بررسی پروپوزال شرکتهای فعال در زمینه هوشمندسازیِ فعالیتهای زراعی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
بررسی پروپوزال شرکتهای فعال در زمینه هوشمندسازیِ فعالیتهای زراعی
به منظور ارزیابی و بررسی پروپوزال شرکتهای فعال در زمینه هوشمندسازیِ فعالیتهای زراعی، جلساتی بشرح زیر در روز یکشنبه  22 اسفندماه در کمیته هوشمندسازی معاونت مطالعات برگزار گردید. این جلسات به ریاست جناب آقای دکتر قیصری نسب معاونت محترم مطالعات و به منظور بررسی آخرین دستاوردهای فناورانه موجود در شرکتهای دانش بنیان کشور در زمینه اتوماسیون، آبیاری هوشمند و مدیریت مزرعه برای احداث «مزرعه الگویی هوشمند» شرکت آب و خاک پارس برگزار شد.

🔅جلسه اول با شرکت پیام توسعه سرزمین، فعال در زمینه اتوماسیون شبکه، آبیاری هوشمند و مدیریت کشت مبتنی بر IoT، ارائه توسط دکتر سید احمد حیدریان عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی و رییس گروه کار توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

🔅جلسه دوم با شرکت کشتیار، فعال در زمینه مدیریت مزرعه مبتنی بر فناوری RS/GIS و الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

🔅جلسه سوم با کارخانجات مخابرات ایران (ITMC)، فعال در زمینه اتوماسیون آبیاری و ساخت سنجنده¬های آنلاین شرایط محیطی (آب، خاک، هوا، گیاه)

در پایانِ هر جلسه، مقرر گردید که کمیته، بررسی های بیشتر را صورت دهد و جزییات و چارچوب همکاری در زمان بندی مشخص مورد تفاهم قرار گیرد.
تعداد بازدید : ۳۸۷

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.