گزارش جلسات دفتر مرکزی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش جلسات دفتر مرکزی
دوشنبه 19 مهر ماه 1400 جلساتی بشرح ذیل در دفترمرکزی شرکت برگزار گردید :
1- جلسه مدیرعامل محترم شرکت با مدیران برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و ادارای و توسعه منابع انسانی و بحث و مذاکره پیرامون :
1-1 ارائه گزارش تغییرات ساختار سازمانی در سالهای اخیر به شرکت مادر تخصصی
1-2 - تحلیل و بررسی های انجام شده پیرامون چارت سازمانی شرکت
1-3 - هماهنگی برخی از مصوبات کمیته های تعالی سازمانی با مدیرعامل محترم و اخذ نظارت و تائیدیه ایشان برای ادامه کار
1-4 - ارائه گزارش از روند ارزیابی عملکرد و نتایج حاصله در کمیته مذکور
1-5 - هماهنگی انجام برخی از دوره های آموزشی

2- جلسه اعضای کارگروه فرعی منشعب از تیم استراتژی شرکت و مذاکره در خصوص ادامه موارد برای ارائه گزارش پیشنهادی در زمینه بازاریابی و توسعه بازار

3- جلسه اعضای محترم کمیته فرهنگ سازمانی و بحث و مذاکره پیرامون مباحث مرتبط با منشور اخلاقی شرکت
تکمیلی

4- جلسه کمیته داخلی مهندسی ارزش در معاونت مطالعات با موضوع تحلیل اطلاعات مهندسی ارزش در فرآیندهای کاری در معاونت مذکور
تعداد بازدید : ۱۶۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.