گزارش بازدید از پروژه سد مخزنی خرمرود تویسرکان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش بازدید از پروژه سد مخزنی خرمرود تویسرکان
چهارشنبه 6 مردادماه 1400 معاونت محترم فنی اجرایی شرکت(جناب آقای مهندس مطهری) و مدیر محترم مطالعات(جناب آقای مهندس عابدی) و مشاور محترم فنی معاونت اجرایی (جناب آقای مهندس بیات ) از پروژه : « تامین مالی و اجرای پروژه سد مخزنی خرمرود تویسرکان » بازدید نموده و در خصوص وضعیت فنی، اجرایی، مالی، منابع انسانی و سایر موضوعات پروژه با مدیریت پروژه بحث و مذاکره نمودند .
تعداد بازدید : ۳۸۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.