تراکتور AGRAI 4800

نام دستگاه: تراکتور Tractor

شرکت سازنده:  آگریا AGRIA

مدل: 4800

سال ساخت: 1370

کشور سازنده: انگلستان

وزن:   1200 کیلوگرم

توان:  500 hp

توضیحات: واژه تراکتور  به معنی  «کشنده» می‌باشد.

و از واژه (Tratiox) به معنی کشش گرفته شده است.

تراکتور به ماشینهایی اطلاق می‌شود که جهت کشیدن

بار یا یک وسیله بکار می‌ر‌وند. ‌در واقع تراکتور وسیله ای

است که برای تامین قدرت مورد نیاز جهت کشیدن

وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.