروژه راه شبستر - سلماس " بازديد بعمل آورده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه قرار گرفتند.

ضمن خسته نباشيد و خداقوت  به  جناب آقاي  مهندس نظري و همكاران محترم شاغل در پروژه ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/3/23

بازديد مهندس اسلامي از پروژه راه شبستر - سلماسبازديد مهندس اسلامي از پروژه راه شبستر - سلماس

بازديد مهندس اسلامي از پروژه راه شبستر - سلماسبازديد مهندس اسلامي از پروژه راه شبستر - سلماس

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"گزارش بازديد "

با توجه به تنوع فعاليت شركت در رشته هاي مختلف كاري و در راستاي تبادل تجربيات مديران ، در روز سه‌شنبه ۲۱ خردادماه سال جاري، سرپرست محترم معاونت ماشين آلات ،مديران پروژه هاي شركت و تعدادي از مديران ستادي از پروژه " بازسازي و علاج بخشي جناحين سد مسجد سليمان " در استان خوزستان بازديد بعمل آوردند .

ضمن تشكر از زحمات جناب آقاي مهندس نبوي مديريت محترم پروژه مذكور و همكاران ايشان، و جناب آقاي دكتر عباسي كه با ارائه پاورپوينت نحوه علمي كار را تشريح نمودند ،به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/3/22

بازديد مسجدسليمان

بازديد مسجدسليمانبازديد مسجدسليمان

بازديد مسجدسليمانبازديد مسجدسليمان

بازديد مسجدسليمانبازديد مسجدسليمان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالي


گزارش بازديد عيد سعيد فطر "

مطابق روال سنوات گذشته ، مراسم ديد و بازديد عيد سعيد فطر در صبح روز يكشنبه مورخ 98/03/19 با حضور كاركنان و مديران مستقر در ستاد دفتر مركزي شركت برگزار گرديد ، ضمن آرزوي مجدد قبولي طاعات و عبادات همه شما همكاران محترم شركت در ماه مبارك رمضان ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين ديد و بازديد ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"


 

G 1398/3/19

 

فطر 98

فطر 98فطر 98

فطر 98فطر 98

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست آلبوم تصويري منتخبي از اجراي عمليات زيرسازي باند دوم  پروژه محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف ) منتهي به پايان ارديبهشت ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.

با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان .


"روابط عمومي و امور بين الملل"


G 1398/3/01

محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )

محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )

محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعاليپ

با توجه به نقش و جايگاه آموزش در بالا بردن توانمنديهاي كاركنان شركت و به منظور آشنايي آنها با آخرين دستاورد هاي دنيا در زمينه فعاليت هاي شركت  ، در روز شنبه مورخ 28 ارديبهشت ماه 1398  كارگاه  آموزشي " كاربرد نرم افزار ADOPT  در ارزيابي و توسعه نوآوري هاي كشاورزي "  توسط  آقايان مهندسين  " فخري " و " عابدي " در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي برگزار گرديد.

ضمن خسته نباشيد به آقايان مهندسين  " فخري " و " عابدي "و  كليه همكاران ستادي شركت كه در برگزاري اين دوره آموزشي   تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/2/28

 

كاربرد نرم افزار ADOPT

كاربرد نرم افزار ADOPTكاربرد نرم افزار ADOPT

كاربرد نرم افزار ADOPTكاربرد نرم افزار ADOPT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

"تقديرنامه"

خداي متعال را شاكريم كه دگر بار شاهد موفقيت و سربلندي عزيزان و تلاشگران عرصه آب و خاك بوده  و با اجراي مطلوب و با كيفيت "پروژه طرح و ساخت (EPC ) انتقال آب اراضي دشت سيستان محدوده نيمروز - واحد عمراني يك " در استان سيستان و بلوچستان ،برگ زرين ديگري بر افتخارارات شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس افزوده گرديد.
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات جناب آقاي مهندس رئيسي مدير محترم پروژه و همكاران محترم شاغل در پروژه و تمام همكاران ستادي كه در پشتيباني پروژه نقش آفرين بوده اند ،به پيوست تقديرنامه رياست سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در خصوص تقدير از زحمات شركت در اجراي مطلوب و با كيفيت عمليات اجرائي پروژه مذكور ارائه ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/2/24

تقديرنامه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزاد راه تهران شمال  قطعه    B2- 4 " در فروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس حسين شكري پور  كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري ماهيانه پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"


G 1398/2/23

 

آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4

آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4

آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4آزاد راه تهران شمال قطعه  B2- 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بسمه تعالي

"تقديرنامه "

