لیست پروژه ها

کانالها و زهکشهای سیستم ساحل راست تالارقائم شهر
احداث باند دوم مسیر بستان آباد - سراب - قطعه سوم
عملیات اجرائی قطعه دوم بزرگراه چشمه خان - چمن بید
عملیات اجرائی قطعه دوم بزرگراه چشمه خان - چمن بید
شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی ۴ دشت ارایض دشت دوسالق (ارایض قدیم)
طراحی و اجراء (EPC)شبکه آبیاری و زهکشی ،تجهیز ونوسازی اراضی وزهکشی های زیرزمینی اراضی سوسنگردعتابیه
احداث سد خاکی آهوییه شهرستان بافت (یزد)
شبکه آبیاری قطره ای ۱۰۰۰ هکتاری دشت خسروی قصر شیرین - فاز ۲
آماده سازی ، باطله برداری و استخراج سنگ بوکسیت در معدن بوکسیت تاش شاهرود
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۰ ۷ ۸ ۹ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.