برداشت خوشه های طلایی گندم از مزرعه دفتر مرکزی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برداشت خوشه های طلایی گندم  از مزرعه دفتر مرکزی

« با تلاش های شبانه روزی همکاران ستاد و مسئول محترم مزرعه و حمایت های مدیر عامل محترم، برداشت خوشه های طلایی گندم  از مزرعه دفتر مرکزی شرکت شروع گردید »

در روز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 ، همزمان با هفته جهاد کشاورزی با حضور مدیرعامل محترم و معاونین و تعدادی از مدیران ستادی و مسئول مزرعه شرکت برداشت گندم از مزرعه دفتر مرکزی شرکت آغاز گردید لازم به ذکر است  که برای اولین بار از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون ، این مزرعه با حمایت های مدیرعامل محترم ، مستقیما توسط همکاران شرکت کشت شده است ، (در سنوات گذشته کشت مزرعه با برگزاری مزایده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می گردید)