گزارش جلسات سه ماهه دوم دفتر مرکزی ۱۴۰۱

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش جلسات سه ماهه دوم دفتر مرکزی  ۱۴۰۱

دوشنبه 10 مرداد 1401

"کارکنان دفتر مرکزی شرکت با همدلی ، کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به کودکان بی سرپرست اهدا نمودند"
 
با توجه به تعهدات شرکت در خصوص مسئولیت های اجتماعی  که از مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی می‌باشد ، طی هماهنگي های بعمل آمده در روز دوشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱   کارشناسان محترم «بنیاد خیریه دستان مهربان » در محل سالن غذاخوری شرکت حضور به هم رسانده و در خصوص فعالیت های خیریه مذکور برای همکاران شرکت توضیحاتی را ارائه و همکاران شرکت نیز با اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی نقدی خود در این کار خیر مشارکت نمودن
د .

یکشنبه 9 مرداد 1401

1- جلسه هیات مدیره محترم شرکت  در محل دفتر مرکزی با حضور همه اعضا تشکیل  و در ابتدای جلسه مدیر عامل محترم شرکت ضمن خیرمقدم ، گزارش کاملی از آخرین وضعیت شرکت (نیروهای انسانی ، پروژه ها ، ماشین آلات و تجهیزات ) را ارائه نموده و پس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم هیات مدیره ،  در خصوص مسائل جاری شرکت  و نامه های واصله به دبیرخانه هیات مدیره ، بحث و مذاکره نمودند.
2- جلسه کمیته دارایی ها و منابع و بحث و مذاکره پیرامون نقشه توانمند سازهای زیرمعیار 2-6   به منظور پیاده سازی در شرکت ، بر اساس الگوی تعالی سازمانی بشرح ذیل :
6-2-1-استراتژی و فرایندهای مدیریت دارایی های مشهود و نامشهودش انرژی و منابع طبیعی را همسو با جهت گیری استراتژیک سازمان و با در نظر داشتن اصول پایداری توسعه می دهید
6-2-2-دارایی های مشهود و نامشهودی که برای تحقق استراتژی۔ عملکرد جاری و برنامه های تحول آیندۂ سازمان لازم است را شناسایی نموده با به کارگیری روش های نوآورانه ارزش آنها را در تمامی چرخة عمر افزایش داده
6-2-3-مواد، انرژی و منابع طبیعی را به طور بهینه و مسئولانه مدیریت می کنید
6-2-4-منابع و دارایی هایی که مورد نیاز سازمان نیستند را شناسایی کرده و آنها وا بر اساس اصول اقتصاد چرخشی، مدیریت می کنید
6-2-5-با توجه به اصول پایداری، انطباق و فراتر رفتن از الزامات قانونی، پیامد فرایندها. محصولات و خدمات را بر ایمنی و سلامت عمومی و محیط زیست مدیریت می کنی
د.

 

شنبه 8 مرداد 1401

1-    جلسه کمیته تخصیص منابع با حضور اعضای کمیته و بررسی درخواست های دریافتی از پروژه ها و واحدهای تابعه شرکت و بحث و مذاکره در خصوص آنها 
2-    جلسه تیم فرهنگ سازمانی با حضور تعدادی از اعضای تیم و پیش نویس گزارش : چالش ،   راهبرد ، اقدام و دستاوردهای تیم فرهنگ سازمانی در سال 1400  مورد بررسی قرار گرفته و اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد گفته شده بیان نمودند .
3-    جلسه با حضور مدیران محترم قراردادها و فنی و کارشناس مدیریت هماهنگی و بحث و مذاکره پیرامون تدوین منشور مدیریت پروژه

4- با توجه به نکات زیر معیار های 2-6 دارایی ها و منابع طبیعی الگوی تعالی سازمانی شرکت ، مبنی بر شناسایی دارایی های مشهود و نامشهودی که برای تحقق استراتژی عملکرد جاری و برنامه های تحول آینده سازمان لازم است و همچنین بکارگیری روش های نوآورانه به منظور افزایش ارزش آنها در تمامی چرخه عمر،  در روز یکشنبه 9  مردادماه 1401  مدیریت محترم املاک شرکت طی ماموریت به استان قزوین و جلسه با شهردار محترم  اقبالیه استان قزوین ، مذاکراتی در خصوص همکاری شرکت و شهرداری انجام داده و در این جلسه  مباحثی از قبیل نحوه محاسبه عوارض،تعیین حریم و محدوده ، شرایط حصول  توافق پیشنهادی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

5 شنبه 5 مرداد 1401

1-    جلسه کمیته تسویه بدهی ها  با حضور اعضای کمیته و بحث و مذاکره در مورد برنامه ریزی برای تخصیص منابع مورد نیاز به منظور تسویه بدهی های شرکت به پیمانکاران دست دوم و بازار در ستاد و پروژه های خاتمه یافته بر اساس  منابع موجود شرکت
2-    جلسه کمیته ورزش با حضور اعضای کمیته ورزش و بحث و بررسی در خصوص برنامه ریزی برای امور ورزشی شرکت در سال 1401 
3-    جلسه شورای مدیران و دبیران کمیته های تعالی شرکت با حضور مشاور تعالی و آموزش مدیریت استراتژیک و مباحث مرتبط با آن و بحث و مذاکره اعضای جلسه پیرامون مطالب مطرحه شده توسط مشاور محترم و تاکید مدیریت محترم عامل شرکت بر ریشه یابی موضوعات و مباحث مطرح شده توسط  مشاوران قبلی شرکت  به منظور بررسی و همچنین تاکید بر ورود همه واحدهای تابعه شرکت در پیگیری اجرای تورهای تعالی و بنچ مارکینگ به منظور استفاده از درس آموخته های آنان
4-    بازدید تیم سایت ویزیت مناقصه انتقال آب مرزن آباد ، چالوس و نوشهر ، که با توجه به اهمیت مناقصه و صعوبت و شرایط خاص عملیات اجرایی سایت ویزیت مناقصه توسط تیم مدیر و‌کارشناس مسئول قراردادها انجام و زوایای کار و مسائل و ریسک‌های اجرایی بررسی شده و پرسش هایی از کارفرما و مشاور به عمل آمده و دیدگاه پیمانکاران رقیب در خصوص پروژه تا حد زیادی شناسایی شدند.
5-    بازدید مدیریت محترم عامل از واحدهای مختلف دفتر مرکزی و تعمیرگاه و مذاکره مستقیم با کارکنان ستاد  در خصوص موضوعات و مسائل کاری شرکت