شبکه آبیاری قطره ای ۱۰۰۰ هکتاری دشت خسروی قصر شیرین - فاز ۲
شبکه آبیاری قطره ای ۱۰۰۰ هکتاری دشت خسروی قصر شیرین - فاز ۲
نظارت عالیه و کارگاهی شالیزاری گیلان ۸۳
نظارت عالیه و کارگاهی شالیزاری گیلان ۸۳
بررسی طرح و نظارت طرح های آبیاری تحت فشار در سطح استان یزد
بررسی طرح و نظارت طرح های آبیاری تحت فشار در سطح استان یزد
نظارت کارگاهی وعالیه شالیزاری مازندران۸۵
نظارت کارگاهی وعالیه شالیزاری مازندران۸۵
سد مخزنی خرمرود
پروژه تامین مالی و اجرای عملیات احداث سد مخزنی خرمرود
پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه محور اردبیل-سرچم
پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه محور اردبیل-سرچم
انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون به کانون های ریزگردها از طریق نهرمالح
انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون به کانون های ریزگردها از طریق نهرمالح
ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران
ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران حدفاصل سه راهی برق تا میدان شهید نواب صفوی
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۶ ۶ بعدی »

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.