ماشین آلات سبک

اتوبوس اتوبوس
برند
مدل
تعداد ملاحظات
BENZ ۳۰۲ ۱  
جمع کل
 ۱
آمبولانس آمبولانس
MAZDA B2000 ۱  
NISSAN ۲۰۰۰ ۱  
 جمع کل
 ۲
مینی بوس
مینی بوس
  BENZ ۳۰۹ ۲  
 جمع کل
 ۲
سواری
سواری
CITROEN XANTIASX ۳
 
HYUNDAI SANTAFE ۱
 
HYUNDAI TUCSUN ۱
IKCO SAMANDLX ۳
 
JEEP SIMORGHAHOO  ۱  
LAND ROVER MORATTAB ۳
 
 NISSAN PATROL2000
 ۲  
 PAYKAN PAYKAN1600
۲
 
 PAYKAN PAYKAN1800
 ۱  
PEUGEOT
405GLXI
۳
 
PEUGEOT
GLX405
۱۹
 
PEUGEOT
PARS
۳
 
 SUZUKI GRANDVITARA
۱۳
 
 جمع کل
 ۵۵
وانت
وانت
KAPRA BQ2023G
 ۲  
 MAZDA ۱۶۰۰
۶
 
MAZDA ۲۰۰۰
۱
 
MAZDA 2600B
۱  
MAZDA
B2000
۲۱
 
 MAZDA B2000I ۸  
MITSUBISHI L200
۱۰
 
NISSAN
۲۰۰۰
۲
 
NISSAN ۲۴۰۰ ۵
 
NISSAN
PICKUP2000
 ۱۱  
NISSAN PICKUPDX2400
۵
 
 TOYOTA  ۱۸۰۰ ۱  
TOYOTA 3Y
۱۱  
 جمع کل
۸۴

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.