خداي بزرگ را شاكريم كه تلاش و كوشش هاي شبانه روزي كاركنان شركت در پروژه هاي عمراني دگر بار منشاء خير و بركت براي كشور عزيزمان ايران گرديده و بر اين باوريم كه انديشه و تلاش خدمتگــــــــــزاران صديق عمران و آباداني ايران اسلامي هيچ گاه از ياد نخواهد رفت.
با تلاش و زحمات مستمر همكاران شركت در اجراي پروژه بزرگ شبكه آبياري و زهكشي دشت نكا در محدوده شهر بهشهر استان مازندران ، انجام بهينه و بهنگام زهكشي و لايروبي كانال ها و رودخانه هاي فصلي در محدوده پروژه ، باعث جلوگيري از خسارات سنگين سيل در بارش هاي فروردين ماه سال جاري شده  ، و در نتيجه رضايت روستائيان و كشاورزان زحمتكش منطقه  و در نهايت رضايت خداوند سبحان را به همراه داشته است .
 به پيوست لوح تقدير اهالي و شوراي اسلامي روستاي شهيد آباد بهشهر استان مازندران از خدمات شركت در اين پروژه ، ارائه ميگردد .
ضمن تشكر از زحمات جناب آقاي مهندس بيژني و همكاران شان ،از خداوند متعال براي ايشان و كليه همكاران شاغل در صف و ستاد كه در پروژه مذكور مشغول به فعاليت ميباشند،   سلامتي، بهروزي و توفيق استمرار خدمتگذاري را مسئلت داريم.

"روابط عمومي و امور بين الملل"


G 1398/02/21


تقديرنامه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از  فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" در ارديبهشت ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس نبوي و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس سيامك رمضاني كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري ماهيانه پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/20

 ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98

ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98

ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان ارديبهشت98

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بسمه تعالي

 

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   "ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان" درفروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/02/19

 ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمانترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان

ترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمانترميم و بهسازي جناحين سد مسجد سليمان

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

به پيوست تصاوير منتخبي از اجراي عمليات زيرسازي باند دوم  پروژه محور بوكان - سقز بزرگراه مياندوآب -كرمانشاه (قطعه 1 الف )جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس وطني و كليه همكاران محترم  ايشان و جناب آقاي مهندس زيرار محمودي كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري ماهيانه پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 "روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/02/1

 

 باند دوم پروژه محور بوكان - سقزباند دوم پروژه محور بوكان - سقز

باند دوم پروژه محور بوكان - سقزباند دوم پروژه محور بوكان - سقز

باند دوم پروژه محور بوكان - سقزباند دوم پروژه محور بوكان - سقز

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " آزادراه تبريز مرند قطعه 1 كيلومتر 000+13 الي 300+29 " در پايان فروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه  جناب آقاي مهندس نظري و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس اكبر مشتاق پور   كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/02/17

 

آزادراه تبريز مرند قطعه 1آزادراه تبريز مرند قطعه 1

آزادراه تبريز مرند قطعه 1آزادراه تبريز مرند قطعه 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بسمه تعالي

 

 

به پيوست تصاويري از فعاليت هاي اجرائي   پروژه   " احداث خط انتقال آب آبياري دشت سيستان مسير ميانكنگي (خط اصلي B)" در پايان فروردين ماه 1398 جهت استحضار ارائه ميگردد.
با تشكر از مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس ماهان فر و كليه همكاران محترم  ايشان و مخصوصا جناب آقاي مهندس علي امين زاده  كه در تهيه و ارسال مستندات تصويري پروژه مذكور دقت و تلاش لازم را مي نمايند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/16

 

زابل خط Bزابل خط B

زابل خط Bزابل خط B

زابل خط Bزابل خط B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

{مراسم تقدير ازهمكاراني كه دراواخر سال1397به افتخار بازنشستگي نائل گرديدند}
 در روز چهارشنبه 11 ارديبهشت ماه 1398  آيين تجليل وتكريم از تعداد دو نفر از همكاران بازنشسته در حوزه معاونت ماشين آلات شركت (آقاي مهندس عبد الله ده بزرگي و آقاي مصطفي نظري ) باحضورمديرعامل محترم ،معاونين  و جمعي از مديران  شركت  دردفتر مدير عامل برگزارشد.
دراين مراسم كه با ذكر صلوات شروع گرديد ، جناب آقاي مهندس شاهرخي ضمن خير مقدم به مدعوين جلسه، فرارسيدن  روز كار و كارگر را تبريك عرض نموده و ضمن بيان ارزش كار و كارگر در منطق ديني ، از زحمات وتلاش هاي سال هاي متمادي اين همكاران درمجموعه بزرگ شركت  آب وخاك قدرداني نموده وپس از استماع گفتگوهاي حاضرين به اتفاق معاونين محترم تقديرنامه هاي همكاران بازنشسته را اهدا نموده و براي آنان آرزوي سلامتي و بهروزي نمودند ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين مراسم برگزار ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/02/15

