عملیات زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان
عملیات زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان
تکمیل ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) حدفاصل راه آهن تهران-تبریز تا تقاطع سه راه دانش در کمربندی شرقی مهرشهر کرج
تکمیل ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) حدفاصل راه آهن تهران-تبریز تا تقاطع سه راه دانش در کمربندی شرقی مهرشهر کرج
احداث قطعه دوم باند دوم بزرگراه زاهدان - خاش
احداث قطعه دوم باند دوم بزرگراه زاهدان - خاش
عملیات اجرایی و آماده سازی محله A1 و معابر پیرامونی شهر تیس
عملیات اجرایی و آماده سازی محله A1 و معابر پیرامونی شهر تیس
تکمیل فاز نهائی سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک
تکمیل فاز نهائی سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک
مطالعه، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات کانال های انتقال آب، قنوات و جاده های  شهرستان خدابنده
مطالعه، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات کانال های انتقال آب، قنوات و جاده های شهرستان خدابنده
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی قنوات در سطح استان یزد
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی قنوات در سطح استان یزد
آزاد راه تهران –شمال قطعه B
آزاد راه تهران –شمال قطعه B
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۶ ۳ ۴ ۵ ۶ بعدی »

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.