عناوین و شناسنامه خدمات

 

 

عنوان خدمت شناسه خدمت 
ارائه خدمات مطالعه و طراحی پروژه های حوزه کشاورزی، محیط زیست، انرژی، راه سازی و صنعت و معدن   13073004000
اجرای پروژه های حوزه کشاورزی، محیط زیست، انرژی، راه سازی، تاسیسات، خطوط انتقال آب و صنعت 
 13073005000
نظارت بر پروژه های حوزه کشاورزی، محیط زیست، انرژی، راه سازی و صنعت و معدن  13073006000
ارائه خدمات مدیریت طرحها در حوزه آب و کشاورزی  13023007000
 ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه کشاورزی، ژئوتکنیک، مکانیک خاک، نقشه برداری و جی.ای.اس 13093008000

برای مشاهده شناسنامه خدمات بر روی هر شناسه کلیک کنید.

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.