ماشین آلات نیمه سنگین

جرثقیل جرثقیل
برند
مدل
تعداد ملاحظات
 BENZ ۱۹۲۱ 
۳
 
BENZ
۶۲۴
۳ 
 
 BENZ ۸۰۸ 
 ۱  
BENZ
۹۱۱
۱
 
TADANO
T280 
 ۱  
کامیون
کمپرسی
  BENZ ۱۹۲۱ ۱  
 BENZ ۶۰۸
۳  
 BENZ ۸۰۸ ۲
 
 BENZ ۹۱۱
 ۲  
 جمع کل
 ۸
کشنده
کشنده
BENZ ۲۶۲۸ ۲  
IVECO ۳۳۰-۳۶ ۴  
SCANIA H112 ۴
 VOLVO  F12  ۱۸  
 VOLVO FH440
 ۱۳  
VOLVO N12 ۶  
 جمع کل
 ۴۷
 کمپرسی
کامیون
BENZ ۱۹۲۱  ۱۴  
 BENZ ۲۶۲۴
 ۱۸۳  
 BENZ ۲۶۲۸
۲۷
 
BENZ ۸۰۸
۲
 
BENZ
 ۹۱۱ ۱۷
 
 LAYLAND ۴۱۱
 ۲  
VOLVO
N12
۱
 
 جمع کل
 ۴۹
تانکر سوخت
تانکر سوخت
برند
مدل
تعداد ملاحظات
BENZ ۲۶۲۴ ۲  
BENZ ۸۰۸ ۲  
 BENZ ۹۱۱ ۶  
 جمع کل
  ۱۰
پمپ بتن
پمپ بتن
 BENZ ۱۹۲۱ ۱  
 جمع کل
۱
بونکر
بونکر
BENZ ۲۶۲۸ ۲  
 جمع کل
 ۲
تانکرآبپاش
تانکر آبپاش
 BENZ  ۱۹۲۱ ۱۹
 
BENZ  ۱۹۲۴ ۱
 
BENZ  ۲۶۲۴ ۲۷
 
BENZ  ۶۰۸ ۱
 
BENZ  ۸۰۸  ۱  
BENZ  ۹۱۱ ۲
 
BOBCAT H863
۱  
 HYUNDAI HSL850-7A
۱  
AGRIA  ۴۸۰۰  ۱  
 HYSTER -
۱
 
HYUNDAI
160D-7E
۱
 
KOMATSU
 FD30T-14 ۱
 
SAHAND
D40S
۱
 
 جمع کل
۵۸

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.