مدیران ستادی

محمد علاقبند

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

محمد علاقبند
 علی جهانیان

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

جهانیان
مجتبی بذرپاچ

مدیر امور حقوقی و املاک

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

بذرپاچ
قدرت اله عارفی

 مدیر قراردادها

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

عارفی
یداله ملایی

 مدیر مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

یداله ملایی
 مجید معتمدی نیا

مدیر اداری و منابع انسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مجید معتمدی نیا
محمدعلی طاهریان

مدیر تدارکات و پشتیبانی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

محمدعلی طاهریان
حسین خلج

مدیر حراست

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

حسین خلج
حجت حسن نژاد

مدیر بهره برداری

کارشناسی ماشین های کشاورزی

حجت حسن نژاد
حسین عابدی

مدیر مطالعات

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - تاسیسات آبیاری

حسین عابدی
حمیدرضا منشی زاده

مدیر هماهنگی پروژه ها

کارشناسی مهندسی عمران

حمیدرضا منشی زاده
روح اله پارسایی

مدیر فنی

کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی

روح اله پارسایی

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.