گزارش جلسات دفتر مرکزی ۱۴۰۱

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش جلسات دفتر مرکزی ۱۴۰۱

یکشنبه 25  اردیبهشت 1401

1-    بازدید معاونت مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان البرز به اتفاق تیم همراه به منظور بررسی آخرین وضعیت باغ موزه ماشین آلات عمرانی و كشاورزی آب و خاک . (24 /02)
2-    جلسه کارگروه باغ موزه ماشین الات عمرانی و کشاورزی با رئیس موزه های استان البرز و مشاور طراحی و راه اندازی موزه ها و مذاکره در خصوص الزامات مورد نیاز قبل از افتتاح باغ موزه در شرکت  (24 /02)
3-     جلسه معاونت محترم مطالعات شرکت و مدیر و کارشناسان آن معاونت با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات پیرامون ایجاد سامانه اراضی کشاورزی در اتوماسیون شرکت (24 /02)
4-    جلسه مدیرعامل محترم شرکت با معاونت محترم مطالعات شرکت و مدیر و کارشناسان آن معاونت و مسئول مزرعه شرکت ، در خصوص هوشمندسازی مزرعه دفترمرکزی شرکت
5-    جلسه هیات مدیره محترم شرکت در مورد مسائل جاری و نامه های وارده به دبیرخانه هیات مدیره

6-بازدید جناب آقای مهندس عارفی ، مدیر محترم قراردادهای شرکت و جناب آقای مهندس عطاردی (از همکاران مطالعات شرکت در مشهد)   ،  از محدوده معدن مس و کانیهای همراه در نزدیکی شهر فیروزه نیشابور برای جمع آوری اطلاعات تکمیلی و همچنین مذاکره با مالکین محدوده معدن مس بشرویه و معدن دیگری در نیشابور به منظور ارائه گزارش به مدیران ارشد شرکت