باغ موزه ماشین آلات عمرانی و کشاورزی آب و خاک پارس

باغ موزه

 

 

نظر به ماده 24 فصل سوم آین نامه مدیریت، ساماندهی و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی، تاریخی منقول مجار مصوب 1384/5/10 هیات محترم وزیران، "باغ موزه ماشین آلات عمرانی و کشاورزی آب و خاک" به عنوان اولین باغ موزه کشور در این حوزه کاری در تاریخ 1400/09/08 تحت شماره 14002500/24207 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسید. هدف از تشکیل این باغ موزه، معرفی ماشین آلات عمرانی و کشاورزی و سیر تکاملی آنها به دانش آموزان، دانشجویان و کلیه کارشناسان و علاقه مندان به ماشین آلات عمرانی و کشاورزی می باشد. امید است پس از افتتاح این باغ موزه بتوانیم در این زمینه مامورت خود را به خوبی ایفا نماییم.

"مدیریت و کارکنان باغ موزه ماشین آلات عمرانی و کشاورزی آب و خاک"

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.