عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار بادین آباد
عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار بادین آباد
احداث قطعه سوم فیروز آباد – قیر
احداث قطعه سوم فیروز آباد – قیر
احداث شبکه فرعی زهکشهای زیرزمینی ، تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید روستائی یاسمین فردوس
احداث شبکه فرعی زهکشهای زیرزمینی ، تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید روستائی یاسمین فردوس
طراحی و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ، تجهیز و نوسازی مزارع و زهکشهای زیرزمینی دشت آزادگان _ ناحیه عتابیه
طراحی و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ، تجهیز و نوسازی مزارع و زهکشهای زیرزمینی دشت آزادگان _ ناحیه عتابیه
احداث باند دوم مسیر بستان آباد - سراب - قطعه سوم
احداث باند دوم مسیر بستان آباد - سراب - قطعه سوم
عملیات اجرائی قطعه دوم بزرگراه چشمه خان - چمن بید
عملیات اجرائی قطعه دوم بزرگراه چشمه خان - چمن بید
شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی ۴ دشت ارایض دشت دوسالق (ارایض قدیم)
شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی ۴ دشت ارایض دشت دوسالق (ارایض قدیم)
طراحی و اجراء (EPC)شبکه آبیاری و زهکشی ،تجهیز ونوسازی اراضی وزهکشی های زیرزمینی اراضی سوسنگردعتابیه
طراحی و اجراء (EPC)شبکه آبیاری و زهکشی ،تجهیز ونوسازی اراضی وزهکشی های زیرزمینی اراضی سوسنگردعتابیه
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۶ ۵ ۶ بعدی »

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.