تاریخچه «باغ موزه ماشین آلات عمرانی و کشاورزی آب و خاک »

به پیشنهاد جناب آقای دکتر محمد مهدی قاسمی مدیرعامل شرکت و با توجه به سابقه وجود ماشین آلات مختلف عمرانی و کشاورزی و فضای کافی و نظر به ماده 24 فصل سوم آئین نامه مدیریت ،ساماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی،تاریخی منقول مجاز مصوب10/05/1384 هیات محترم وزیران ،  «باغ موزه ماشین آلات عمرانی و کشاورزی آب و خاک » بعنوان اولین باغ موزه کشور در این حوزه کاری در تاریخ 08/09/1400 تحت شماره  24207/14002500 وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده و در  اردیبهشت ماه1401  با حضورجناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی و جناب آقای مجتبی عبداللهی استاندار محترم استان البرز ، جناب آقای  فریدون محمدی مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان  و جمعی از مسئولان کشوری و استانی افتتاح و رسما شروع بکار نمود.هدف از تشکیل این باغ موزه ،عمل به مسئولیت های اجتماعی و معرفی ماشین آلات عمرانی و کشاورزی و سیر تکامل فناوری های مختلف فعالیت های مرتبط  به دانش آموزان ، دانشجویان و کلیه کارشناسان و علاقه مندان به ماشین آلات عمرانی و کشاورزی می باشد ،  تا زمینه انتقال دانش و تجربیات به نسل بعدی برای آبادانی کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

  

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.