بازنشستگان ماسين آلات

بازنشستگان ماسين آلاتبازنشستگان ماسين آلات

بازنشستگان ماسين آلاتبازنشستگان ماسين آلات

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در راستاي آشنايي همكاران ستادي با فعاليت هاي اجرائي شركت در پروژه ها  و با  مساعدت مدير عامل و مديران  محترم ارشدشركت، به منظور تقويت روحيه همكاري و تعامل و انجام كارتيمي در جهت افزايش سينرژي  در بخش هاي صف و ستاد شركت و بالا بردن راندمان فعاليت ها و افزايش بهره وري ، در روز سه شنبه 98/02/10 ، بانوان محترم ستادي شركت با حضور جمعي از معاونين و مديران محترم ستادي ، از قطعه B2 پروژه آزاد راه تهران -شمال  شركت بازديد نموده و از نزديك با فعاليت هاي اجرايي در پروژه آشنا شدند ، ضمن تشكر از مساعدت مدير عامل محترم و همكاري مديريت محترم پروژه جناب آقاي مهندس بصيرت  و همكاران ايشان كه در برگزاري بهينه اين برنامه همكاري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/02/11

         بازديد بانوانبازديد بانوان                       بازديد بانوانبازديد بانوان           

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

بازديد بانوانبازديد بانوان

             بازديد بانوانبازديد بانوان             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در روز پنجشنبه مورخ  1398/01/29  تعدادي از مديران ستادي وزارت راه و شهر سازي ، مدير كل راه و شهرسازي استان آذربائيجان شرقي ، مديران مهندسين مشاور كاوش راه ،  به همراه جمعي از مديران محترم پروژه آزاد راه تبريز مرند از شركت هاي آباد راهان پارس و توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس از پروژه مذكور بازديد نموده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي و عمليات اجرائي پروژه قرار گرفتند  .

 

ضمن خسته نباشيد و خداقوت به جناب آقايان مهندسين :  نظري و وطني مديران محترم  قطعات 1 و 2 پروژه و همكاران تلاشگر آنها   ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

 

G 1398/01/31

بازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرندبازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرند

بازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرندبازديد از پروژه آزاد راه تبريز مرند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در راستاي آشنايي همكاران ستادي با فعاليت  ساير بخش هاي عملياتي و اجرائي شركت و به منظور تقويت روحيه همكاري و تعامل و انجام كارتيمي در جهت افزايش سينرژي در فعاليت هاي شركت ، در روز يكشنبه 98/01/25 ، بانوان محترم ستادي شركت در حضور مديرعامل و معاونين محترم ، از محوطه تعميرگاه ماشين آلات ، انبار و آزمايشگاههاي شركت بازديد نموده و از نزديك با فعاليت هاي اجرايي در بخش هاي ياد شده آشنا شدند ، ضمن تشكر از معاونين محترم ماشين آلات و مطالعات و همكاران آنان كه در برگزاي اين برنامه همكاري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/01/28

بازديد همكارانبازديد همكاران

بازديد همكاران

بازديد همكارانبازديد همكاران

بازديد همكارانبازديد همكاران

بازديد همكارانبازديد همكاران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

احتراما ضمن عرض تبريك سال نو به كليه همكاران محترم شركت , به استحضار ميرساند مطابق روال سنوات گذشته,  ديدار نوروزي همكاران شاغل در مجموعه

دفتر مركزي ، روز شنبه 17 فروردين ماه 1398 ساعت 8/30 صبح در محل سالن غذا خوري شركت انجام گرديد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1398/1/18

ديدوبازديد عيد 98ديدوبازديد عيد 98

ديدوبازديد عيد 98ديدوبازديد عيد 98

ديدوبازديد عيد 98ديدوبازديد عيد 98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۲/۷ مراسم كلنگ زني پروژه زيرگذرشندآباد-شهرك صنعتي شبسترباحضوردكترحدادعادل مشاورعالي مقام معظم رهبري وعضومجمع تشخيص مصلحت نظام ،استاندارآذربايجان شرقي ،نماينده مردم شبستر درمجلس شوراي اسلامي،مهندس اميني معاون وزيرراه وشهرسازي،مديران كل راه وشهرسازي وراهداري استان وسايرمسئولين  و مقام هاي محلي انجام گرفت.
همچنين بعد از افتتاح زير گذر مذكور ، معاونت محترم وزارت راه و شهرسازي ، و جمعي از مقام هاي استاني از پروژه آزاد راه تبريز مرند بازديد نموده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه قرار گرفتند.
 خسته نباشيد و خداقوت  به  جناب آقايان  مهندسين نظري و وطني و همكاران محترم شاغل در پروژه .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/12/11

