بهسازی و احداث ورودی شماره ۲ مجتمع گلگهر سیرجان
بهسازی و احداث ورودی شماره ۲ مجتمع گلگهر سیرجان
خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان ، مسیر میانکنگی (خط انتقال آب زابل)
خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان ، مسیر میانکنگی (خط انتقال آب زابل)
احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خداآفرین واحدهای ۲ و ۳ و ۴
احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خداآفرین واحدهای ۲ و ۳ و ۴
طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزیع آب به دشت سیستان محدوده نیمروز
طرح و ساخت (EPC) انتقال و توزیع آب به دشت سیستان محدوده نیمروز
تکمیل ساختمان سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
تکمیل ساختمان سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی دشت ارایض (خوزستان)
طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی دشت ارایض (خوزستان)
عملیات چهار خطه کردن محور سلماس - شبستر - صوفیان
عملیات چهار خطه کردن محور سلماس - شبستر - صوفیان
سد مخزنی شنجور رزن و تاسیسات وابسته (با افزایش ۲۵%)
سد مخزنی شنجور رزن و تاسیسات وابسته (با افزایش ۲۵%)
« قبلی صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ بعدی »

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.