مدیران ستادی

محمدحسین علاقبند

مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 علاقبند
 علی جهانیان

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

جهانیان
مجتبی بذرپاچ

مدیر امور حقوقی و املاک

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

بذرپاچ
حسین خلج

مدیر حراست

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

حسین خلج
 اشکان جلیلیان

مدیر پروژه اراضی مزرعه

دکتری مهندسی کشاورزی (اکولوژی گیاهان زراعی)

اشکان جلیلیان
 فاطمه خمسه

مشاور مدیرعامل در حوزه فناوری های نوین و راهبردی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(مدیریت توسعه روستایی)

فاطمه خمسه
محمدرضا فتاحی اردکانی

مشاور مدیرعامل در حوزه مولدسازی و توسعه قابلیت ها

کارشناسی ارشد مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)

محمدرضا فتاحی اردکانی
یداله ملایی

ذیحساب و مدیر مالی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

یداله ملایی
 مجید معتمدی نیا

مدیر اداری و منابع انسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مجید معتمدی نیا
محمد شاکری

مدیر تدارکات و پشتیبانی

کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک

شاکری
آسو مسماری

سرپرست مدیریت بهره برداری ماشین آلات

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون

آسو مسماری
حسین عابدی

مدیر مطالعات

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - تاسیسات آبیاری

حسین عابدی
حمیدرضا منشی زاده

مدیر هماهنگی پروژه ها

کارشناسی مهندسی عمران

حمیدرضا منشی زاده
 روح اله پارسایی فرد

مدیر پیمان و رسیدگی

کارشناس ارشد سازه های آبی

روح اله پارسایی
رسول معقول پیله رود

سرپرست مدیریت فنی و خاتمه پیمان

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.