كلنگ زني پروژه زيرگذرشندآبادكلنگ زني پروژه زيرگذرشندآباد

كلنگ زني پروژه زيرگذرشندآبادكلنگ زني پروژه زيرگذرشندآباد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن ، در روز سه شنبه 7 اسفند ماه 1397  مراسم گراميداشت و تجليل از بانوان شاغل در شركت در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي با حضور مدير عامل محترم ، معاونين و جمعي از مديران ستادي برگزار گرديد . در اين نشست صميمانه ، بعد از قرائت قرآن و خير مقدم مديريت روابط عمومي و امور بين الملل ، مدير عامل  محترم شركت ضمن بيان ارزش و جايگاه منزلت زن در اسلام ، بر اهميت و نقش فعال تر بانوان در امور جاري شركت تاكيد نموده و پس از آن تعدادي از معاونين و مديران محترم هم ضمن تبريك روز زن به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند .
در ادامه تعدادي از بانوان محترم هم ضمن تشكر از برگزاري اين نشست ، به بيان شرايط كاري و مسائلي كه در محيط كار با آن روبرو هستند پرداخته و از مديران ارشد شركت تقاضاي نگاه ويژه به مسائل كاري زنان در شركت را داشتند .
در ادامه با اعطاي لوح تقدير و يك شاخه گل به همه بانوان از زحمات آنان تقدير بعمل آمد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/12/08

روز زنروز زن

روز زنروز زن

روز زن 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به افتتاح و تحويل  پروژه احداث باند دوم قطعه سوم محور بستان آباد -سراب ، به پيوست نامه تقدير مدير كل محترم اداره كل راه و شهرسازي  استان آذربايجان شرقي  از شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس ارائه ميگردد .
 از زحمات جناب آقاي مهندس نظري مديريت محترم پروژه مذكور  و تمامي همكاران شاغل در پروژه و  در ستاد شركت كه در تكميل عمليات پروژه مذكور نقش داشته اند تشكر و قدرداني ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/11/27

لوح تقدير

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالي

همزمان با ايام مبارك دهه فجر انقلاب اسلامي ايران در روز يكشنبه ۹۷/۱۱/۲۱
آيين افتاحييه بخشي از شبكه زهكشي پروژه دشت نكا واحد عمراني1,4,5 بطول تقريبي 15 كيلومتر با پوشش 2000 هكتار از اراضي با حضور جناب آقايان دكتر شاعري نماينده مردم شريف شهرستان هاي بهشهر ونكا وگلوگاه و رييس كميسيون كشاورزي ومنابع طبيعي در مجلس شوراي اسلامي ، دكتر خنجري فرماندار شهرستان بهشهر و معاونين طرح وتوسعه وبهره برداري  شركت آب منطقه اي مازندران و جمعي از مديران محلي استان و مدير پروژه و همكاران شركت انجام و از زحمات همكاران شاغل در پروژه  و مديران شركت  تقدير ويژه بعمل آمد .
ضمن خسته نباشيد و خداقوت به جناب آقاي مهندس بيژني و همكاران زحمتكش ايشان و تمام همكاراني از شركت كه در اتمام عمليات فوق نقش داشته اند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/11/23

دشت نكادشت نكا

دشت نكادشت نكا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به اهميت و نقش آموزش در افزايش توانمندي هاي كاركنان شركت و به منظور اجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه(١٠و١١بهمن ماه٩٧)پنجمين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك اساتيد؛
-جناب مهندس عسگرزاده ازكارشناسان مجرب بيمه ايران.
- جناب مهندس ياوري از مديران اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران.به ترتيب در زمينه :" كليات بيمه مهندسي و آيين دادرسي كار" برگزار گرديد.
با آرزوي توفيق و خدا قوت  به مديريت محترم منابع انساني و  كليه همكاران ستادي كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/11/13 

منابع انساني 10 بهمنمنابع انساني 10 بهمن

منابع انساني 10 بهمنمنابع انساني 10 بهمن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به رويكرد شركت مبني بر  حضور در پروژه هاي بين المللي و مشاركت با شركت هاي چند مليتي به منظور استفاده از تجارب و تكنولوژي هاي جديد در حوزه فعاليت هاي شركت ، در روز سه شنبه مورخ 25 ديماه 1397جلسه اي در دفتر مركزي با حضور مديران ارشد  شركت هاي : « DR.NIK&ASSOCIATES SDN BHD  » از كشور مالزي  و شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس برگزار و پس از بحث و مذاكره و ارائه توانمندي هاي هر كدام از شركت ها ، طرفين بر  همكاري و مشاركت  در زمينه طراحي ، مشاوره و اجراي پروژه هاي بين المللي در حوزه هاي مورد فعاليت دو شركت در  داخل و خارج كشور توافق نمودند .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/26

