درباره ما

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخاک پارس با تلفیق دانش، تجربه ومدیریت طی ۲۹ سال گذشته با مطالعه ، طراحی واجرای پروژه های مختلف آب وخاک مرتبط با امور زیربنایی کشاورزی وراهسازی در راستای عمران و آبادانی در اقصی نقاط کشور فعالیت نموده است .
اگر امروز از نام شرکت آب وخاک پارس به عنوان نماد مطالعه واجرای پروژه های بخش آب وخاک یاد می شود براین باور هستیم که حفظ مسیرتوسعه پایدار جز با استعانت از خداوند متعال واتکاء به منابع انسانی توانمند و مجرب در عرصه های سازندگی کشور امکان پذیرنمی باشد . دراین راستا مشتری مداری ، ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات و رضایت ذینفعان برای ما، نه یک شعار، که یک اعتقاد و باور است.

سد سازی
تسطیح اساسی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
بندهای انحرافی
حفر چاههای عمیق آب
استخر و آب بندان
احیاء و مرمت قنوات
ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
آبخیزداری
روشهای نوین آبیاری
شبکه های آبیاری و زهکشی
بیابان زدایی

راهسازی

پروژه های طرح و ساخت(EPC)

پروژه های طرح و ساخت(EPC)

پروژه های پیمانکاری

پروژه های پیمانکاری

پروژه های سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری

نمایی از بالای دفتر مرکزی

نمایی از بالای دفتر مرکزی

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.