لیست پروژه ها

مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی و نقشه برداری اراضی کشاورزی لرستان
نظارت عالیه و کارگاهی کانال های فرعی آبیاری اراضی کشاورزی تعاونی تولید شهید رجائی شهرستان امیدیه
نظارت عالیه و کارگاهی کانال های اراضی فتح المبین شوش
استقرار آزمایشگاه محلی پروژه سد قدرونی راور
نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری جایزان و جولکی
شناسایی، برنامه ریزی و بهره برداری از رودخانه های مرکز استان گلستان
مطالعات مرحله دوم توسعه باغ های اراضی شیبدارشهرستان های گرمسار، سمنان، مهدی شهر و میامی دراستان سمنان
نقشه برداری اراضی شالیزاری استان گیلان ۸۵
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۰ ۱۰

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

Pars Soil and Water Engineering Services Developme

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است.