فرايندكسب وكار   تاريخجه    شناخت

    فرآيند كسب و كار در شركت، بر اساس نظام ساختاريافته‌اي در جريان است. در اين ساختار كه براساس تجارب منتج از فعاليتهاي انجام گرفته از ابتداي تأسيس تاكنون طراحي شده است؛ اولويت اصلي بر شناسايي نيازمنديهاي مشتريان در هر سه صنعت كشاورزي،آب ، راه و حوزه انرژي نهاده شده است.

 ---     از آغاز تأسيس در سال 1370، اين شركت با اجراي عمليات زيربنايي طرحهاي آب و خاك بخشهاي آب و كشاورزي در سطح 610،000 هكتار و انجام مطالعه ، طراحي و نظارت طرح هاي آب و خاك بخشهاي آب و كشاورزي در سطح 3،000،000 هكتار  را در كارنامه خود ثبت نموده است. ---   

   شركت آب و خاك با دارابودن گواهينامه هاي صلاحيت پيمانكاري ،خدمات مشاوره ،طرح و ساخت و مديريت طرح در زمينه پروژه هاي آب ، خاك ، كشاورزي و راهسازي با تكيه بر پرسنل تخصصي و ماشين آلات ويژه و منحصر بفرد در حال انجام ماموريتها ميباشد.

 

پروژه هاي اخير

مهمترين پروژهاي اخير اجرا شده و در حال اجراي شركت

 

       
 جاده بستان آباد آذربايجان شرقي   سدنعمت آبادهمدان    شبكه آبياري و زهكشي عتابيه طرح 550،000 هكتاري خوزستان
جاده بستان آباد آذربايجان شرقي  

سد نعمت آباد همدان

  شبكه آبياري و زهكشي عتابيه طرح 550،000 هكتاري خوزستان
 erp 

                                                                                                                         erp

شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس  Pras Soil And Water Engineering Services Development Company نشاني : كرج ، كيلومتر 7 جاده ماهدشت صندوق پستي 138-31585 تلفن 8-36703551(026)فكس    36701400 (026
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد.