گزارش بازدید و جلسات مدیر عامل و معاونت فنی و اجرایی شرکت از پروژه آبیاری خداآفرین و بند انحرافی تولان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
گزارش بازدید و جلسات مدیر عامل و معاونت فنی و اجرایی شرکت از پروژه آبیاری خداآفرین و بند انحرافی تولان


مطابق برنامه ریزی بعمل آمده در روز یکشنبه 5 دیماه 1400 ، جلسات و بازدید از پروژه آبیاری پایاب سد خداآفرین و احداث بند انحرافی تولان در پایاب سد عمارت ، با حضور مدیر عامل محترم و معاونت محترم فنی و اجرایی به شرح ذیل برگزار گردید :
۱- بازدید از احداث بند انحرافی تولان در پایاب سد عمارت با جلسه معرفی پروژه و وضعیت پیشرفت و استراتژی شرکت در برنامه های آتی پروژه و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرائی پروژه مذکور قرار گرفتند .
 ۲- جلسه با تیم مدیریت کارگاه و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و موضوعات و مشکلات و همچنین برنامه زمانبندی اجرایی پروژه  که پیشنهادهایی جهت برنامه زمانبندی  اجرایی پروژه از طرف مدیر عامل محترم و معاونت فنی و اجرایی ارائه گردید.
تعداد بازدید : ۲۷۸

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.