مالزيمالزي

مالزيمالزي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

با توجه به نقش و جايگاه آموزش در بالا بردن توانمنديهاي كاركنان شركت ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه(28و29آذر ماه٩٧) دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت امور مالي در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت محترم امور مالي در زمينه ؛
"آشنايي با سيستم هاي مورد استفاده و الزامات قانون ماليات مستقيم و ارزش افزوده و موادي از قانون بيمه تامين اجتماعي " برگزار گرديد.
ضمن خسته نباشيد به مديريت محترم امور مالي مالي شركت و  كليه همكاران ستادي شركت كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/02

حوزه مديريت امور مالي پروژه هاحوزه مديريت امور مالي پروژه ها

حوزه مديريت امور مالي پروژه هاحوزه مديريت امور مالي پروژه ها

حوزه مديريت امور مالي پروژه ها

حوزه مديريت امور مالي پروژه هاحوزه مديريت امور مالي پروژه ها

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

سومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و صنايع وابسته با حضور بيش از 150 شركت پيمانكاري و مشاور از بخش هاي  دولتي و خصوصي در حوزه حمل و نقل و صنايع مرتبط با آن در روزهاي 25 لغايت 28 آذر ماه 1397 در محل مصلي امام خميني (ره) در تهران برگزار و آخرين دستاوردها و تكنولوژي هاي داخلي در اين حوزه به نمايش گذاشته شد ، با توجه به اينكه شركت هاي : توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس، جهاد نصر فارس ، جهاد نصر كرمانشاه ، جهاد نصر حمزه و گروه بين المللي نصر سپهر  كنسرسيومي به نام   "مشاركت انصار "  را  تشكيل داده و در قطعه B2  منطقه دو آزاد راه تهران شمال مشغول به فعاليت ميباشد لذا در نمايشگاه مذكور همگي در غرفه مشترك و زير مجموعه "شركت احداث و بهره برداري  آزاد راه تهران شمال" حضور بهم رسانده و آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي قطعه ياد شده را براي معاونين وزير راه و مديران و مراجعين تشريح نمودند.
ضمن خسته نباشيد به جناب آقاي مهندس بصيرت و همكاران ايشان در پروژه مذكور به پيوست تصاوير منتخبي از حضور مراجعين در غرفه  ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/01

آزاد راه مصليآزاد راه مصلي

آزاد راه مصلي

آزاد راه مصليآزاد راه مصلي

آزاد راه مصلي

آزاد راه مصليآزاد راه مصلي

آزاد راه مصلي

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

پيام تبريك "
با كمال مسرت ، باخبر شديم كه جناب آقاي مهندس سيد رحيم سجادي ، رئيس محترم اسبق هيات مديره شركت،  در اولين كنفرانس اقتصاد آب كه با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي و اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن  و كشاورزي ايران در محل اتاق بازرگاني برگزار شده است بعنوان چهره برتر فعال در صنعت  آب و خاك كشور معرفي شده اند .
اين موفقيت را به ايشان تبريك عرض نموده و از خداوند متعال سلامتي و موفقيت هاي روزافزون برايشان آرزومنديم.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/10/01

رحيم سجاديرحيم سجادي

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به اهميت و نقش آموزش در افزايش توانمندي هاي كاركنان شركت و به منظور اجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه

(١٤و١٥ آذر ماه٩٧)سومين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك جناب استاد دكتر رياضي در زمينه ؛
" آشنائي با  خدمات و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در حوزه كار فرمايان " برگزار گرديد.
با آرزوي توفيق و خدا قوت  به مديريت محترم منابع انساني و  كليه همكاران ستادي كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/09/17

سومين دوره آموزشي مديريت منابع انسانيسومين دوره آموزشي مديريت منابع انساني

سومين دوره آموزشي مديريت منابع انسانيسومين دوره آموزشي مديريت منابع انساني

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ ، مراسم روز جهاني خاك در محل سالن اجتماعات وزارت جهاد كشاورزي با حضور معاونت هاي محترم : آب و خاك  و  زراعت جهاد كشاورزي ، نماينده فائو در ايران ، رئيس انجمن علوم خاك ايران ، رئيس پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي پژوهشگاه وزارت نفت،  رئيس موسسه تحقيقات خاك و آب ، رييس سازمان امور اراضي كشور و جمع كثيري از مديران ستادي و استاني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصي فعال در بخش خاك كشور و همچنين انجمن هاي مردم نهاد و مدير عامل محترم شركت و تعدادي از معاونين و مديران ستادي شركت ، تشكيل و پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و خير مقدم جناب آقاي مهندس اكبري معاونت محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي،  هر كدام از سخنرانان  به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص حفاظت از منابع خاك كشور پرداختند. در انتها ، برنامه با اهداي لوح تقدير به تعدادي از خادمان خاك و قرائت قطعنامه  پاياني به پايان رسيد.

