گزارش جلسات سه ماهه دوم دفتر مرکزی ۱۴۰۱

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش جلسات سه ماهه دوم دفتر مرکزی  ۱۴۰۱

یکشنبه 6 شهریور 1401

1-    جلسه شورای مدیران ستادی و ارائه گزارش عملکرد مدیران ستادی در مردادماه
2-    جلسه کمیته تخصیص منابع شرکت و بررسی درخواست های واصله از پروژه ها  و واحدهای تابعه و تخصیص منابع (مالی ، امکانات و تجهیزات و ... ) بر اساس اولویت های شرکت
3-    جلسه کارگروه همایش آبخیزداری و مذاکره در خصوص اقدامات و پیش نیاز ها برای برگزاری همایش
4-    جلسه هیات مدیره تعاونی مسکن و بحث و مذاکره اعضای هیات مدیره در خصوص اقدامات و پیگیری های انجام شده توسط تعاونی و برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز در ماه جاری

دوشنبه 10 مرداد 1401

"کارکنان دفتر مرکزی شرکت با همدلی ، کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به کودکان بی سرپرست اهدا نمودند"
 
با توجه به تعهدات شرکت در خصوص مسئولیت های اجتماعی  که از مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی می‌باشد ، طی هماهنگی های بعمل آمده در روز دوشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱   کارشناسان محترم «بنیاد خیریه دستان مهربان » در محل سالن غذاخوری شرکت حضور به هم رسانده و در خصوص فعالیت های خیریه مذکور برای همکاران شرکت توضیحاتی را ارائه و همکاران شرکت نیز با اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی نقدی خود در این کار خیر مشارکت نمودن
د .

یکشنبه 9 مرداد 1401

1- جلسه هیات مدیره محترم شرکت  در محل دفتر مرکزی با حضور همه اعضا تشکیل  و در ابتدای جلسه مدیر عامل محترم شرکت ضمن خیرمقدم ، گزارش کاملی از آخرین وضعیت شرکت (نیروهای انسانی ، پروژه ها ، ماشین آلات و تجهیزات ) را ارائه نموده و پس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم هیات مدیره ،  در خصوص مسائل جاری شرکت  و نامه های واصله به دبیرخانه هیات مدیره ، بحث و مذاکره نمودند.
2- جلسه کمیته دارایی ها و منابع و بحث و مذاکره پیرامون نقشه توانمند سازهای زیرمعیار 2-6   به منظور پیاده سازی در شرکت ، بر اساس الگوی تعالی سازمانی بشرح ذیل :
6-2-1-استراتژی و فرایندهای مدیریت دارایی های مشهود و نامشهودش انرژی و منابع طبیعی را همسو با جهت گیری استراتژیک سازمان و با در نظر داشتن اصول پایداری توسعه می دهید
6-2-2-دارایی های مشهود و نامشهودی که برای تحقق استراتژی۔ عملکرد جاری و برنامه های تحول آیندۂ سازمان لازم است را شناسایی نموده با به کارگیری روش های نوآورانه ارزش آنها را در تمامی چرخة عمر افزایش داده
6-2-3-مواد، انرژی و منابع طبیعی را به طور بهینه و مسئولانه مدیریت می کنید
6-2-4-منابع و دارایی هایی که مورد نیاز سازمان نیستند را شناسایی کرده و آنها وا بر اساس اصول اقتصاد چرخشی، مدیریت می کنید
6-2-5-با توجه به اصول پایداری، انطباق و فراتر رفتن از الزامات قانونی، پیامد فرایندها. محصولات و خدمات را بر ایمنی و سلامت عمومی و محیط زیست مدیریت می کنی
د.

 

شنبه 8 مرداد 1401

1-    جلسه کمیته تخصیص منابع با حضور اعضای کمیته و بررسی درخواست های دریافتی از پروژه ها و واحدهای تابعه شرکت و بحث و مذاکره در خصوص آنها 
2-    جلسه تیم فرهنگ سازمانی با حضور تعدادی از اعضای تیم و پیش نویس گزارش : چالش ،   راهبرد ، اقدام و دستاوردهای تیم فرهنگ سازمانی در سال 1400  مورد بررسی قرار گرفته و اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد گفته شده بیان نمودند .
3-    جلسه با حضور مدیران محترم قراردادها و فنی و کارشناس مدیریت هماهنگی و بحث و مذاکره پیرامون تدوین منشور مدیریت پروژه

4- با توجه به نکات زیر معیار های 2-6 دارایی ها و منابع طبیعی الگوی تعالی سازمانی شرکت ، مبنی بر شناسایی دارایی های مشهود و نامشهودی که برای تحقق استراتژی عملکرد جاری و برنامه های تحول آینده سازمان لازم است و همچنین بکارگیری روش های نوآورانه به منظور افزایش ارزش آنها در تمامی چرخه عمر،  در روز یکشنبه 9  مردادماه 1401  مدیریت محترم املاک شرکت طی ماموریت به استان قزوین و جلسه با شهردار محترم  اقبالیه استان قزوین ، مذاکراتی در خصوص همکاری شرکت و شهرداری انجام داده و در این جلسه  مباحثی از قبیل نحوه محاسبه عوارض،تعیین حریم و محدوده ، شرایط حصول  توافق پیشنهادی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

5 شنبه 5 مرداد 1401

1-    جلسه کمیته تسویه بدهی ها  با حضور اعضای کمیته و بحث و مذاکره در مورد برنامه ریزی برای تخصیص منابع مورد نیاز به منظور تسویه بدهی های شرکت به پیمانکاران دست دوم و بازار در ستاد و پروژه های خاتمه یافته بر اساس  منابع موجود شرکت
2-    جلسه کمیته ورزش با حضور اعضای کمیته ورزش و بحث و بررسی در خصوص برنامه ریزی برای امور ورزشی شرکت در سال 1401 
3-    جلسه شورای مدیران و دبیران کمیته های تعالی شرکت با حضور مشاور تعالی و آموزش مدیریت استراتژیک و مباحث مرتبط با آن و بحث و مذاکره اعضای جلسه پیرامون مطالب مطرحه شده توسط مشاور محترم و تاکید مدیریت محترم عامل شرکت بر ریشه یابی موضوعات و مباحث مطرح شده توسط  مشاوران قبلی شرکت  به منظور بررسی و همچنین تاکید بر ورود همه واحدهای تابعه شرکت در پیگیری اجرای تورهای تعالی و بنچ مارکینگ به منظور استفاده از درس آموخته های آنان
4-    بازدید تیم سایت ویزیت مناقصه انتقال آب مرزن آباد ، چالوس و نوشهر ، که با توجه به اهمیت مناقصه و صعوبت و شرایط خاص عملیات اجرایی سایت ویزیت مناقصه توسط تیم مدیر و‌کارشناس مسئول قراردادها انجام و زوایای کار و مسائل و ریسک‌های اجرایی بررسی شده و پرسش هایی از کارفرما و مشاور به عمل آمده و دیدگاه پیمانکاران رقیب در خصوص پروژه تا حد زیادی شناسایی شدند.
5-    بازدید مدیریت محترم عامل از واحدهای مختلف دفتر مرکزی و تعمیرگاه و مذاکره مستقیم با کارکنان ستاد  در خصوص موضوعات و مسائل کاری شرکت