جزییات مناقصه و مزایده

فروش 70 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک و 32 دستگاه تجهیزات مازاد بر نیاز مستقر در دفتر مرکزی و پارکینگ زنجان

مزایده

1400-6

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس / شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

0ریال

منقضی شده

۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴

۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴

۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

ریال

داخلی

عادی

100,000 تومان

۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴

۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴

1000000 ریال

استان: البرز, شهر: کرج
1- کرج- ابتدای جاده محمدشهر- شهرک مهندسی زراعی-انتهای بلوار گلها-شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخاک پارس ، تلفن 8- 36703551 (026) 2- زنجان-کیلومتر 7جاده قدیم زنجان تبریز-کوشکن– نرسیده به پلیس راه –روبروی دهکده سبز-محل نمایندگی سابق شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس-( آقای سید بهاءالدین محمودی -شماره تلفن 09126419140)

آقای شاکری

02636703551

زمان و طریقه دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی تاتاریخ 24/5/1400 ازساعت 8 الی 15 روزهای کاری با واریز مبلغ 1.000.000 (یک میلیون) ریال به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی کرج به شماره 0191309130006 شبا91017.000.000IR (کد شعبه 2621) به نام این شرکت و ارایه فیش مربوط به مسئولین واحدهای مشخص شده در ذیل دریافت نمایند.

سپرده شرکت در مزایده:پنج درصد (5%)مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان می باشد.

زمان و ساعات بازدید از دستگاه ها:
زمان بازدید از ماشین آلات مستقر در دفتر مرکزی و واحد تابعه در زنجان ازتاریخ 16/5/1400 لغایت 23/5/1400 در روزهای کاری و در ساعات اداری می باشد.
 زمان و محل تحویل پیشنهادات : پیشنهادات بایستی حداکثر تا ساعت 13روز یکشنبه مورخ 24/5/1400 به دبیرخانه دفتر مرکزی واقع درآدرس کرج ویا به مسئول مشخص شده در واحد زنجان به شرح فوق با اخذ رسید تحویل گردد .
زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی :ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 01/6/1400
*متقاضیان شرکت در مزایده بهنگام مراجعه به شرکت و واحدتابعه زنجان برای خرید اسناد مزایده و یا بازدید ماشین آلات موظف به رعایت پروتکل و دستور العملهای مرتبط با پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا بوده و همراه داشتن ماسک و دستکش توسط آنان الزامی می باشد.

اطلاعیه
پیرو آگهی مزایده عمومی مزایده 6-1400 فروش تعداد 70دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سبک و 32 دستگاه تجهیزات مازاد برنیاز مستقر در دفتر مرکزی و پارکینگ زنجان و با توجه به تقارن زمان بازگشایی پاکتها با ایام تعطیلات سراسری اعلام شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ، تاریخ بازگشایی پاکتها از تاریخ 1400/5/25 به تاریخ 1400/6/01ساعت 10 صبح تغییر می یابد.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.