بازدید همکاران معاونت مطالعات از پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
بازدید همکاران معاونت مطالعات از پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود

در بازدید همکاران معاونت مطالعات از پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود ، ظرفیت دستگاههای حفاری و تزریق مورد بررسی قرار گرفت

باتوجه به رویکرد شرکت مبنی برتوسعه فعالیت های تخصصی در حوزه آزمایشگاه خاک و مطالعات ژئوتکنیک و استفاده از پتانسیل های شرکت در ستاد و پروژه ها ، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ، در روز یکشنبه 29 آبانماه 1401 یک تیم از مدیران و کارشناسان شرکت طی ماموریت به پروژه تامین مالی و اجرای سد مخزنی خرمرود و بازدید از دستگاههای حفاری و تزریق فعال در پروژه ، با مدیریت محترم پروژه مذاکره نموده تا در صورت امکان از ظرفیت دستگاههای مذکور ( بعد از اتمام عملیات در سد خرمرود) درعملیات حفاری وآزمایشات صحرایی سایر پروژه های شرکت استفاده گردد.
« روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)»
http://swesc.mypr.ir
https://eitaa.com/SWESCCOMPANY
https://www.swesc.ir
https://t.me/pars_soil

تعداد بازدید : ۱۴۶

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.