عملیات و پیشرفت پروژه سد مخزنی خرمرود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
عملیات و پیشرفت پروژه سد مخزنی خرمرود

دوشنبه 10 مرداد 1401

جلسه ای در خصوص روند اجرایی و تعیین تکلیف برخی از مشکلات مالی  پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود تویسرکان و تعیین تکلیف نحوه خاتمه تعهدات تامین مالی پروژه در دفتر کارفرما،  با حضور نمایندگان : کارفرما(مدیرعامل،معاونت طرح و توسعه و مدیران شرکت آب منطقه‌ای همدان)، مشاور پروژه(مدیرعامل و کارشناسان مربوط به پروژه) و پیمانکار تامین مالی و مجری پروژه (مدیر عامل و معاونت فنی اجرایی و مدیریت مالی و مدیریت پروژه شرکت آب و خاک  )، تشکیل و پس از بحث و مذاکره پیرامون بخش های مختلف قرارداد،  طرفین توافق نمودند ، بحث تکمیل سقف تعهدات مالی قرارداد  توسط کارفرما نهایی شود  ، در خصوص ادامه کار و تکمیل عملیات اجرایی پروژه توسط شرکت آب و خاک نیز مقرر گردید طبق قرارداد موجود عملیات اجرایی ادامه پیدا نموده و کارفرما نیز نسبت به پرداخت کارکردهای این شرکت(ادامه قرارداد اجرایی) اقدامات مقتضی بعمل آورد.

پنجشنبه 6 مرداد 1401

بازدید معاونت محترم وزیر نیرو از پروژه سد مخزنی خرمرود تویسرکان
با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری و هیات همراه به  استان همدان، در روز پنجشنبه  ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ ،  معاون محترم منابع آب وزارت نیرو به همراه جمعی از مسئولین محلی و استانی ، از پروژه سد نعمت آباد بازدید و از زحمات  کارکنان شرکت که در تکمیل و پشتیبانی پروژه حضور داشته اند تقدیر و تشکر نمودند.

سه شنبه ۱۴ تیر  ۱۴۰۱

« با حضور اعضای تیم ممیزی داخلی ایزو شرکت ، الزامات سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) در پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود تویسرکان ،کنترل گردید »

با توجه به اینکه شرکت از سنوات گذشته موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو شده است  و همه ساله نسبت به اقدامات مورد نیاز در راستای پیاده سازی الزامات اقدام نموده است در سال جاری نیز با پیگیریها و اقدامات همکاران شرکت در صف و ستاد ، گواهینامه های مذکور تمدید گردید
 بر این اساس  در روز سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱  اعضای تیم ممیزی داخلی شرکت ، در محل پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود تویسرکان حضور بهم رسانده و با همکاری مدیریت و کارکنان پروژه مذکور  ، طی بازدیدهای به عمل آمده از بخش های مختلف پروژه ،  اقدامات صورت گرفته در خصوص ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و سایت پروژه، انبار و بخشهای فنی و ماشین آلات را ممیزی نموده و نحوه تهیه چک لیستها و دستورالعمل های مربوط به الزامات سیستم مدیریت یکپارچه را مورد ارزیابی قرار دادند
.

چهارشنبه 25 خرداد 1401 

یک تیم متشکل از :مدیرکل محترم منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای دکتر مسجدی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان همدان، مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای همدان به همراه معاونین، فرماندار شهرستان تویسرکان، مدیر عامل مهندسین مشاور آبدان فراز و معاونت محترم فنی و اجرایی شرکت  از روند اجرایی پروژه «تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود تویسرکان»  بازدید به عمل آوردند.
پس از بازدید در جلسه ای که در محل دفتر پروژه تشکیل گردید، در خصوص میزان و نحوه تخصیص اعتبارات لازم جهت ادامه پروژه خرمرود بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصمیاتی نیز اتخاذ گردید.