Loading

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخاک پارس با تلفیق دانش، تجربه و مدیریت طی ۳۰ سال گذشته با مطالعه، طراحی واجرای پروژه های مختلف آب وخاک مرتبط با امور زیربنایی کشاورزی وراهسازی در راستای عمران و آبادانی در اقصی نقاط کشور فعالیت نموده است.
اگر امروز از نام شرکت آب وخاک پارس به عنوان نماد مطالعه واجرای پروژه های بخش آب وخاک یاد می شود. براین باور هستیم که حفظ مسیرتوسعه پایدار جز با استعانت از خداوند متعال واتکاء به منابع انسانی توانمند و مجرب در عرصه های سازندگی کشور امکان پذیرنمی باشد . دراین راستا مشتری مداری، ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات و رضایت ذینفعان برای ما، نه یک شعار، که یک اعتقاد و باور است.

سد سازی و بندهای انحرافی
تسطیح اساسی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
مجتمع های گلخانه ای
حفر چاههای عمیق آب
استخر و آب بندان
احیاء و مرمت قنوات
ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
آبخیزداری
شبکه های آبیاری و کشاورزی
بیابان زدایی
احیاء و مرمت قنوات
راهسازی
سامانه های نوین آبیاری

پروژه های انجام شده

احداث سد آهوئیه شهرستان بافت

احداث سد آهوئیه شهرستان بافت

احداث سد آهوئیه شهرستان بافت وضعیت طرح پایان یافته
احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته

احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته

احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته وضعیت طرح پایان یافته
احداث سد خاکی آهوییه شهرستان بافت (یزد)

احداث سد خاکی آهوییه شهرستان بافت (یزد)

احداث سد خاکی آهوییه شهرستان بافت (یزد) وضعیت طرح پایان یافت
سد مخزنی قره آقاج سمیرم - استان اصفهان

سد مخزنی قره آقاج سمیرم - استان اصفهان

سد مخزنی قره آقاج سمیرم - استان اصفهان
احداث شبکه فرعی زهکشهای زیرزمینی ، تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید روستائی یاسمین فردوس

احداث شبکه فرعی زهکشهای زیرزمینی ، تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید روستائی یاسمین فردوس

احداث شبکه فرعی زهکشهای زیرزمینی ، تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید روستائی یاسمین فردوس وضعیت طرح پایان یافته
افزایش ارتفاع سد بوکان - استان آذربایجان غربی

افزایش ارتفاع سد بوکان - استان آذربایجان غربی

افزایش ارتفاع سد بوکان - استان آذربایجان غربی
احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته

احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته

احداث سد مخزنی شنجور و تاسیسات وابسته وضعیت پایان یافته

شرکت آب و خاک پارس در یک نگاه

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده
مشتریان ما

مشتریان ما

مشتریان ما
گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه ها
سال سابقه درخشان

سال سابقه درخشان

سال سابقه درخشان
شاخه فعالیت ها

شاخه فعالیت ها

شاخه فعالیت ها
پرسنل

پرسنل

پرسنل
Desgin BY SWESC Design Group

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.