به پيوست تصاويري از اين مراسم ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/09/14

 

روز جهاني خاكروز جهاني خاك

روز جهاني خاكروز جهاني خاك

روز جهاني خاكروز جهاني خاك

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالي

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران با موضوع ويژه : "آينده آب كشاورزي در ايران"  و ششمين جشنواره مهندسي و مديريت آب ايران در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 22 و 23 آذرماه 1397 با حضور بيش از 500 نفر از مديران ارشد بخش هاي دولتي و خصوصي ، كارشناسان ، و شركت هاي پيمانكار و مشاور فعال در حوزه آب و خاك در محل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران برگزار و پس از برنامه افتتاحيه در صبح سه شنبه، در خصوص موضوعات مرتبط با آب در بخش كشاورزي و چالش هاي پيش روي آن در سالن هاي تخصصي مربوطه ، هر كدام از مديران ، كارشناسان و صاحبنظران بخش آب به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود و ارائه راهكارهايي براي كاهش مشكلات اين بخش پرداختند .
در اين مراسم همچنين  از پيشكسوتان فعال در حوزه آب و خاك تقدير بعمل آمد. ضمن تشكر از كليه دست اندركاران برگزاري كنگره و جشنواره مذكور و  همكاران ارجمند شركت كه در برگزاري باشكوه غرفه ما را ياري نمودند به پيوست تصاويري از بخش هاي مختلف اين مراسم ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/26

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايرانچهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

با توجه به نقش و جايگاه آموزش در بالا بردن توانمنديهاي كاركنان شركت و به منظور اجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي شركت ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه         (٢٣و٢٤آبان ماه٩٧)دومين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك اساتيدمدعو در زمينه ؛
"قراردادكار-شرايط و مباحث مربوط به بيمه مسوليت مدني "برگزار گرديد.
ضمن خسته نباشيد به مديريت محترم منابع انساني و  كليه همكاران ستادي شركت كه در برگزاري اين دوره آموزشي دو روزه تلاش نموده اند به پيوست تصاويرمنتخب  ارائه مي شود.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/24

 دومين دوره آموزشي منابع انسانيدومين دوره آموزشي منابع انساني

دومين دوره آموزشي منابع انسانيدومين دوره آموزشي منابع انساني

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالي

به پيوست تصاويري از اجراي لايروبي بخشي از آببندان (استخرهاي ذخيره آب بومي) لپوي شرقي، روستاي زاغمرز به مساحت تقريبي پنج هكتار به ارتفاع يك متر در مدت زمان يك ماه در شرايط سخت با حجم تقريبي 50000 متر مكعب كه بخشي از پروژه  شبكه آبياري وزهكشي دشت نكا  واحدعمراني(۱،۴،۵)قطعه ۲_الف ميباشد جهت استحضار ارائه ميگردد .
به همكاران محترم تلاشگر شاغل در پروژه  خسته نباشيد و خداقوت عرض مينمائيم .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/09

لايروبي بخشي از آببندان

لايروبي بخشي از آببندانلايروبي بخشي از آببندان

لايروبي بخشي از آببندان

لايروبي بخشي از آببندان


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران با رويكرد " پيوند چرخه آب و اكولوژي در مناطق خشك براي پايداري سرزمين "با حضور اساتيد دانشگاه ،  شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي فعال در بخش آب در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 2 و 3 آبانماه 1397 در دانشگاه يزد برگزار و با توجه به سوابق اجرائي و مطالعاتي موفق  شركت در حوزه آب در اقصي نقاط كشور ، در اين كنفرانس حضور پيدا كرده و غرفه اي در محل كنفرانس برپا نموده و دستاوردهاي اجرايئ و مطالعاتي بيش از دو دهه حضور موفق در حوزه آب را براي مراجعين و بازديد كنندگان به نمايش گذاشته شد.
ضمن تشكر از همكاران محترم شركت در استان يزد كه ما را در برپا نمودن غرفه در كنفرانس مذكور ياري نمودند به پيوست تصاوير منتخبي از اين كنفرانس ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/08/07

كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانكنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانكنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران


 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

در راستاي استفاده از تجارب شركت هاي بين المللي و تكنولوژي هاي جديد در حوزه فعاليت هاي شركت ، در روز چهارشنبه مورخ 25 مهرماه 1397جلسه اي در دفتر مركزي با حضور شركت هاي :  Aytekin از كشور تركيه  و شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس برگزار و پس از مذاكره و بحث و ارائه توانمندي هاي هر كدام از شركت ها ، طرفين بر  همكاري و مشاركت  در زمينه طراحي ، مشاوره فني ، مالي،بازاريابي بين المللي و ساخت گلخانه و ....  توافق نمودند .
 در ادامه تصاوير منتخبي از اين جلسه ارائه ميگردد .

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/28

شركت Aytekinشركت Aytekin

شركت Aytekinشركت Aytekin

شركت Aytekin


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

به ياري خداوند متعال و با تلاش و كوشش فراوان مدير و كليه كاركنان پروژه عمليات اجرائي  قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بيد و پشتيباني مديران و كاركنان  ستاد شركت ، در روز شنبه  مورخ 21 مهرماه 1397 مقدار 7/5 كيلومتر باقيمانده از پروژه عمليات اجرائي  قطعه دوم بزرگراه چشمه خان – چمن بيددر استان خراسان شمالي  با حضور  معاونت محترم فني و عمراني استانداري خراسان شمالي  ، جمعي از مديران استاني  و  نمايندگان كارفرما (وزارت راه و شهرسازي ) و مشاور و شركت (  مدير محترم پروژه ، سرپرست كارگاه و كاركنان پروژه ) به بهره برداري رسيده و  با تحويل اين بخش از پروژه ، كل مسير 16/5 (شانزده و نيم ) كيلومتري پروژه تحويل و به بهره برداري رسيد و برگ زرين ديگري بر افتخارات شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس در سازندگي كشور عزيزمان ايران افزوده گرديد.
ضمن خسته نباشيد و خداقوت به مدير محترم پروژه ، جناب آقاي مهندس منشي زاده  و تمام همكاران عزيز(در پروژه و ستاد شركت )كه در تكميل و بهره برداري از اين پروژه ملي نقش داشته اند  و همچنين تبريك اين موفقيت بزرگ به كليه مديران و كاركنان شركت ، به پيوست تصاوير منتخبي از مراسم بهره برداري  پروژه ياد شده ارائه ميگردد.

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/23

چشمه خانچشمه خان

چشمه خانچشمه خان

چشمه خان


 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

 روز چهارشنبه مورخ 18 /1397/07  استاندار محترم استان آذربائيجان شرقي به همراه جمعي از مديران استاني و نمايندگان كارفرما (وزارت راه و شهرسازي )  و مشاور و همچنين نمايندگان شركت ، از پروژه  آزاد راه تبريز - صوفيان بازديد نمودند. 
ضمن خسته نباشيد و خداقوت به جناب آقاي مهندس نظري مدير محترم پروژه و همكاران تلاشگر پروژه ه ، به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد ارائه ميگردد .

 

"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/21 

بازديد استاندار آذربائيجان شرقيبازديد استاندار آذربائيجان شرقي

بازديد استاندار آذربائيجان شرقيبازديد استاندار آذربائيجان شرقي


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

بسمه تعالي

 

در روز پنجشنبه مورخ 12 مهر ماه 1397 ، يك هيات متشكل از نماينده محترم مردم شريف تويسركان در مجلس شوراي اسلامي ، مدير عامل و معاونين شركت آب منطقه اي استان همدان ، فرماندار تويسركان و تعدادي از مقام هاي محلي شهرستان ، به اتفاق مدير عامل محترم  شركت ،مديريت محترم پروژه  و مدير عامل مهندسين مشاور پروژه از پروژه سد مخزني خرم رود در شهرستان تويسركان استان همدان بازديد نموده و از نزديك در جريان آخرين وضعيت پروژه قرار گرفتند .

ضمن خداقوت و خسته نباشيد به مديريت محترم پروژه و همكاران تلاشگر ايشان, به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد و انعكاس خبر آن در راديو سراسري جهت استحضار  ارائه ميگردد .

