لودر

نام دستگاه: لودر کاترپیلار

شرکت سازنده:  کاترپیلار  Caterpillar

مدل : 936E

سال ساخت: 1372

کشور سازنده: آمریکا

وزن:   12295 کیلوگرم

توان:  135.5 hp

توضیحات: لودر در لغت به معنای حمل کننده

است که در دسته تراکتورها قرار می گیرد. در

کارهای ساختمانی از لودر برای حمل حجم زیادی

از مواد مانند خاک و سنگ، بارگیری کامیونها،

خاکبرداری، حفاری و گاهی تسطیح (به عنوان

بلدوزر) بکار گرفته می شود.

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.