لیست پروژه ها

عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خدا آفرین واحدهای ۴.۳.۲
عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خدا آفرین واحدهای ۴.۳.۲
عملیات نوسازی قطعه ۴ - ب محور مشهد - سرخس
عملیات نوسازی قطعه ۴ - ب محور مشهد - سرخس
احداث خط انتقال اصلی آبیاری و زهکشی و امور عمرانی ۲ طرح کرم آباد
عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار بادین آباد
احداث قطعه سوم فیروز آباد – قیر
احداث شبکه فرعی زهکشهای زیرزمینی ، تجهیز و نوسازی اراضی تعاونیهای تولید روستائی یاسمین فردوس
طراحی و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ، تجهیز و نوسازی مزارع و زهکشهای زیرزمینی دشت آزادگان _ ناحیه عتابیه
طراحی و اجرا (EPC) شبکه آبیاری و زهکشی تجهیزونوسازی اراضی و زهکشی های زیرزمینی اراضی واحد عمرانی ۴
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۰ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.