اسکریپر

نام دستگاه: اسکریپر Motor Scarper

شرکت سازنده: کاترپیلار Caterpillar

مدل: 637E -سال ساخت: 1361

کشور سازنده: آمریکا

وزن: 34020 کیلوگرم

توان: 700 hp

توضیحات: اسکریپر ماشینی است که از آن برای
عملیات تسطیحاستفاده می شودو در مکانهایی
که بکارگیری بلدوزر اقتصادی نیست،کاربرد دارند.
این دستگاه می تواند، مواد را در مسافت های
حمل متوسط تا زیاد، گودبرداری، بارگیری، حمل
و باراندازی کند.

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.