آگهی مناقصه شماره 10-1401 موضوع انجام عملیات حمل مصالح خاکریزی ساب بیس و ساب گرید از 50 کیلومتری (معدن چاه عباسو) به محل پروژه تیس چابهار

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی مناقصه شماره 10-1401 موضوع انجام عملیات حمل مصالح خاکریزی ساب بیس و ساب گرید از 50 کیلومتری (معدن چاه عباسو) به محل پروژه تیس چابهار

«آگهی مناقصه شماره 10-1401 موضوع انجام عملیات حمل مصالح خاکریزی ساب بیس و ساب گرید از 50 کیلومتری (معدن چاه عباسو) به محل پروژه تیس چابهار »

«شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس در نظر دارد  موضوع انجام عملیات حمل مصالح خاکریزی ساب بیس و ساب گرید از 50 کیلومتری (معدن چاه عباسو) به محل پروژه تیس را از طریق مناقصه واگذار نماید.  توضیحات کامل در تصاویر  آگهی مزایده در صفحه 3 روزنامه اطلاعات  به تاریخ دوشنبه 24 مردادماه 1401  پیوست میباشد .

تعداد بازدید : ۸۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.