مدیران ستادی

علی محمد ماهان فر

مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی سازه

 علی جهانیان

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مجتبی بذرپاچ

مدیر امور حقوقی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

قدرت اله عارفی

 مدیر قراردادها

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

یداله ملایی

 مدیر مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 مجید معتمدی نیا

مدیر اداری و منابع انسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

محمدعلی طاهریان

مدیر تدارکات و پشتیبانی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

محمد احمدوند

مدیر املاک

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حسین خلج

مدیر حراست

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

حجت حسن نژاد

مدیر بهره برداری

کارشناسی ماشین های کشاورزی

حسین عابدی

مدیر مطالعات

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - تاسیسات آبیاری

روح اله قابل

مدیر تعمیر و نگهداری

کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.