 
"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/16

بازديد از سد خرم رودبازديد از سد خرم رود

بازديد از سد خرم رود


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي

دراجراي برنامه هاي مصوب و تقويم آموزشي شركت  در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه(١١و١٢مهرماه٩٧)اولين دوره آموزشي ويژه همكاران شاغل در حوزه مديريت منابع انساني  و امور اداري در سطح پروژه هاي شركت توسط مديريت منابع انساني و با كمك اساتيدمدعو
در زمينه ؛
قراردادكار-شرايط و مباحث مربوط به بيمه درمان و حوادث برگزار شد.
با توجه به برنامه ريزي هاي به عمل آمده  ونياز مبرم مجموعه شركت ،مقرر است هرماه به مدت دو روز تا ارديبهشت ماه سال آتي اين دوره ها با محوريت ؛
 قانون كار ،قانون تامين اجتماعي و مباحث و مفاهيم امور بيمه اي به صورت كاربردي ارائه و مورد تبادل نظر قرار گيرد.
گوشه اي از تصاوير تقديم مي شود.


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/07/14

آموزش مديريت منابع انسانيآموزش مديريت منابع انساني

آموزش مديريت منابع انسانيآموزش مديريت منابع انساني

آموزش مديريت منابع انساني


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالي


به منظور آشنائي و آموزش مسئولين  دفاتر شركت با نرم افزار سامانه  برسا (ERP) ،سه جلسه دو ساعته در روزهاي 18و20و 24 شهريور ماه  و همچنين آشنايي مديران و معاونين با نرم افزار Trello ، يك جلسه دوساعته  در روز دوشنبه 26 شهريور ماه 97  در قالب مصوبات كميته  آموزش؛ با همكاري مديريت هاي فناوري اطلاعات و منابع انساني در محل سالن كنفرانس دفتر مركزي برگزار گرديد.
ضمن تشكر از كليه همكاراني كه در برگزاري اين دوره هاي آموزشي نقش داشته اند به پيوست تصاوير منتخبي جهت استحضار ارائه ميگردد .


"روابط عمومي و امور بين الملل"

G 1397/06/27

 آموزش مسئول دفتر trello

آموزش مسئول دفتر trello


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالي


در راستاي برنامه هاي مصوب آموزشي شركت ، در روز شنبه 10شهريورماه 1397  و در سالروز ولادت با سعادت حضرت امام موسي كاظم (ع) ،جلسات آموزشي در دو نوبت صبح و بعد ازظهر پيرامون؛
"نگاه مثبت و نقش اميد و نشاط در زندگي " با حضور اساتيدي از كلينيك تدبير  ويژه مديران و كاركنان در محل سالن كنفرانس و رستوران دفتر مركزي شركت برگزار گرديد.
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات كميته آموزش و همكاران محترمي كه در برگزاري اين دوره نقش داشتند و همچنين سركار خانم دكتر افشاري و جناب آقاي طاهري ، به پيوست تصاوير منتخبي از دوره هاي آموزشي مذكور جهت استحضار  تقديم مي گردد.


"روابط عمومي و امور بين الملل" 

G 1397/06/23

 

 

 نگاه مثبتنگاه مثبت

نگاه مثبت

نگاه مثبت

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بسمه تعالي


با توجه به تصويب شيوه نامه ماشين آلات در جلسه هيات مديره محترم شركت ، و در راستاي بازسازي و نوسازي ماشين آلات به منظور افزايش راندمان و بهره وري ماشين آلات و تجهيزات شركت ، در روز چهارشنبه 14 شهريور ماه 1397 جلسه اي با حضور مديران محترم معاونت ماشين آلات  و مديران منطقه اي شركت ايتاليايي سيفا (از شركت هاي زير مجموعه زوم لايون) برگزار و در خصوص شرايط و نحوه  نوسازي دستگاههاي سنگين و تجهيزات شركت از قبيل پمپ هاي بتن ،تراگ ميكسر و انواع بچينگ پلانت (توليدي شركت مذكور) بحث و مذاكره گرديد .
در پايان ضمن تشكر از مديران محترم معاونت ماشين آلات  و آرزوي توفيق براي آنان به پيوست تصاوير منتخبي از اين بازديد و جلسه ارائه ميگردد.


"روابط عمومي و امور بين الملل "


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    G 1397/06/20


 
شركت ايتاليايي سيفا 1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالي

در راستاي تبيين نقش روابط عمومي ها در ترويج و توسعه فرهنگ كسب و كار مسئولانه و ايجاد بستر تحقق توسعه پايدار ،  دبيرخانه دائمي جايزه مسئوليت اجتمائي بنگاههاي اقتصادي ،همايش   « صنعت روابط عمومي ، مسئوليت اجتمائي و توسعه پايدار »  را با همكاري : «وزارت راه و شهرسازي » ، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » ، «وزارت آموزش و پرورش » ، « انجمن روابط عمومي ايران » ، «جمعيت هلال احمر » ، «اتاق اصناف ايران » ، «سازمان آموزش فني و حرفه اي » و با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي مقا%D

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.